Ειδησεογραφικό site

Τον Γιόζεφ Άκερμαν ζητούν για πρόεδρο της Τράπεζας Κύπρου

56

Τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλος της Deutsche Bank Γιόζεφ Ακερμαν θα προτείνει στη γενική συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας Κύπρου για πρόεδρό της η διοίκησή της, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσαν οι βασικοί της μέτοχοι Wilbur Ross και Tyrus Capital.

Στόχος είναι να προστεθεί εξειδικευμένη χρηματοοικονομική γνώση και καλύτερη εκπροσώπηση των μετόχων.

Η πρόταση θα τεθεί ενώπιον της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Τράπεζας, ενώ, τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.

Τα προτεινόμενα ονόματα είναι τα εξής:

Dr. Josef Ackermann, Πρώην CEO της Deutsche Bank
Arne Berggren, προτεινόμενη της European Bank for Reconstruction and Development
Maksim Goldman, Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού της Renova
John Hourican, CEO της Τράπεζας Κύπρου
Χριστάκης Πατσαλής, Οικονομικός Διευθυντής της Τράπεζας
Wilbur Ross, Πρόεδρος της WL Ross & Co
Μιχάλης Σπανός πρώην Διευθυντής της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου
Vladimir Strzhalkovskiy, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Κύπρου
Ιωάννης Ζωγραφάκης, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της Τράπεζας Κύπρου
Μάριος Καλοχωρίτης, Διευθυντής Τράπεζα Κύπρου

Το Συμβούλιο προτίθεται να εκλέξει τον Dr. Ackermann ως μη εκτελεστικό Πρόεδρο του Συμβουλίου και τους Messrs, Ross και Strzhalkovskiy ας αντιπροέδρους.

Τα σχόλια είναι κλειστά.