Ειδησεογραφικό site

Αυστηρότερα μέτρα για των έλεγχο των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ

125

Οι προτάσεις για τον έλεγχο ταυτοτήτων, βιομετρικών στοιχείων και την προστασία από την τρομοκρατία και την παράνομη μετανάστευση

Στην υιοθέτηση νέων κανόνων για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη ταυτοποίηση προσώπων που ενδεχομένως αποτελέσουν απειλή για την εσωτερική ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον έλεγχο της παράνομης μετανάστευσης, συμφώνησαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η ρουμανική προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ.

Τα δύο θεσμικά όργανα της Ένωσης αποφάσισαν να προτείνουν στους αρμόδιους υπουργούς των κρατών μελών (Συμβούλιο της ΕΕ) την εισαγωγή των νέων αυτών κανόνων για τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων, ώστε η ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στις υπηρεσίες ασφαλείας των «28» να καταστεί ευκολότερη και να διασφαλιστεί η ασφάλεια στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ.

Όπως δήλωσε η υπουργός Εσωτερικών της Ρουμανίας, Κάρμεν Ντανιέλα Νταν, η χώρα της οποίας ασκεί την εξάμηνη προεδρία του Συμβουλίου, «για να βεβαιωθούμε ότι εντοπίζουμε όσους αποτελούν απειλή για την ασφάλεια ή όσους έχουν δηλώσει ψευδή στοιχεία για την ταυτότητά τους, οι αρμόδιες αρχές που διενεργούν ελέγχους πρέπει να έχουν πλήρη εικόνα του προσώπου. Τα στοιχεία διαλειτουργικότητας θα επιτρέψουν στις αρχές να έχουν πρόσβαση σε όλες τις σχετικές πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στις υπάρχουσες βάσεις δεδομένων και να ελέγχουν τα βιομετρικά δεδομένα».

Συγκεκριμένα, τα μέτρα που προτείνει η προεδρία του Συμβουλίου και εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περιλαμβάνουν τα εξής :

* Μια ευρωπαϊκή πύλη αναζήτησης (portal), η οποία θα επιτρέψει στις αρμόδιες αρχές να αναζητούν ταυτόχρονα πολλαπλά συστήματα πληροφοριών της ΕΕ χρησιμοποιώντας στοιχεία ταυτότητας και βιομετρικά δεδομένα.

* Μία κοινή υπηρεσία ταυτοποίησης βιομετρικών δεδομένων (δακτυλικά αποτυπώματα και φωτογραφίες ταυτότητας), η οποία θα επιτρέπει τον έλεγχό τους από τις αρμόδιες αρχές ασφαλείας στα κράτη – μέλη της ΕΕ.

* Μια κοινή βάση δεδομένων για στοιχεία ταυτότητας, με βιομετρικά δεδομένα, υπηκόων τρίτων χωρών (χώρες που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή ¨Ένωση).

* Ένας ανιχνευτής στοιχείων ταυτότητας, ο οποίος θα ελέγχει αν τα στοιχεία που αναγράφονται και τα βιομετρικά δεδομένα που περιλαμβάνονται σε ένα δελτίο ταυτότητας ή ταξιδιωτικό έγγραφο, υπάρχουν ήδη σε έγγραφο που ανήκει σε άλλο φυσικό πρόσωπο, με σκοπό να παταχθεί η πλαστογράφηση εγγράφων.

Σύμφωνα με την ρουμανική προεδρία και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα εν λόγω μέτρα
που προβλέπονται από δύο κανονισμούς, θα βοηθήσουν τις εθνικές αρχές των 28 κρατών – μελών στους τομείς της ασφάλειας, της διαχείρισης των συνόρων και της μετανάστευσης, της επεξεργασίας των θεωρήσεων visa και του ασύλου.

Περιλαμβάνουν το λεγόμενο « ECRIS-TCN», το αναμορφωμένο σύστημα πληροφοριών ποινικού μητρώου που περιλαμβάνει και μια κεντρική βάση δεδομένων με πληροφορίες για τις καταδίκες υπηκόων τρίτων χωρών και των «απάτριδων», το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν («SIS»), το πληροφοριακό σύστημα θεωρήσεων Σένγκεν (VIS) και το σύστημα καταχώρησης εισόδου/εξόδου στην ΕΕ (EES).

Τα σχόλια είναι κλειστά.