Ειδησεογραφικό site

ΤΑΙΠΕΔ: Διευκρινίσεις για τις αποκρατικοποιήσεις Περιφερειακών αεροδρομίων

29

Διευκρινίσεις αναφορικά με τον διαγωνισμό για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης 14 Περιφερειακών Αεροδρομίων της χώρας έδωσε το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) με αφορμή σχετικά δημοσιεύματα, τονίζοντας ότι ακολουθήθηκε αυστηρά η προβλεπόμενη διαγωνιστική διαδικασία, η οποία περιλαμβάνει σειρά ανεξάρτητων ελεγκτικών μηχανισμών σύμφωνα με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα και αρχές διαφάνειας.

Όπως εξηγεί το ΤΑΙΠΕΔ, σύμφωνα με τον ιδρυτικό του νόμο, πριν την αξιοποίηση των περιουσιακών του στοιχείων υφίσταται υποχρέωση για τη διενέργεια ανεξάρτητης αποτίμησης του προς αξιοποίηση στοιχείου.

Το ΤΑΙΠΕΔ επισημαίνει ότι κατά τη διάρκεια της διαγωνιστικής διαδικασίας και πριν την ανάδειξη του προτιμητέου επενδυτή, κατόπιν διενέργειας ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού, προσέλαβε ως  ανεξάρτητο αποτιμητή, εταιρεία διεθνούς κύρους με αποδεδειγμένη πολυετή εμπειρία στον αεροπορικό κλάδο και στις αποτιμήσεις.

Σε αυτό το πλαίσιο, συνεχίζει το ΤΑΙΠΕΔ, διαφυλάσσεται το κύρος και η αξιοπιστία του διαγωνισμού, έχοντας ως μοναδικό γνώμονα το δημόσιο συμφέρον.

Το ΤΑΙΠΕΔ σημειώνει ότι ο διαγωνισμός διεξήχθη υπό καθεστώς έντονου ανταγωνισμού, ενώ επετεύχθη ένα ιδιαίτερα υψηλό τίμημα ύψους 1,234 δισ. ευρώ εφάπαξ και 22,9 εκατ. ευρώ ετήσιο εγγυημένο καταβλητέο μίσθωμα, αναπροσαρμοζόμενο ετησίως με τον πληθωρισμό.

Οι επενδύσεις που αναμένεται να υλοποιηθούν σε χρονικό ορίζοντα τεσσάρων ετών ανέρχονται σε ποσό περίπου 330 εκατ. ευρώ, συμπληρώνει το ΤΑΙΠΕΔ, ενώ για όλη τη διάρκεια της παραχώρησης σε ποσό περίπου 1,4 δισ. ευρώ.

Τα ποσά αυτά είναι επιπλέον του εφάπαξ τιμήματος και του ετήσιου εγγυημένου καταβλητέου μισθώματος, καταλήγει το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου.

Τα σχόλια είναι κλειστά.