Ειδησεογραφικό site

Το Δημόσιο εισέπραξε 11 εκατ. ευρώ από αδρανείς καταθέσεις

40

Συνολικά 11 εκατ. ευρώ είναι τα χρήματα που περιήλθαν στο Δημόσιο από αδρανείς καταθέσεις μέσα έως και τον Απρίλιο του 2015.

Μάλιστα, τα τελευταία δύο χρόνια, το ποσό που πήρε το Δημόσιο από αδρανείς καταθέσει ανέρχεται σε 48 εκατομμύρια.

Σημειώνεται πως βάσει του νομού 4151/2013 κάθε πιστωτικό ίδρυμα, που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, οφείλει αμέσως μετά την παρέλευση του χρονικού ορίου της 20ετίας να αποδίδει στο Δημόσιο συγκεντρωτικά μέχρι το τέλος Απριλίου κάθε έτους τα υπόλοιπα των αδρανών καταθέσεων, πλέον αναλογούντων τόκων, καταθέτοντας στην Τράπεζα της Ελλάδος τα σχετικά ποσά σε ειδικό λογαριασμό και να ενημερώνει ταυτόχρονα την αρμόδια Διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τον νόμο.

Επίσης προβλέπεται ότι οι τράπεζες θα είναι υποχρεωμένες να ειδοποιούν τρεις φορές τους καταθέτες των οποίων οι λογαριασμοί δεν παρουσιάζουν κίνηση εφόσον το υπόλοιπό τους είναι μεγαλύτερο των 100 ευρώ.

Η πρώτη ειδοποίηση θα γίνεται με την παρέλευση πέντε χρόνων από την ημερομηνία που ανοίχθηκε ο λογαριασμός, η δεύτερη στη 10ετία και η τρίτη στη 15ετία. Επειτα από 20 χρόνια ακινησίας τα ποσά θεωρούνται έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού.

Τα σχόλια είναι κλειστά.