Ειδησεογραφικό site

Το τρίτο κύμα της παγκοσμιοποίησης αναμένεται να αλλάξει το εμπόριο

55

Το τρίτο κύμα της παγκοσμιοποίησης βρίσκεται προ των πυλών και σύμφωνα με νέα έρευνα της HSBC προβλέπεται ότι ο συνολικός όγκος των εξαγόμενων αγαθών, παγκοσμίως, αναμένεται να τετραπλασιαστεί μέχρι το 2050. Ο κλάδος των υπηρεσιών θα κυριαρχήσει στο παγκόσμιο εμπόριο, αποτελώντας την κινητήριο δύναμη της ανάπτυξης, δημιουργώντας ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους και έδρας.

Η μελέτη της HSBC με τίτλο “Trade Winds” αποκαλύπτει πώς οι επιχειρήσεις μπορούν να σχεδιάσουν τον προγραμματισμό τους για το έτος 2050 μαθαίνοντας από την πορεία του παγκόσμιου εμπορίου τα τελευταία 150 χρόνια. Η μελέτη, η οποία συνδυάζει τις απόψεις ειδημόνων από τον επιχειρηματικό κόσμο με την οικονομική ανάλυση, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι σε περιόδους οικονομικής και πολιτικής αστάθειας οι ευέλικτες επιχειρήσεις που είναι σωστά διασυνδεδεμένες είναι πολύ πιθανό να επιτύχουν. Για το τρίτο κύμα της παγκοσμιοποίησης, η μελέτη προβλέπει ότι οι εξειδικευμένες τοπικές επιχειρήσεις θα ανταγωνίζονται τις πολυεθνικές.

Η HSBC, συνεργάστηκε με την Oxford Economics ώστε να αναλύσει στοιχεία από τις βασικές εμπορικές χώρες τα τελευταία 150 έτη, προκειμένου να εντοπίσει εμπορικές τάσεις και να καθορίσει τους βασικούς μελλοντικούς παράγοντες ανάπτυξης. Η μελέτη εντοπίζει τέσσερεις ιστορικές κινητήριες δυνάμεις του παγκόσμιου εμπορίου που διαμόρφωσαν τη σημερινή εικόνα του κόσμου:
•    Εκβιομηχάνιση
•    Κατακόρυφη πτώση του κόστους μεταφορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας
•    Αλλαγή των λειτουργικών μοντέλων των επιχειρήσεων
•    Φιλελευθεροποίηση της εμπορικής πολιτικής

Η μελέτη προβλέπει ότι οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών θα κυριαρχήσουν στο μέλλον και ότι οι επιχειρήσεις με ξεκάθαρους στόχους αειφορίας θα επιτύχουν. Αναμένεται ότι θα υπάρξουν ευκαιρίες για επιχειρήσεις και άτομα ανεξαρτήτως χώρας προέλευσης ή έδρας. Οι τεχνολογικές εξελίξεις θα μπορέσουν να εξασφαλίσουν ισότιμους όρους ανταγωνισμού και να εξισορροπήσουν τις ανισότητες πλούτου.

Η μελέτη της HSBC “Trade Winds” εστιάζει στο έτος 2050, εκτιμώντας ότι τα εξαγόμενα προϊόντα θα φτάνουν σε σύνολο τα 68,5 τρισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ  με την Κίνα, τις ΗΠΑ και τη Γερμανία να αποτελούν τις κύριες εμπορικές δυνάμεις.

«Οι επιχειρήσεις, μικρές και μεγάλες, θα πρέπει να αρχίσουν να σκέφτονται με ποιους τρόπους θα μπορέσουν να προσαρμοστούν στις μελλοντικές προκλήσεις, όπως οι τεχνολογίες εξελίξεις και η αλλαγή της καταναλωτικής ζήτησης. Μαθαίνοντας από το παρελθόν, μπορούμε να δούμε ότι ακόμα και σε περιόδους μεγάλης αβεβαιότητας υπάρχουν επιχειρήσεις που εξελίσσονται και ευημερούν γιατί έχουν τη δυνατότητα να προσαρμόσουν τα λειτουργικά τους μοντέλα και να δημιουργούν νέες αγορές για τα αγαθά και τις υπηρεσίες τους. Είναι επιτακτική ανάγκη οι επιχειρήσεις να γίνουν πιο ευέλικτες ώστε να παραμείνουν ανταγωνιστικές σε τοπικό και ολοένα και περισσότερο σε παγκόσμιο επίπεδο. Θα είμαστε όλοι μέρος νέων δικτύων, θα ερχόμαστε σε επαφή με νέους πελάτες και θα δημιουργούμε νέα προϊόντα», δήλωσε ο Simon Cooper, Chief Executive του τομέα Commercial Banking της HSBC.

Οι «κινητήριες δυνάμεις» του εμπορίου στο μέλλον

Η ψηφιακή επανάσταση και η στροφή προς τη βιωσιμότητα
Η καινοτομία θα εξακολουθήσει να δημιουργεί τεράστιες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις και τους ιδιώτες, αφού οι νέες τεχνολογίες που αναπτύσσονται δημιουργούν νέα προϊόντα και επιχειρηματικά μοντέλα, τα οποία μπορούν να προσαρμοστούν στις ανάγκες των διαφορετικών αγορών. Η  διασυνδεδεμένη οικονομία σημαίνει ταχύτατους ρυθμούς αλλαγής και μετάδοσης ιδεών σε ολόκληρο τον κόσμο.
Η πτώση του κόστους και η αυξανόμενη ταχύτητα του εμπορίου
Έως το 2050 το κόστος των μεταφορών θα μειωθεί, κυρίως χάρη στην αύξηση του μεγέθους των εμπορικών πλοίων και της επέκτασης των διαύλων ναυσιπλοΐας. Η δημιουργία νέων αεροδρομίων, οι βελτιώσεις στην ενεργειακή απόδοση και ο περαιτέρω εξορθολογισμός των διαδικασιών των συνοριακών ελέγχων αναμένεται να επιταχύνουν το παγκόσμιο εμπόριο και να μειώσουν το κόστος των αεροπορικών μεταφορών.
Δυναμικά λειτουργικά μοντέλα για τις επιχειρήσεις
Θα δούμε μια τάση υιοθέτησης της «αντίστροφης καινοτομίας» – μια έννοια σύμφωνα με την οποία οι επιχειρήσεις αρχικά αναπτύσσουν προϊόντα και υπηρεσίες για τις αναπτυσσόμενες αγορές και όχι για τον αναπτυγμένο κόσμο. Στη συνέχεια, τα προϊόντα αυτά μπορούν να προσαρμοστούν και να πωληθούν σε διαφορετικές αγορές.
Γεγονός που σηματοδοτεί  μια στροφή από τη «μαζική παραγωγή» στη «μαζική εξατομίκευση».
Οι επιχειρήσεις θα αναλύουν τον αυξανόμενο όγκο δεδομένων των πελατών τους και θα χρησιμοποιούν εξελιγμένες τεχνικές μάρκετινγκ προκειμένου να κατανοήσουν τις ανάγκες τους.
Συνεχιζόμενη απελευθέρωση του εμπορίου
Ο ρυθμός της απελευθέρωσης του εμπορίου θα συνεχιστεί με την επέκταση του «ελεύθερου εμπορίου» και τη συνεχιζόμενη εναρμόνιση των προτύπων και των κανονισμών για τον περιορισμό των φραγμών στο εμπόριο. Προβλέπεται ένα πιο σταθερό πολιτικό και νομισματικό περιβάλλον που θα διευκολύνει το εμπόριο για τις επιχειρήσεις σε ολόκληρο τον κόσμο.

Ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις:

•    Η ανάδυση των «εξειδικευμένων επιχειρήσεων» που επιδιώκουν τη συνεργασία: Οι ειδικοί που συμμετείχαν στη μελέτη εκτιμούν ότι στο μέλλον οι εξειδικευμένες επιχειρήσεις θα συνεργάζονται με άλλους επιτυχημένους οργανισμούς προκειμένου να καταστούν ανταγωνιστικές και να προσφέρουν εξατομικευμένα προϊόντα.
•    Οι «μικροί παίκτες» θα ανταγωνίζονται σε παγκόσμιο επίπεδο: Οι νέες τεχνολογίες όπως η δυνατότητα τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D printing) επιτρέπουν στους μικρότερους παίκτες να αποστέλλουν προϊόντα οπουδήποτε στον κόσμο.
•    Η «έδρα» χάνει τη σημαντικότητά της: Το πού έχει γεννηθεί κανείς ή το πού έχει ένας οργανισμός την έδρα του φαίνεται ότι χάνει τη σημαντικότητά του όσο το χάσμα δεξιοτήτων μεταξύ των αναπτυγμένων και των αναπτυσσόμενων αγορών μειώνεται.
•    Η αειφορία αποτελεί «κλειδί»: Η κατανόηση των μελλοντικών αναγκών του πλανήτη και των καταναλωτών θα δημιουργήσει νέες επιχειρήσεις που θα στηρίζουν και θα υλοποιούν τους στόχους τους με βιώσιμο τρόπο.
•    Τα λειτουργικά μοντέλα βασίζονται στη χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) και όχι στην αγορά: Τα νέα μοντέλα εσόδων θα αλλάξουν ριζικά τον τρόπο που οι επιχειρήσεις λειτουργούν, επενδύουν και αναπτύσσονται.
•    Δεδομένα, δεδομένα, δεδομένα: Η αυξανόμενη ικανότητά μας να χρησιμοποιούμε δεδομένα προκειμένου να αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο όπως είναι σήμερα και να προβλέπουμε το μέλλον θα μας επιτρέψει να αναπτύξουμε έξυπνα συστήματα για την καταγραφή της καταναλωτικής ζήτησης και άλλων πληροφοριών.
•    Χτίζοντας το εργατικό δυναμικό του μέλλοντος: Οι νέες οικονομίες απαιτούν μεταβολή των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού προκειμένου να καταστούν οι επιχειρήσεις ανταγωνιστικές. Έτσι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να προσαρμόσουν τις στρατηγικές διαχείρισης ταλέντου που εφαρμόζουν.
Για να διαβάσετε την έρευνα της HSBC Trade Winds και για περισσότερες πληροφορίες συνδεθείτε στο http://www.globalconnections.hsbc.com/.

Τα σχόλια είναι κλειστά.