Ειδησεογραφικό site

Χιλιάδες προσφυγές κατά του ΕΝΦΙΑ έχουν κατατεθεί σε εφορίες-Εγκύκλιο για την αντιμετώπιση τους εξέδωσε η ΓΓΔΕ!

58

Χιλιάδες είναι οι προσφυγές κατά των πράξεων διοικητικού προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) που έχουν κατατεθεί στις εφορίες προκειμένου να διαβιβαστούν στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

Για να διαχειρισθεί το πλήθος των υποθέσεων και να βάλει τάξη στον μεγάλο όγκο προσφυγών που κατακλύζουν καθημερινά τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών η γενική γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Κατερίνα Σαββαΐδου εξέδωσε σχετική εγκύκλιο, με την οποία δίνει οδηγίες για το πότε και το πώς οι ΔΟΥ θα αποστέλλουν τις προσφυγές κατά του ΕΝΦΙΑ στην κεντρική υπηρεσία.

Η απόφαση αυτή αναφέρει πως οι ενδικοφανείς προσφυγές που υποβάλλονται μέσω των αρμοδίων ΔΟΥ πρωτοκολλούνται αυθημερόν και στη συνέχεια, καταχωρούνται στην υφιστάμενη ηλεκτρονική εφαρμογή της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών σε ειδικό πίνακα, ο οποίος αναφέρει το όνομα της ΔΟΥ, τον ΑΦΜ του φορολογουμένου, το ονοματεπώνυμο (φυσικά πρόσωπα) ή την επωνυμία (επιχειρήσεις), τη διεύθυνση του φορολογουμένου, τον αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης, την ημερομηνία κατάθεσης και τους λόγους προσφυγής.

Ακολούθως, οι ενδικοφανείς προσφυγές, μαζί με τα εκκαθαριστικά ΕΝΦΙΑ και τα έγγραφα που τυχόν προσκομίζουν οι υπόχρεοι, διαβιβάζονται συγκεντρωτικά σε φυσική μορφή στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, μία φορά την εβδομάδα (στο τέλος της εβδομάδας).

Για να ξεπεράσει την μεγάλη γραφειοκρατία η ΓΓΔΕ αποφάσισε για τις προσφυγές που ασκούνται κατά του ΕΝΦΙΑ οι εφορίες να μην συγκροτούν ηλεκτρονικό φάκελο της υπόθεσης και να μην συντάσσουν έγγραφο αιτιολογημένων απόψεων επί των ισχυρισμών που προβάλλει ο υπόχρεος.

Αντί για το έγγραφο απόψεων θα συμπληρώνεται πίνακας σε ηλεκτρονική εφαρμογή, όπου θα καταχωρούνται κωδικοποιημένοι οι λόγοι της προσφυγής, και θα αφορούν είτε αντισυνταγματικότητα, είτε αμφισβήτηση αντικειμενικών αξιών, είτε αιτήματα απαλλαγών , είτε οικονομική αδυναμία, είτε διόρθωση στοιχείων Ε9, είτε άλλα θέματα.

Όπως ξεκαθαρίζεται στην απόφαση της κ. Σαββαΐδου, η διαδικασία που περιγράφηκε δεν επηρεάζεται από τυχόν άσκηση δικαστικής προσφυγής κατά τυχόν σιωπηρής απόρριψης της ενδικοφανούς προσφυγής ή απόρριψής της ως απαράδεκτης, καθώς στην περίπτωση αυτή, ο φάκελος της υπόθεσης θα διαβιβάζεται στην αρμόδια εφορία υποδοχής του τμήματος Δικαστικού, για τη σύνταξη απόψεων επί της προσφυγής και την αποστολή του διοικητικού φακέλου στο αρμόδιο Δικαστήριο.

Τα σχόλια είναι κλειστά.