Ειδησεογραφικό site

Εργαστήρια κατάρτισης για άνεργες γυναίκες άνω των 50 και νέες-νέους έως 35 ετών στο Δήμο Γαλατσίου

3.015

Της Έλλης Ιωακείμογλου

Τις επιπτώσεις της ανεργίας επιχειρεί να περιορίσει ο Δήμος Γαλατσίου διοργανώνοντας εξειδικευμένα εκπαιδευτικά εργαστήρια για ανέργους. Τα εν λόγω εργαστήρια είναι αφενός στοχευμένα σε συγκεκριμένες κατηγορίες ανέργων που εντοπίζονται στο Γαλάτσι, αφετέρου εξειδικευμένα σε σύγχρονα αντικείμενα κατάρτισης που βελτιώνουν τη θέση των ανέργων στην αγορά εργασίας σήμερα.

Τα εργαστήρια απευθύνονται σε κατοίκους του Δήμου Γαλατσίου νέες και νέους έως 35 ετών και γυναίκες άνω των 50 ετών, μετά από δήλωση συμμετοχής.

Θα πραγματοποιηθούν δύο ανεξάρτητοι επιμορφωτικοί κύκλοι εργαστηρίων των 30 ατόμων, καθένας από τους οποίους θα απευθύνεται σε κάθε μια από τις προαναφερθείσες ομάδες-στόχος.

Για τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν:

1. είτε να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν την ηλεκτρονική Αίτησης Συμμετοχής στην ειδικά διαμορφωμένη διαδικτυακή πλατφόρμα (εδώ), το αργότερο μέχρι τις 25 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 14:30.

2. είτε να παραλάβουν, συμπληρώσουν και καταθέσουν την έντυπη Αίτηση Συμμετοχής, στα Γραφεία της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Γαλατσίου (Γ. Βάσσου 5, τηλ: 2102222011), το αργότερο μέχρι τις 25 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 14:30.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας βάσει της ημερομηνίας κατάθεσης/ υποβολής της Αίτησης Συμμετοχής και θα δοθεί πιστοποιητικό συμμετοχής.

Περιεχόμενο & Θεματικά Πεδία

Οι δύο (2) κύκλοι επιμόρφωσης θα περιέχουν τα εξής επιμέρους εργαστήρια και σεμινάρια:

Κύκλος Νέων: Εργαστήρια στοχευμένης κατάρτισης για νέους ανέργους

1. Εργαστήριο ανάπτυξης οριζόντιων επιχειρηματικών δεξιοτήτων, σύνταξης επιχειρηματικού πλάνου

2. Ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων, δεξιοτήτων παρουσίασης και οδηγίες προετοιμασίας και επιτυχίας (Οδηγίες για την κατάλληλη προετοιμασία υποψηφίων εργαζομένων για συνεντεύξεις, για συναντήσεις με πιθανούς χρηματοδότες, για συζητήσεις με συνεργάτες/συνεταίρους)

3. Εισαγωγή στο project management (βασικές αρχές διαχείρισης έργου, ανάλυση ανταγωνισμού, τεχνική και οικονομική ανάλυση, ανθρώπινο δυναμικό, επιχειρηματικοί πόροι)

Κύκλος Γυναικών 50+: Εργαστήρια επαγγελματικής ενδυνάμωσης για γυναίκες άνω των 50

1. Ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων, σύνταξη βιογραφικού οδηγίες προετοιμασίας και επιτυχίας (Οδηγίες για την κατάλληλη προετοιμασία υποψηφίων εργαζομένων για συνεντεύξεις, για συναντήσεις με πιθανούς χρηματοδότες, για συζητήσεις με συνεργάτες/συνεταίρους)

2. Παρουσίαση και εξοικείωση με τα κανάλια επικοινωνίας και προβολής (social media, πλατφόρμα LinkedIn), καθώς και χρήση και αξιοποίηση τεχνολογικών εργαλείων (Google tools & Google Analytics)

3. Επιχειρηματικότητα και συνεταιρισμοί, συνδυασμός ευκαιρίας, γνώσης και ικανοτήτων.

Τα σχόλια είναι κλειστά.