Ειδησεογραφικό site

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στο πλευρό των επαγγελματιών

32

Στο πλευρό των επαγγελματιών εργοδοτών/αυτοαπασχολουμένων που ανήκουν σε Ομοσπονδίες και Σωματεία της ΓΣΕΒΕΕ  βρίσκεται ακόμη μία φορά το Ινστιτούτο Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της ΓΣΒΕΕ, το οποίο ανέλαβε την υλοποίηση του έργου  «Δράσεις προσαρμογής επαγγελμάτων που εκπροσωπούνται από τη ΓΣΕΒΕΕ στα δεδομένα της οικονομικής κρίσης διαμέσου πιλοτικών σχεδίων τεχνικής κατάρτισης και συμβουλευτικής  – υποστήριξης της πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού. Εργο υψίστης σημασίας υπό το πρίσμα των υφιστάμενων δυσμενών κοινωνικοοικονομικών συνθηκών που απαιτούν την διαρκή αναβάθμιση  των γνώσεων και απόκτηση σύγχρονων τεχνικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων του ανθρωπίνου δυναμικού των μικρών επιχειρήσεων μέσα από την συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση και πιστοποίηση προσόντων.

Το συγκεκριμένο έργο υλοποιείται σε άμεση συνεργασία με τα Σωματεία και τις Ομοσπονδίες της ΓΣΕΒΕΕ, οι οποίες κατανοώντας την αναγκαιότητα της τεχνικής επαγγελματικής κατάρτισης στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον εργάζονται από κοινού με το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ με στόχο την αναβάθμιση των γνώσεων και την απόκτηση σύγχρονων τεχνικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων των επαγγελματιών μελών τους, έτσι ώστε να ανταποκριθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις συνεχείς αλλαγές που συντελούνται στο επαγγελματικό περιβάλλον.

Με βάση τα παραπάνω έχουν σχεδιαστεί και υλοποιούνται σεμινάρια κατάρτισης σε 23 θεματικά αντικείμενα που αφορούν σε 18 επαγγέλματα που εκπροσωπούνται από τη ΓΣΕΒΕΕ και συγκεκριμένα στους εγκαταστάτες ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς, επισκευαστές αυτοκινήτων, κλειθροποιούς, υπευθύνους κυλικείων, ψυκτικούς, υαλοτεχνίτες, εκπαιδευτές οδήγησης, εστιάτορες, ταπητοκαθαριστές, κατασκευαστές ειδών αλουμινίου-σιδήρου, μονωτές, στεγνοκαθαριστές, εγκαταστάτες καυστήρα, αισθητικούς, τεχνικούς ανελκυστήρων, κρεοπώλες.

Παράλληλα το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ αναγνωρίζοντας την σπουδαιότητα της πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων ειδικά στον τεχνικό κλάδο καθώς μέσω αυτής ισχυροποιείται η θέση της επιχείρησης στην αγορά και αποτελεί διαβεβαίωση για την ορθή και ποιοτική υλοποίηση των επαγγελματικών καθηκόντων έχει σχεδιάσει στο πλαίσιο του παραπάνω έργου την δυνατότητα συμμετοχής επαγγελματιών που θα ολοκλήρωσουν την κατάρτιση σε διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων μέσω του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) ή μέσω εναλλακτικών πρακτικών πιστοποίησης του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ).

Τα επαγγέλματα που αναμένεται να οδηγηθούν σε διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων  είναι αυτά των υδραυλικών, κλειθροποιών, υπευθύνων κυλικείων, ψυκτικών, υαλοτεχνιτών, ταπητοκαθαριστών, κατασκευαστών ειδών αλουμινίου – σιδήρου

Σημειώνεται ότι, το έργο «Δράσεις προσαρμογής επαγγελμάτων που εκπροσωπούνται από τη ΓΣΕΒΕΕ στα δεδομένα της οικονομικής κρίσης διαμέσου πιλοτικών σχεδίων τεχνικής κατάρτισης και συμβουλευτικής  – υποστήριξης της πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων» υλοποιείται με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΚΤ) και εθνικών πόρων.

Τα σχόλια είναι κλειστά.