Ειδησεογραφικό site

Δημοκρατική Συμπαράταξη: Να δοθεί τρίμηνη παράταση των κοινωνικών δομών

24

Την τρίμηνη παράταση της λειτουργίας των κοινωνικών δομών αντιμετώπισης φτώχειας με εθνικούς πόρους ζητά η Δημοκρατική Συμπαράταξη, με τροπολογία που κατέθεσε σε νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών.

Το κείμενο υπογράφουν οι Λεωνίδας Γρηγοράκος, Εύη Χριστοφιλοπούλου και Βασίλης Κεγκέρογλου, οι οποίοι, μεταξύ άλλων, επισημαίνουν: «Είναι ανεπίτρεπτο δεκάδες χιλιάδες συμπολίτες μας να στερηθούν τις υπηρεσίες που παρέχονται από δομές όπως τα κοινωνικά συσσίτια, τα κοινωνικά φαρμακεία, τα κοινωνικά παντοπωλεία, τα υπνωτήρια αστέγων, οι τράπεζες χρόνου και τα γραφεία διαμεσολάβησης. Ανεπίτρεπτο επίσης είναι το εξειδικευμένο και υψηλών προσόντων επιστημονικό προσωπικό τους να βρεθεί στο δρόμο. Σύμφωνα με την Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που συνόδευε αντίστοιχη ρύθμιση μέσω της οποίας δόθηκε παράταση μέχρι τις 28.2.2017, το μηνιαίο κόστος της προτεινόμενης ρύθμισης επί του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, ανέρχεται σε 1,1 εκατομμύρια ευρώ».

Αναλυτικά, η τροπολογία έχει ως εξής:

Στο σχέδιο νόμου:

«Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (EE, EΥPATOM) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων, μέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις»

Θέμα: Παράταση λειτουργίας κοινωνικών δομών άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας

Εισηγητική έκθεση

Οι κοινωνικές Δομές Άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας είχαν ενταχθεί ως δράση στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού του ΕΣΠΑ της προγραμματική περιόδου 2007-2013, με σκοπό τη δημιουργία ενός πλέγματος κοινωνικής προστασίας σε επίπεδο Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ βαθμού. Η συγχρηματοδοτούμενη από το ΕΣΠΑ περίοδος λειτουργίας τους έληξε στις 30.9.2015. Στο ΕΣΠΑ της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, προβλέπεται η ένταξη νέων δομών αντιμετώπισης της φτώχειας συγχρηματοδοτούμενων από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα των 13 Περιφερειών της χώρας.

Η παράταση λειτουργίας του προγράμματος «Κοινωνικές δομές Άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας κρίνεται απαραίτητη καθότι μέχρι σήμερα ελάχιστοι δήμοι έχουν βγάλει τα αποτελέσματα για την πρόσληψη του προσωπικού μέσω των ΠΕΠ (ΕΣΠΑ 2014-2020) και αυτό έχει ως συνέπεια περισσότερο από 100.000 συμπολίτες μας από 1.3.2017 να μείνουν χωρίς την καθημερινή υποστήριξη που τους παρέχεται.

Η ανάγκη να δοθεί τουλάχιστον ακόμα μία τρίμηνη παράταση με εθνικούς πόρους στη λειτουργία των δομών και κατ’ επέκταση στις συμβάσεις των εργαζομένων είναι επιβεβλημένη και αποτυπώνεται και στο γεγονός ότι την 1η Μαρτίου 2017 δεν θα είναι έτοιμη καμία διάδοχη δομή του Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 να ξεκινήσει την λειτουργία της. Είναι ανεπίτρεπτο δεκάδες χιλιάδες συμπολίτες μας να στερηθούν τις υπηρεσίες που παρέχονται από δομές όπως τα κοινωνικά συσσίτια, τα κοινωνικά φαρμακεία, τα κοινωνικά παντοπωλεία, τα υπνωτήρια αστέγων, οι τράπεζες χρόνου και τα γραφεία διαμεσολάβησης. Ανεπίτρεπτο επίσης είναι το εξειδικευμένο και υψηλών προσόντων επιστημονικό προσωπικό τους να βρεθεί στο δρόμο. Σύμφωνα με την Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που συνόδευε αντίστοιχη ρύθμιση μέσω της οποίας δόθηκε παράταση μέχρι τις 28.2.2017, το μηνιαίο κόστος της προτεινόμενης ρύθμισης επί του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, ανέρχεται σε 1,1 εκατομμύρια ευρώ.

Για τους παραπάνω λόγους κρίνεται αναγκαία και προτείνεται η παρακάτω τροπολογία προσθήκη.

Προτεινόμενη ρύθμιση

Άρθρο….

«Το εδάφιο α΄ της παρ. 2 του άρθρου εβδόμου του ν. 4432/2016, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 55 του ν. 4449/2017 (Α΄ 7), αντικαθίσταται από την έναρξη ισχύος του ως εξής: «Η χρηματοδότηση αφορά σε υπηρεσίες που παρέχονται από 1.11.2016 έως 31.5.2017 και υλοποιούνται μέσω προγραμματικών συμβάσεων χωρίς υποχρέωση υποβολής εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης».

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2017

Οι προτείνοντες Βουλευτές

Λεωνίδας Γρηγοράκος
Εύη Χριστοφιλοπούλου
Βασίλειος Κεγκέρογλου

Τα σχόλια είναι κλειστά.