Ειδησεογραφικό site

Eurostat: Η ιδιαιτερότητα του ελληνικού χρέους-Το 75% αποτελείται από δάνεια

39

Στοιχεία για τη δομή του δημοσίου χρέους των 28 κρατών-μελών της ΕΕ, αλλά και για τις ιδιαιτερότητες του ελληνικού χρέους δίνει η Eurostat.

Το 75% του ελληνικού δημοσίου χρέους αποτελείται από δάνεια και το 25% από τίτλους, ενώ στους «28» το 81% του χρέους είναι τίτλοι, το 16% δάνεια και το 4% ταμειακά διαθέσιμα και καταθέσεις, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat για το 2013.

Στην Ευρωζώνη, το 79% του χρέους είναι τίτλοι, το 18% δάνεια και το 3% ταμειακά διαθέσιμα και καταθέσεις.

Αναλυτικότερα, στην ΕΕ τα υψηλότερα ποσοστά σε δάνεια ως τμήμα του εθνικού χρέους εμφανίζουν η Εσθονία (86%), η Ελλάδα (75%), η Κύπρος (59%) και η Λετονία (54%) και τα χαμηλότερα η Μεγάλη Βρετανία (2%), η Μάλτα (7%) και η Ιταλία (8%).

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, το 96% του ελληνικού χρέους είναι σε ευρώ και το 4% σε ξένο νόμισμα.

Τα σχόλια είναι κλειστά.