Ειδησεογραφικό site

ΥΠΟΙΚ: Πρωτογενές πλεόνασμα 2,6 δισ. στο 10μηνο

25

Στα 2.654 εκατ. ευρώ ανήλθε το πρωτογενές πλεόνασμα του κρατικού προϋπολογισμού στο 10μηνο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2014, έναντι 2.590 εκατ. ευρώ που ήταν την αντίστοιχη περίοδο το 2013 και στόχου του σχεδίου προϋπολογισμού 2015 για πρωτογενές πλεόνασμα 3.539 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για το εν λόγω 10μηνο, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 2.448 εκατ. ευρώ έναντι ελλείμματος 2.958 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2013 και στόχου του σχεδίου προϋπολογισμού 2015 για έλλειμμα 1.567 εκατ. ευρώ.

Συνεχίζεται η υστέρηση στα έσοδα

Από τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Οικονομικών προκύπτει πως το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκε σε 41.319 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 1.278 εκατ. ευρώ ή 3,0% έναντι του στόχου του σχεδίου προϋπολογισμού 2015.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 37.807 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 666 εκατ. ευρώ ή 1,7% έναντι του στόχου του σχεδίου προϋπολογισμού 2015.

Επίσης, το σύνολο των φορολογικών εσόδων διαμορφώθηκε σε 35.702 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 562 εκατ. ευρώ ή κατά 1,5% έναντι του στόχου του σχεδίου προϋπολογισμού 2015.

Σύμφωνα με το ΥΠΟΙΚ, την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2014 υπερέβησαν τον στόχο του σχεδίου προϋπολογισμού οι μεταβιβάσεις κεφαλαίων κατά 9 εκατ. ευρώ ή 4,2%, οι λοιποί ΕΦΚ κατά 8 εκατ. ή 0,4%, και οι λοιποί φόροι κατανάλωσης κατά 8 εκατ. ευρώ ή 3,6%.

Αντίθετα, υστέρησαν έναντι του στόχου του σχεδίου προϋπολογισμού 2015, ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 92 εκατ. ευρώ ή 1,4%, οι λοιποί άμεσοι φόροι κατά 62 εκατ. ευρώ ή 2,5%, ο ΦΠΑ πετρελαιοειδών κατά 80 εκατ. ευρώ ή 4,6%, ο ΕΦΚ πετρελαιοειδών κατά 150 εκατ. ευρώ ή 4,5% και ο ΦΠΑ λοιπών κατά 94 εκατ. ευρώ ή 1,0%.

Εκτέλεση κρατικού προϋπολογισμού: Ιανουάριος – Οκτώβριος 2014

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 2.844 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 87 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου του σχεδίου προϋπολογισμού 2015 (2.757 εκατ. ευρώ), ενώ τα έσοδα του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν σε 3.513 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 612 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου του σχεδίου προϋπολογισμού 2015.

Όσον αφορά στις δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού, αυτές διαμορφώθηκαν στα 43.768 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 397 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου του σχεδίου προϋπολογισμού 2015 (44.165 εκατ. ευρώ).

Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 39.650 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένες έναντι του στόχου του σχεδίου προϋπολογισμού 2015 κατά 372 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 345 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου του σχεδίου προϋπολογισμού 2015 (34.170 εκατ. ευρώ), αλλά και των ταμειακών δαπανών για εξοπλιστικά προγράμματα κατά 23 εκατ. ευρώ και των δαπανών τόκων κατά 4 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013 κατά 2.934 εκατ. ευρώ ή σε ποσοστό 6,9%. Σύμφωνα με το ΥΠΟΙΚ, η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση του συνόλου των πρωτογενών δαπανών κατά 2.010 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 5,6% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013, παρά το γεγονός ότι πραγματοποιήθηκαν αυξημένες δαπάνες ύψους 490 εκατ. ευρώ για τη διάθεση κοινωνικού μερίσματος, 37 εκατ. ευρώ για τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης και 69 εκατ. ευρώ για δαπάνες διενέργειας εκλογών.

Τέλος, οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) διαμορφώθηκαν σε 4.118 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 25 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (4.143 εκατ. ευρώ) και αυξημένες κατά 793 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Τα σχόλια είναι κλειστά.