Ειδησεογραφικό site

European Profiles: Δανειστική Βιβλιοθήκη καινοτόμα δράση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

62

Η European Profiles είναι μια εταιρία συμβούλων που παρέχει υπηρεσίες τεχνικής βοήθειας σε περισσότερες από  50 χώρες στα πλαίσια προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Παγκόσμια Τράπεζα.  Ο όγκος των εργασιών της παρέχει  την δυνατότητα όχι μόνο να συμβάλει στην αύξηση της απασχόλησης και καταπολέμηση της ανεργίας, αλλά και να αναλαμβάνει εμπράκτως καινοτόμες δράσεις  Εταιρικής Κοινωνικής  Ευθύνης. Μεταξύ άλλων η εταιρεία συνεργάζεται με κοινωφελείς οργανισμούς, ινστιτούτα, πανεπιστήμια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, στα οποία διαθέτει άρτια εξειδικευμένο προσωπικό,  διευκολύνοντας  το έργο τους. 

Σε μια προσπάθεια στήριξης και προώθησης του πολιτισμικού επιπέδου των συνεργατών της εταιρίας η διοίκηση της European Profiles προχώρησε στην δημιουργία στις εγκαταστάσεις της εταιρείας «Δανειστικής Βιβλιοθήκης» για το προσωπικό και τους ταχτικούς συνεργάτες. 

Αρχικά ο Πρόεδρος της European Profiles Δρ. Δημήτρης Μπακόλας διέθεσε για το σκοπό αυτό 250 βιβλία από την βιβλιοθήκη του και εν συνεχεία το παράδειγμά του ακολούθησαν οι Αντιπρόεδροι της εταιρίας   Θανάσης Μπακόλας και καθ. Γεώργιος Παυλίδης. Τελικά με την συνδρομή πληθώρας συνεργατών και φίλων της εταιρίας συγκεντρώθηκαν στη βιβλιοθήκη πάνω από 500 τόμοι. Πρόκειται κυρίως για βιβλία κλασσικής λογοτεχνίας καθώς και δοκίμια και μελέτες  στους τομείς  μάνατζμεντ και πληροφορική, 

Η πλειοψηφία των βιβλία είναι ελληνικά, αλλά συμπεριλαμβάνονται και αρκετές Αγγλικές και Ρωσικές εκδόσεις, καθώς και μερικά Γαλλικά, Γερμανικά και Πολωνικά βιβλία. Η εταιρία είναι πρόθυμη να εξετάσει και πρόσθετες δωρεές.

Πληροφορίες: Αναστασία Μίτσα, τηλ. 210.82.10.895(+333), e-mail: [email protected]

Τα σχόλια είναι κλειστά.