Πρόγραμμα Μητέρα και Παιδί στην Ελλάδα. Υλοποίηση από τους Γιατρούς του Κόσμου στο πλαίσιο της παγκόσμιας δράσης MSDforMothers

  Οι Γιατροί του Κόσμου ξεκίνησαν την υλοποίηση του προγράμματος «Μητέρα & Παιδί» το Μάιο του 2016. Στόχος του προγράμματος

More