Ειδησεογραφικό site

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων δίνει το «παρών» στη Γενική Συνέλευση της ΓΣΕΒΕΕ στις 29 και 30 Νοεμβρίου

35

Ηχηρό «παρών» στο πλαίσιο της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ) που θα διεξαχθεί στις 29-30 Νοεμβρίου στο ξενοδοχείο «Νovotel», σκοπεύει να δώσει το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), στόχος του οποίου είναι η υποστήριξη των αυτοαπασχολούμενων και εργοδοτών των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων που εκπροσωπούνται από την ΓΣΕΒΕΕ.

Οι παρευρισκόμενοι θα μπορούν κατά τη διάρκεια και έως τη λήξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης να ενημερωθούν εκτενώς από τα στελέχη του Ινστιτούτου για τις δράσεις που το ίδιο υλοποιεί στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, οι δράσεις που υλοποιούνται είναι:

Δίκτυο ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας στις μικρές επιχειρήσεις που έχει ως βασικό αντικείμενο την παροχή δωρεάν υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις του δευτερογενή και τριτογενή τομέα της οικονομίας έως τα τέλη του 2015. Τα πεδία στα οποία παρέχεται η συμβουλευτική υποστήριξη καλύπτουν μεταξύ άλλων θέματα όπως προώθηση πωλήσεων, χρηματοδότηση, ανάπτυξη εξαγωγικής δραστηριότητας, λογιστική διαχείριση, μελέτη ανταγωνισμού, ασφάλεια και υγιεινή στον χώρο εργασίας κ.λπ. Στο πλαίσιο της δράσης έχει συσταθεί μητρώο συμβούλων επιχειρηματικότητας, μέσα από το οποίο επιλέγεται κάθε φορά ο κατάλληλος σύμβουλος για την υποστήριξη της επιχείρησης με βάση τις ανάγκες της.

Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων με σκοπό την ενίσχυση της καινοτομικής ικανότητας και της ανταγωνιστικότητας των μικρών επιχειρήσεων. Οι δράσεις αυτές αφορούν σε πρώτο επίπεδο την ενημέρωση και την επιμόρφωση των επιχειρήσεων και σε δεύτερο επίπεδο την παροχή δωρεάν εξατομικευμένης υποστήριξης ανάλογα με τις ανάγκες.

Δράσεις τεχνικής κατάρτισης και πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων για επαγγελματίες μέλη της ΓΣΕΒΕΕ, ώστε να αναβαθμίσουν τις επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητές τους σύμφωνα και με τα δεδομένα της εποχής. Τα προγράμματα αφορούν σε 23 θεματικά αντικείμενα που προκύπτουν από τα πιστοποιημένα επαγγελματικά περιγράμματα 18 επαγγελμάτων που εκπροσωπούνται από τη ΓΣΕΒΕΕ και υλοποιούνται σε συνεργασία με τους συνδικαλιστικούς φορείς μέλη της Συνομοσπονδίας.

Τα σχόλια είναι κλειστά.