Ειδησεογραφικό site

Τι προβλέπει ο Κώδικας Δεοντολογίας των τραπεζών για τα «κόκκινα» δάνεια

36

Τον επικαιροποιημένο Κώδικα Δεοντολογίας των τραπεζών για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια θα δημοσιοποιήσει αύριο η Τράπεζα της Ελλάδας. Σημειώνεται πως η Τράπεζα της Ελλάδος είχε δημοσιοποιήσει προσχέδιο του Κώδικα Δεοντολογίας στα τέλη Μαρτίου το οποίο και επικαιροποίησε μετά από διαβουλεύσεις που είχε με τις τράπεζες και τις ενώσεις καταναλωτών.

Ο νέος επικαιροποιημένος Κώδικας που θα ενεργοποιηθεί από τον Ιανουάριο του 2015 προβλέπει ένα «μπουκέτο» επιλογών για την ρύθμιση δανείων, όπως μείωση του επιτοκίου του μη εξυπηρετούμενου δανείου, τη μείωση περιθωρίου κέρδους της τράπεζας από το εν λόγω δάνειο, αλλαγή του τύπου του επιτοκίου χωρίς πέναλτι, την μεταβίβαση του μη εξυπηρετούμενου δάνειου σε άλλη τράπεζα, την αντικατάσταση του παλαιού δάνειου με νέο, κ.ά..

Αναφορικά με την πρόταση κατάλληλης λύσης ρύθμισης ή οριστικής διευθέτησης δανείου ο επικαιροποιημένος Κώδικα Δεοντολογίας θα προβλέπει μεταξύ άλλων ότι η τράπεζα υποχρεούται να παρουσιάζει στον συνεργάσιμο δανειολήπτη εντός προκαθορισμένου εύλογου χρόνου από τη λήψη των οικονομικών και άλλων πληροφοριών, την προτεινόμενη ή τις εναλλακτικά προτεινόμενες σε αυτόν λύσεις ρύθμισης ή οριστικής διευθέτησης με το «Τυποποιημένο Έγγραφο Πρότασης Λύσεων Ρύθμισης ή Οριστικής Διευθέτησης», το οποίο παραδίδεται σε κατ’ ιδίαν συνάντηση με βεβαιωμένη παραλαβή από τον δανειολήπτη ή αποστέλλεται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή.

Στην ίδια βάση θα αναφέρει πως τα πιστωτικά ιδρύματα πρέπει να καταβάλουν κάθε εύλογη προσπάθεια για να συνεργάζονται με τον δανειολήπτη καθ’ όλη τη διαδικασία αξιολόγησης προκειμένου να προσδιορίσουν με ακρίβεια την ικανότητα αποπληρωμής του δανειολήπτη, με στόχο να καταλήξουν σε μια κατάλληλη λύση.

Τα σχόλια είναι κλειστά.