Ειδησεογραφικό site

Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο: Στα €5,469 δισ. το πλεόνασμα τον Ιούλιο

61

Πλεόνασμα 5,469 δισ. ευρώ έναντι πλεονάσματος 4,807 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2013, παρουσίασε το Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2014, καταγράφοντας αύξηση 13,8%. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη μεγαλύτερη αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά 809 εκατ. ευρώ (13,8%) σε σύγκριση με την αύξηση των ταξιδιωτικών πληρωμών κατά 146 εκατ. ευρώ (13,7%). H αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται κυρίως στην αύξηση των αφίξεων κατά 20,8%, αφού η μέση κατά ταξίδι δαπάνη μειώθηκε κατά 5,6%.

Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών συνέβαλαν με ποσοστό 53,8% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες και αντιστάθμισαν το 50,8% του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου.

Η αύξηση των εισπράξεων κατά 13,8% στα 6,684 δισ. ευρώ, οφείλεται κυρίως στην αύξηση των εισπράξεων από τους κατοίκους των χωρών της ΕΕ των 28 κατά 15,9%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 3,914 δισ. ευρώ και δευτερευόντως στις εισπράξεις από κατοίκους των λοιπών χωρών εκτός της ΕΕ των 28 που διαμορφώθηκαν σε 2,555 δισ. ευρώ (αύξηση 11,1%).

Οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 2,489 δισ. ευρώ (αύξηση 11,3%) και από κατοίκους των χωρών της ΕΕ των 28 εκτός της ζώνης του ευρώ ενισχύθηκαν κατά 25%. Ωστόσο από τη Γερμανία, οι εισπράξεις μειώθηκαν κατά 6,3% και διαμορφώθηκαν στα 855 εκατ. ευρώ, ενώ από τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 25,3%, στα 510 εκατ. ευρώ. Από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι εισπράξεις έφθασαν τα 792 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας άνοδο 26,1%. Από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 28, αύξηση παρουσίασαν οι εισπράξεις από τη Ρωσία κατά 4,1%, αγγίζοντας τα 633 εκατ. ευρώ και από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 13,8% στα 334 εκατ. ευρώ.

Στα 10,487 εκατ. ταξιδιώτες διαμορφώθηκε η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση, παρουσιάζοντας αύξηση 20,8% στο επτάμηνο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο (8,685 εκατ. ταξιδιώτες). Η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ των 28 διαμορφώθηκε στα 5,988 εκατ., ενισχυμένη κατά 20,2%. Επίσης οι αφίξεις από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 28 διαμορφώθηκαν στα 4,499 εκατ., σημειώνοντας άνοδο κατά 21,5%.

Οι αφίξεις από τις χώρες της ζώνης του ευρώ αυξήθηκαν κατά 15,3% και οι αφίξεις από τις χώρες της ΕΕ των 28 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 27,1%. Αύξηση εμφάνισαν οι αφίξεις από τη Γερμανία και τη Γαλλία κατά 1,3% και 19,4% αντίστοιχα, όπως και οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο κατά 16,9%. Σε σχέση με τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 28, οι αφίξεις από τη Ρωσία αυξήθηκαν κατά 11,3% στις 676 χιλιάδες ταξιδιώτες και από τις ΗΠΑ ενισχύθηκαν κατά 28,5%, στις 293 χιλιάδες.

Πλεόνασμα 2,553 δισ. ευρώ τον Ιούλιο – Μείωση της μέσης ταξιδιωτικής δαπάνης κατά 11,5%.

Πλεόνασμα 2,553 δισ. ευρώ, έναντι 2,218 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2013, παρουσίασε τον Ιούλιο το Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο, ενισχυμένο κατά 15,1%. Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 345 εκατ. ευρώ (14,4%), φθάνοντας στα 2,744 δισ. ευρώ, από 2,400 δισ. ευρώ τον Ιούλιο του 2013. Αύξηση παρατηρήθηκε και στις ταξιδιωτικές πληρωμές κατά περίπου δέκα εκατ. ευρώ (192 εκατ. ευρώ από 182 εκατ. ευρώ τον Ιούλιο του 2013, αύξηση 5,1%,).

Η άνοδος των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται κυρίως στην αύξηση των αφίξεων κατά 29,4%, μια και η μέση κατά ταξίδι δαπάνη μειώθηκε κατά 11,5%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών συνέβαλαν με ποσοστό 76,4% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες και υπερκάλυψαν το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου (147,7%).

Σε ό,τι αφορά τις εισπράξεις, κατά 11,6% ενισχύθηκαν από κατοίκους των χωρών της ΕΕ των 28 (Ιούλιος 2014: 1,579 δισ. ευρώ, Ιούλιος 2013: 1,415 δισ. ευρώ). Οι εισπράξεις από κατοίκους των λοιπών χωρών εκτός της ΕΕ των 28 παρουσίασαν αύξηση κατά 176 εκατ. ευρώ ή 19% (Ιούλιος 2014: 1,098 δισ. ευρώ, Ιούλιος 2013: 923 εκατ. ευρώ). Η αύξηση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ των 28 ήταν αποτέλεσμα τόσο της αύξησης των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ κατά 93 εκατ. ευρώ (10,1%), όσο και των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ των 28 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 14,5% (Ιούλιος 2014: 568 εκατ. ευρώ, Ιούλιος 2013: 496 εκατ. ευρώ).

Από τη Γερμανία, οι εισπράξεις μειώθηκαν κατά 21,7% (Ιούλιος 2014: 267 εκατ. ευρώ, Ιούλιος 2013: 341 εκατ. ευρώ), ενώ από τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 31% (Ιούλιος 2014: 224 εκατ. ευρώ, Ιούλιος 2013: 171 εκατ. ευρώ). Αύξηση κατά 14 εκατ. ευρώ (5,4%) παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο.
Από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 28, αύξηση 13,4% κατέγραψαν οι εισπράξεις από τη Ρωσία και διαμορφώθηκαν στα 286 εκατ. ευρώ. Και οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 9,8%, φθάνοντας στα 105 εκατ. ευρώ.

Στα 4,223 εκατ. ταξιδιώτες ανήλθε η εισερχόμενη κίνηση τον Ιούλιο του 2014, ενισχυμένη κατά 29,4% σε ετήσια βάση, χάρη στην αύξηση των αφίξεων από τις χώρες της ΕΕ των 28 κατά 24,5%, όσο και στην αύξηση των αφίξεων από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 28 κατά 35,7%.

Οι αφίξεις από τις χώρες της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 1,282 εκατ., αυξημένες κατά 22,1% και οι αφίξεις από τις χώρες της ΕΕ των 28 εκτός της ζώνης του ευρώ ενισχύθηκαν κατά 27,7% (Ιούλιος 2014: 1,005 εκατ., Ιούλιος 2013: 787 χιλιάδες). Από τη Γαλλία οι αφίξεις αυξήθηκαν κατά 27,3%, από τη Γερμανία παρέμειναν σχετικά σταθερές, ενώ από το Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκαν κατά 8,5%.

Σε ό,τι αφορά τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 28, από τη Ρωσία οι αφίξεις αυξήθηκαν κατά 8,5%, φθάνοντας στις 294 χιλιάδες ταξιδιώτες και από τις ΗΠΑ ενισχύθηκαν κατά 45,6% στις 90 χιλιάδες.

Πηγή: tovima.gr

Τα σχόλια είναι κλειστά.