Ειδησεογραφικό site

Αντισυνταγματική η συνεχής παράταση παραγραφής των φορολογικών αξιώσεων

121

Μέσα σε μία νύχτα θα κλείσουν εκατοντάδες χιλιάδες εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις, αν γίνουν δεκτές από την Ολομέλεια του ΣτΕ, η οποία θα έχει τον τελικό λόγο, οι θέσεις του Β’ Τμήματος

Αντισυνταγματική είναι η συνεχής παράταση παραγραφής των φορολογικών αξιώσεων, όπως έκρινε η αυξημένη 7μελής σύνθεσης του Β’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας και παρέπεμψε για οριστική κρίση το ζήτημα στην Ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου.

Σε περίπτωση κατά την οποία η Ολομέλεια του ΣτΕ ταχθεί με την άποψη του εν λόγω Τμήματος, εκατοντάδες χιλιάδες εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις θα κλείσουν μέσα σε μία νύχτα και οι απώλειες στον δημόσιο κορβανά θα  είναι ανυπολόγιστες, ενώ, όπως έλεγαν δικαστές στο protothema.gr, το υπουργείο Οικονομικών έχει ξεπεράσει κάθε όριο συνταγματικής ανοχής στο θέμα των συνεχών και αλλεπάλληλων παρατάσεων παραγραφής.

Ειδικότερα, τους συμβούλους Επικρατείας τους απασχόλησε η περίπτωση εταιρείας εμπορίας πετρελαιοειδών, στην οποία, έπειτα από έλεγχο στα εισοδήματά της του έτους 2002, ο προϊστάμενος του Διαπεριφερειακού Ελεγκτικού Κέντρου (ΔΕΚ) Αθηνών επέβαλε σε βάρος της κύριο φόρο 3.986.826 ευρώ και πρόσθετο φόρο 11.102.850 ευρώ, λόγω ανακριβούς δήλωσης.

Από το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών ακυρώθηκε το από 13.12.2010 φύλλο ελέγχου φόρου για το εισόδημα του 2002 και το Ελληνικό Δημόσιο άσκησε αναίρεση στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Το Β’ Τμήμα με πρόεδρο την αντιπρόεδρο Μαίρη Σαρπ και εισηγητή τον σύμβουλο Επικρατείας Κωνσταντίνο Νικολάου, εξέδωσε την υπ’ αριθμ. 675/2017 απόφασή του, με την οποία παραπέμπει στην Ολομέλεια του ΣτΕ να κριθεί η συνταγματικότητα των νόμων 3513/2005, 3697/2008, 3790/2009 και  3842/2010 ως προς το σκέλος εκείνο που παρέτειναν συνεχώς τον χρόνο παραγραφής των φορολογικών αξιώσεων.

Αναλυτικότερα, οι σύμβουλοι Επικρατείας υπογραμμίζουν ότι η παραγραφή πρέπει να έχει συνολικά εύλογη χρονική διάρκεια, δηλαδή να συνάδει προς την συνταγματική αρχή της  αναλογικότητας.

Οι συνεχείς παρατάσεις, σημειώνεται στην απόφαση, αντίκεινται στην απορρέουσα από το Σύνταγμα αρχή του κράτους δικαίου και της αρχής της ασφάλειας δικαίου.

Σε άλλο σημείο, οι σύμβουλοι Επικρατείας αναφέρουν ότι με νομοθετικές ρυθμίσεις παρατείνεται διαδοχικώς ο χρόνος παραγραφής των φορολογικών αξιώσεων του Δημοσίου, λίγο πριν από την λήξη είτε προ της αρχικής  παραγραφής είτε της προηγούμενης παρατάσεως αυτής. Έτσι, ο θεσπιζόμενος με το άρθρο 84 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος κανόνας της 5ετούς παραγραφής δεν έχει πλέον καμία περίπτωση εφαρμογής, ενώ διαφαίνεται αδυναμία οποιασδήποτε πρόβλεψης για τον χρόνο λήξεως της παραγραφής.

Και αυτό, ανεξάρτητα από τον ισχυρισμό της Πολιτείας ότι υπάρχει συσσώρευση μεγάλου αριθμού φορολογικών υποθέσεων και για τον λόγο αυτό επέρχονται συνεχείς παρατάσεις.

Ακόμη, σημειώνεται ότι λόγω των συνεχών παρατάσεων δεν μπορεί να στηριχθεί νομίμως η έκδοσή του φύλλου έλεγχου  της επίμαχης εταιρείας και θα πρέπει να ακυρωθεί, αλλά λόγω της παραπομπής του όλου θέματος στην Ολομέλεια, εκείνη τελικά θα έχει τον τελικό λόγο.

Τα σχόλια είναι κλειστά.