Ειδησεογραφικό site

Χωρίς παράβολα οι αγωγές στα δικαστήρια

28

Χωρίς παράβολα, δικαστικά ένσημα, γραμμάτια προείσπραξης, κ.λπ.  μπορεί να κατατίθενται στα δικαστήρια όλης της χώρας οι μηνύσεις, αγωγές, προσφυγές και τα άλλα ένδικα μέτρα, για όσο διάστημα παραμένουν κλειστές οι Τράπεζες.

Το ίδιο διάστημα αναστέλλεται η υποχρέωση καταβολής  των  χρηματικών ποσών που προκύπτουν  από την  μετατροπή  των ποινών ή την εξαγορά των ποινών.

Αυτό αναφέρει ο υπουργός Δικαιοσύνης, Νίκος Παρασκευόπουλος σε εγκύκλιό του με την οποία παρέχονται διευκρινίσεις για την άσκηση ενδίκων βοηθημάτων και μέσων κατά την τραπεζική αργία.

Η εγκύκλιος απεστάλη σε όλα τα δικαστήρια, τις Εισαγγελίες, τους Δικηγορικούς και Συμβολαιογραφικούς Συλλόγους της χώρας.

Σύμφωνα με την εν λόγω εγκύκλιο  αναστέλλεται, λόγω ανωτέρας βίας, για όσο διάστημα συνεχίζεται το κλείσιμο των Τραπεζών, η υποχρέωση εκπλήρωσης πάσης φύσεως οικονομικών υποχρεώσεων και ιδίως της «καταβολής εισφορών, παραβόλων, γραμματίων και δικαστικών ενσήμων, που σχετίζονται με την άσκηση και την εκδίκαση ενδίκων βοηθημάτων και μέσων ή καταβολής πάσης φύσεως εγγυοδοσιών ή εφ άπαξ ή σε δόσεις χρηματικού ποσού από μετατροπή στερητικής της ελευθερίας ποινής».

Κατά συνέπεια, τα ασκούμενα ένδικα βοηθήματα ή μέσα (αγωγές, κ.λ.) δεν  θα απορρίπτονται ως απαράδεκτα από τα δικαστήρια, λόγω  της έλλειψης   καταβολής των  χρηματικών ποσών των παραβόλων, ενσήμων, κ.λπ.
Φυσικά με τη λήξη της τραπεζικής αργίας, δηλαδή όταν ανοίξουν οι Τράπεζες,  αίρεται και ο σχετικός λόγος ανωτέρας βίας και αναβιώνει η υποχρέωση καταβολής των   οικονομικών ποσών που αντιστοιχούν στα παράβολα, γραμμάτια προείσπραξης, κ.λπ.

Το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου έχει ως εξής:

«Διευκρινίσεις για την άσκηση ενδίκων βοηθημάτων και μέσων κατά την τραπεζική αργία

Σχετ.: α) Π.Ν.Π. της 28ης Ιουνίου 2015 (ΦΕΚ Α΄ 65), β) Π.Ν.Π. της 30ης Ιουνίου 2015 (ΦΕΚ Α΄ 66) και γ) Υ.Α. ΓΔΟΠ 0000937ΕΞ2015/ΧΠ 2255/6-6-2015 (ΦΕΚ Β΄ 1391).

Με τα ανωτέρω σχετικά κηρύχθηκε και παρατάθηκε τραπεζική αργία, χωρίς στις εξαιρέσεις να έχουν συμπεριληφθεί οι τραπεζικές εργασίες που σχετίζονται με εκταμιεύσεις για την άσκηση ενδίκων βοηθημάτων ή μέσων. Συνεπώς, δεν είναι δυνατή η έκδοση και κατάθεση, εκ μέρους των δικηγόρων ή των διαδίκων, σχετικών γραμματίων καταβολής ή άλλων, πάσης φύσεως, παραβόλων. Επομένως, η τραπεζική αργία, για όσο διάστημα συνεχίζεται, εμποδίζει την εκπλήρωση οικονομικών υποχρεώσεων και, ως εκ τούτου, συνιστά λόγο ανωτέρας βίας, η οποία κατά γενική αρχή του δικαίου αναστέλλει την αντίστοιχη υποχρέωση του υπόχρεου.

Κατόπιν τούτων και για όσο διάστημα συνεχίζεται η τραπεζική αργία, προκύπτει αναστολή της υποχρέωσης εκπλήρωσης πάσης φύσεως οικονομικών υποχρεώσεων και ιδίως καταβολής εισφορών, παραβόλων, γραμματίων και δικαστικών ενσήμων, που σχετίζονται με την άσκηση και την εκδίκαση ενδίκων βοηθημάτων και μέσων ή καταβολής πάσης φύσεως εγγυοδοσιών ή εφ άπαξ ή σε δόσεις χρηματικού ποσού από μετατροπή στερητικής της ελευθερίας ποινής. Συνεπώς, τα ασκούμενα ένδικα βοηθήματα ή μέσα δεν ενδείκνυται να απορρίπτονται ως απαράδεκτα, λόγω απλώς της έλλειψης βεβαίωσης καταβολής των αντίστοιχων ποσών.

Αυτονόητο είναι ότι με τη λήξη της τραπεζικής αργίας αίρεται και ο σχετικός λόγος ανωτέρας βίας και αναβιώνει η υποχρέωση καταβολής των αντίστοιχων οικονομικών υποχρεώσεων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ»

Τα σχόλια είναι κλειστά.