Ειδησεογραφικό site

Σύνταξη άνω των 1.000 ευρώ μόνο για το 20% των συνταξιούχων-Στα 500 ευρώ το 40%

45

Κύρια σύνταξη κάτω από 1.000 ευρώ τον μήνα λαμβάνει το 80% των συνταξιούχων στην Ελλάδα , ενώ το 50% αυτών έχει κύρια σύνταξη που δεν ξεπερνά τα 500 ευρώ.

Σύμφωνα με στοιχεία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Προσωπικού Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής (ΠΟΠΟΚΠ) στις κύριες συντάξεις το 76,5% των δικαιούχων λαμβάνει λιγότερα από 1.000 ευρώ μηνιαίως και στις επικουρικές συντάξεις το 99% λαμβάνει λιγότερα από 500 ευρώ (περίπου 190 ευρώ).

Κατά μέσο όρο η κύρια σύνταξη κινείται στα 704 ευρώ με 2.893.370 δικαιούχους και η επικουρική στα 176 ευρώ με 1.576.501 δικαιούχους.

Πολύ-συνταξιούχοι

Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Εργασίας 52 συνταξιούχοι λαμβάνουν από οκτώ έως δέκα συντάξεις, ενώ η υψηλότερη καταγεγραμμένη σύνταξη από επιμέρους συνταξιοδοτικό φορέα καταβάλλεται από το Δημόσιο και ανέρχεται στα 5.460,73 ευρώ.

Στους 174 ανέρχονται οι συνταξιούχοι που λαμβάνουν συνολικά άνω των 4.000 ευρώ κάθε μήνα. Τα ίδια στοιχεία δείχνουν ότι από τους 174 συγκεκριμένους συνταξιούχους, οι 8 λαμβάνουν εννιά συντάξεις και 3 λαμβάνουν δέκα συντάξεις.

Επίσης προκύπτει ότι 30 συνταξιούχοι λαμβάνουν συνολικά από διάφορες συντάξεις ποσά άνω των 5.000 ευρώ, 3 συνταξιούχοι ποσό άνω των 6.000 ευρώ και ένας συνταξιούχος ποσό άνω των 7.000 ευρώ από διάφορες συντάξεις.

«Εκρηκτική» κατάσταση

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΠΟΠΟΚΠ, στον μεγαλύτερο ασφαλιστικό φορέα, το ΙΚΑ, η μείωση εσόδων φθάνει το 8,2%, ενώ οι καθυστερούμενες οφειλές ανέρχονται στα 8 δισ. ευρώ με τα 4 δισ. ευρώ να χαρακτηρίζονται ανεπίδεκτα εισπράξεως.

Στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ), σε σύνολο 750.000 ασφαλισμένων, οι 370.000 ενεργοί ασφαλισμένοι δεν πληρώνουν εισφορές και οι οφειλές προς το Ταμείο είναι περίπου στα 5,9 δισ. ευρώ.

Το ύψος της κρατικής επιχορήγησης προς τα ασφαλιστικά ταμεία μειώνεται σταδιακά και από 13,443 δισ. ευρώ το 2012, έφθασε στα 11,540 δισ. ευρώ το 2013 και στα 9,848 δισ. ευρώ το 2014. Δηλαδή μέσα σε μια διετία η επιχορήγησης προς τα ασφαλιστικά ταμεία μειώθηκε κατά 3,595 δισ. ευρώ.

Τα σχόλια είναι κλειστά.