Ειδησεογραφικό site

Γερμανία: Αυτά είναι τα 125 «προαπαιτούμενα» για το σχηματισμό κυβέρνησης

77

Η Γερμανική εφημερίδα παρουσιάζει ένα απόρρητο έγγραφο για τα θέματα που συμφώνησαν να επεξεργαστούν οι επικεφαλής των CDU, CSU, FDP και Πρασίνων για συγκροτήσουν κυβερνητικό συνασπισμό
Στην ιστοσελίδα Bild online δημοσιεύεται ρεπορτάζ με τίτλο «Εμφανίστηκε απόρρητο έγγραφο! Αυτά είναι τα προς διαπραγμάτευση θέματα των κομμάτων με σκοπό τη συγκρότηση κυβέρνησης Τζαμάικα».

 

Σύμφωνα με την Bild, στο απόρρητο έγγραφο τονίζεται ότι οι διαπραγματεύσεις για τη συγκρότηση κυβερνητικού συνασπισμού Τζαμάικα παίρνουν όλο και πιο συγκεκριμένη μορφή.

 

Το απόρρητο έγγραφο περιλαμβάνει περίπου 125 σημεία ενός καταλόγου θεμάτων προς επεξεργασία, το οποίο οι επικεφαλής των CDU, CSU, FDP και Πρασίνων συμφώνησαν να επεξεργαστούν. Το επτασέλιδο έγγραφο, με τίτλο «Σημεία προς επεξεργασία», είναι χωρισμένο σε δώδεκα τομείς και φέρει ημερομηνία της περασμένης Τρίτης και ώρας 11ης μεσημβρινής.
Πρόκειται για τη βάση εργασίας επί της οποίας διαβουλεύονται οι διαπραγματευτές. Καθένα από τα δώδεκα σημεία συνοδεύεται από τις σημαντικότερες θεματικές, τις οποίες έχουν εισαγάγει οι πιθανοί μελλοντικοί εταίροι. Από τον κατάλογο αυτό δεν προκύπτουν τα σημεία επί των οποίων πρόκειται να υπάρξουν συμβιβασμοί, ωστόσο καταγράφονται τα σημαντικότερα ζητήματα με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον ενόψει ενός ενδεχόμενου κυβερνητικού συνασπισμού Jamaika.

Τα κύρια αυτά θέματα θα αξιολογηθούν τώρα με μεγάλη προτεραιότητα, ούτως ώστε να υπάρχουν ήδη αύριο, Παρασκευή, κάποια πρώτα αποτελέσματα. Τα θέματα θα αξιολογηθούν και θα κατανεμηθούν ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας στην επίλυσή τους σε α) απλά προς επίλυση, β) δυσκολότερα και γ) θέματα που εγείρουν διαφωνίες.

«Η νύχτα των μεγάλων μαχαιριών»

Τα τελευταία αυτά θέματα θα τεθούν εκ νέου ενώπιον των επικεφαλής των κομμάτων και, στην ανάγκη, θα επιλυθούν εν στενώ κύκλω στην αποκαλούμενη «Νύχτα των μεγάλων μαχαιριών», στις 16 Νοεμβρίου. Κατά πάσα πιθανότητα, σε μια νυχτερινή συνεδρίαση θα γίνει η επεξεργασία του κοινού εγγράφου των διερευνητικών συνομιλιών, με το οποίο οι ηγεσίες των κομμάτων θα προσπαθήσουν να πείσουν τα όργανά τους (και οι Πράσινοι τους μετέχοντες στο συνέδριο του κόμματός τους), ώστε να ξεκινήσουν εν συνεχεία οι διαπραγματεύσεις για τη συγκρότηση του κυβερνητικού συνασπισμού.

Ακολουθεί ο κατάλογος των θεμάτων:

1. Δημόσια οικονομικά, προϋπολογισμός, φορολογία: Μείωση των επιδοτήσεων σε περιπτώσεις που συνδέονται με επιβάρυνση για το περιβάλλον, μείωση του επιδόματος αλληλεγγύης, απαλλαγές για χαμηλά και μεσαία εισοδήματα, οικογένεια, φορολόγηση ψηφιακών επιχειρήσεων.

2. Ευρώπη: Αποφυγή κρίσεων και επενδύσεις στην Ευρώπη, ενίσχυση της οικονομικής και νομισματικής Ένωσης (ESM και τράπεζες), δέσμευση υπέρ της επικουρικότητας, Σένγκεν (ασφάλεια), Τουρκία.

3. Κλίμα, Ενέργεια, Περιβάλλον: Τήρηση των στόχων για το Κλίμα 2020, 2030, 2050, άμεσο πρόγραμμα, επιπλέον εισφορές για τη μείωση για το έτος 2020, συμβολή του άνθρακα στη μείωση CO2 (50 εκατ. τόνοι;), επιτάχυνση στη διεύρυνση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (το ανώτατο όριο πρέπει να καταργηθεί), τροποποίηση νόμου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ώστε να επιτευχθεί η εμπορικότητα (χωρίς νέες επιδοτήσεις), (…), τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας, πρόγραμμα ανταλλαγής- θέρμανση, ανακαίνιση κτιρίων, συστήματα τηλεματικής στις μεταφορές.

4. Άσυλο, Μετανάστευση, Ενσωμάτωση: Νόμιμες οδοί εισόδου, επανένωση οικογενειών για όσους τυγχάνουν επικουρικής προστασίας, νόμος για τη μετανάστευση/νόμος για τη μετανάστευση εργατικού δυναμικού (αλλαγή;), ενσωμάτωση, αντιμετώπιση των αιτίων των προσφυγικών/ μεταναστευτικών ροών, ασφαλή κράτη προέλευσης (Maghreb), ευρωπαϊκή φύλαξη συνόρων (Frontex), (…), όριο αναφοράς 200.000 (σε εξαιρετικές περιπτώσεις απόφαση από το κοινοβούλιο), εθνικοί συνοριακοί έλεγχοι για όσο διάστημα δεν λειτουργεί η προστασία των εξωτερικών συνόρων, βελτίωση του συστήματος επαναπροωθήσεων, αποφυγή περιπτώσεων μετανάστευσης με σκοπό την πρόσβαση στη βασική κοινωνική ασφάλεια.

5. Εκπαίδευση, Έρευνα, Καινοτομία, Ψηφιακή Πολιτική, ΜΜΕ: Μεταρρύθμιση του συστήματος επιδοτήσεων σε φοιτητές/ έξοδα, διεύρυνση σε όλη την επικράτεια των ευρυζωνικών δικτύων και δικτύων κινητής τηλεφωνίας (οπτικές ίνες, 5G), απαγόρευση συνεργασίας (σ.σ. ομοσπονδίας- κρατιδίων στα θέματα εκπαίδευσης), διά βίου μάθηση, Κεφάλαια Επιχειρηματικού Κινδύνου, Ανάθεση/ σύνδεση αρμοδιοτήτων για Ψηφιακά θέματα στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση, Ισοτιμία επαγγελματικής και ακαδημαϊκής εκπαίδευσης, Μεταρρύθμιση για τεχνικά επαγγέλματα, Portal πολιτών, Σύμφωνο για την Ψηφιοποίηση, Στόχος 3,5% έως το 2025, Νόμος για την προστασία προσωπικών δεδομένων, Ενίσχυση της έρευνας (…).

6. Εργασία, Συνταξιοδοτικά, Υγεία, Περίθαλψη, Κοινωνικές Υποθέσεις: Πακέτο μικροί ελεύθεροι επαγγελματίες, Εισφορές κοινωνικής ασφάλειας κάτω από 40%.

-Εργασία: Μακροχρόνια άνεργοι, Μείωση απαιτήσεων τεκμηρίωσης στις περιπτώσεις κατώτατου μισθού, Δικαίωμα επιστροφής στο πλήρες ωράριο εργασίας σε επιχειρήσεις με περισσότερους από 200 εργαζομένους, Συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου χωρίς να συντρέχουν αντικειμενικοί λόγοι.

-Συνταξιοδοτικά: Σταθεροποίηση του επιπέδου συντάξεων, Εγγυήσεις/ ενίσχυση χαμηλών συντάξεων ως το επίπεδο της βασικής κοινωνικής ασφάλισης, Ενίσχυση συντάξεων λόγω ανικανότητας προς βιοπορισμό, Ενίσχυση ιδιωτικής πρόληψης, Επιτροπή συντάξεων.

-Περίθαλψη: Άμεσο πρόγραμμα: Αισθητή βελτίωση όρων εργασίας σε γηροκομεία και νοσοκομεία, αριθμός φροντιστών ανά ασθενείς, κατάργηση διδάκτρων για επαγγέλματα περίθαλψης, Υποχρέωση οικονομικής συνεισφοράς των τέκνων γονέων που χρήζουν περίθαλψης σε περιπτώσεις με εισοδήματα από 100.000 ευρώ και πάνω.

-Υγεία: Εξέλιξη στις εισφορές εργαζομένων- εργοδοτών/ ισομερής χρηματοδότηση της ιατρικής ασφάλισης;, εγγυήσεις; δικαίωμα επιλογής (ασφαλιστικών ταμείων) δημοσίων υπαλλήλων στο θέμα της ιατρικής ασφάλισης, διασφάλιση της κάλυψης όλης της επικράτειας με ιατρικό προσωπικό, (…) απαγόρευση του εμπορίου μέσω διανομής φαρμάκων που απαιτούν συνταγογράφηση, βελτίωση της ιατρικής περίθαλψης, κάνναβη.

7. Οικογένεια, Γυναίκες, Ηλικιωμένοι, Νέα Γενιά: Καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας (επίδομα τέκνων, εκπτώσεις στη φορολογία λόγω τέκνων, προσαυξήσεις λόγω τέκνων, βασική ασφάλιση για τέκνα), παιδικοί σταθμοί (θέσεις και ποιότητα), αρνητικές επιπτώσεις του φορολογικού δικαίου στην οικονομική ανισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών (αντιστροφή της αρχής του κανόνα/ της αρχής της εξαίρεσης στην κατανομή/ splitting μεταξύ συζύγων), (…), εννομη αξίωση για φύλαξη τέκνων στα δημοτικά σχολεία τις απογευματινές ώρες, διατήρηση της προνομιακής μεταχείρισης του θεσμού του γάμου, ένταξη των δικαιωμάτων των τέκνων στον θεμελιώδη νόμο (σ.σ. Γερμανικό Σύνταγμα), εθελοντική κοινωνική υπηρεσία/ θητεία, κατοικίες κοινής διαβίωσης πολλών γενεών.

8. Δήμοι και Κοινότητες, Κατοικίες, Εθελοντισμός, Πολιτισμός, Ισότητα των όρων Διαβίωσης: Απαλλαγές για υποβαθμισμένες κοινότητες (κόστος κατοικίας, πρόγραμμα με στόχο τις περιφερειακές υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, επενδύσεις ύψους 1/ 1,5 εκατ. ευρώ για καλής ποιότητας και οικονομικά προσιτά διαμερίσματα, (…), φορολογικά κίνητρα για την κατασκευή διαμερισμάτων, όριο ύψους ενοικίων/ υποχρεωτικό ανώτατο όριο για συγκεκριμένες περιοχές, φόρος πρώτης αγοράς για πρώτη απόκτηση/ επίδομα συντηρούμενου τέκνου, επιτροπή για την ισότητα στους όρους διαβίωσης, (…), νόμος για την προστασία των πολιτιστικών αγαθών/ εμπόριο τέχνης.

9. Αγροτική οικονομία, Καταναλωτές: Ευρωπαϊκή αγροτική πολιτική, φυτοπροστατευτικά προϊόντα (ανάγκη επακριβούς νομοθέτησης συμπεριλαμβανομένης της τελικής ημερομηνίας χρήσης του φυτοφαρμάκου Glyphosat), βιολογική/ οργανική γεωργία/ καλλιέργειες, προστασία ζώων, (…), συγκεκριμενοποίηση όρων προστασίας καταναλωτών.

10. Οικονομία, Μεταφορές:

-Οικονομία: Πακέτο μικροί ελεύθεροι επαγγελματίες, ενίσχυση των ελεύθερων επαγγελμάτων, μείωση επιδοτήσεων, δίκαιο ανταγωνισμού και καρτέλ, πράσινη οικονομία, μείωση της γραφειοκρατίας, κουλτούρα ανάπτυξης νέων επιχειρήσεων και επιχειρηματικοί κίνδυνοι, ισορροπία μεταξύ της οικολογικής πολιτικής και της πολιτικής που προσανατολίζεται προς την ανάπτυξη, (…).

-Μεταφορές: Ανάπτυξη επενδύσεων στις μεταφορές συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων τοπικών επιβατικών μεταφορών, εμπορευματικές μεταφορές μεγάλων αποστάσεων, προστασία του κλίματος: Τομεακός στόχος μεταφορές 2030, κυκλοφορία οχημάτων σχεδόν μηδενικών και μηδενικών εκπομπών ρύπων, αποφυγή απαγορεύσεων κυκλοφορίας, λύση- ρύποι NoX, (…), συνθετικά καύσιμα, επιτάχυνση των διαδικασιών.

11. Εξωτερική Πολιτική, Άμυνα, Αναπτυξιακή Συνεργασία, Εμπόριο: Νόμος για τις εξαγωγές εξοπλισμού (μεταξύ άλλων, Σαουδική Αραβία), ελεύθερο, δίκαιο εμπόριο (CETA), κριτήρια για μελλοντικές συμφωνίες και εντολές (μόνον Ε.Ε.), αποστολές ομοσπονδιακού στρατού, ποσοστώσεις, απόσυρση από τον ατομικό οπλισμό, Drones με δυνατότητα οπλισμού, χρηματοδοτικά κονδύλια- άμυνα.

12. Εσωτερικές υποθέσεις, Ασφάλεια, Κράτος Δικαίου: Αποθήκευση προσωπικών δεδομένων, έλεγχος των υπηρεσιών πληροφοριών/ διασφάλιση της πλήρους λειτουργίας των υπηρεσιών, συλλογική νομική προστασία, ομαδικές προσφυγές, (…), μητρώο λόμπι, καταπολέμηση της βίας των άκρων, συμμετοχή των πολιτών, τροποποίηση του νόμου για τη βελτίωση της επιβολής του δικαίου στα κοινωνικά δίκτυα, μέτρο πηγών στις υποκλοπές τηλεπικοινωνιών (Quellen- TKÜ), επιπλέον θέσεις σε Αστυνομία και Δικαιοσύνη, απόκρουση κυβερνοεπιθέσεων, συνεργασία ομοσπονδίας- κρατιδίων στην αρχιτεκτονική ασφαλείας/ κατά της τρομοκρατίας, σύμφωνο για τη δικαιοσύνη.

 

Τα σχόλια είναι κλειστά.