Ειδησεογραφικό site

Συνταγματικός ο νόμος πλαίσιο της Άννας Διαμαντοπούλου για τα ΑΕΙ

255

Ο νόμος-πλαίσιο της Άννας Διαμαντοπούλου για το αυτοδιοίκητο των Πανεπιστημίων (ηλεκτρονική ψηφοφορία, εκλογική διαδικασία ανάδειξη μελών των συμβουλίων των ΑΕΙ, κ.λπ.), κρίθηκε Συνταγματικός με σειρά αποφάσεων της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο είχε προσφύγει το 2012 σχεδόν όλη η πανεπιστημιακή κοινότητα. Συγκεκριμένα είχαν προσφύγει 19 Πανεπιστήμια, τέσσερις πρυτάνεις, δυο αντιπρυτάνεις και 49 πανεπιστημιακοί διδάσκαλοι.

Όλοι ζητούσαν να ακυρωθούν ως αντισυνταγματικές και παράνομες οι υπουργικές αποφάσεις για την ηλεκτρονική ψηφοφορία ανάδειξης των οργάνων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, την  ταξινόμηση ψήφου, την διαδικασία εκλογής συμβούλων διοίκησης, κ.λπ.

Παράλληλα, εμμέσως προσέβαλαν και το νόμο πλαίσιο (4009/2011) για τη λειτουργία κ.λπ. των Α.Ε.Ι., όπως αυτός τροποποιήθηκε με το νεότερο ν 4076/2012.

Σύμφωνα με τα Α.Ε.Ι., τους πρυτάνεις κ.λπ. το επίμαχο νομοθετικό πλαίσιο παραβιάζει το άρθρο 16 του Συντάγματος που καθιερώνει την ακαδημαϊκή ελευθερία και το αυτοδιοίκητο των Α.Ε.Ι.

Ακόμη, υποστήριζαν ότι  καταργείται το αυτοδιοίκητο των Α.Ε.Ι., λόγω της πρόβλεψης εκλογής εξωτερικών μελών, μη πανεπιστημιακών, τα οποία θα διοικούν τα ΑΕΙ μαζί με τους πανεπιστημιακούς.

Ενδεικτικά, υπογράμμιζαν: «Το γεγονός ότι τα εξωτερικά μέλη του Ιδρύματος επιλέγονται από τα εσωτερικά μέλη, δηλαδή από πρόσωπα που ανήκουν στην οικεία πανεπιστημιακή κοινότητα και εκλέγονται από αυτήν, δεν θεραπεύει ούτε την έλλειψη οιασδήποτε ακαδημαϊκής νομιμοποίησης, ούτε καλύπτει την αντισυνταγματικότητα της σχετικής ρύθμισης, δεδομένου ότι το άρθρο 16 παράγραφος 5 εδάφιο α΄ του Συντάγματος δεν κατοχυρώνει απλώς την «αυτοδιοίκηση» των Α.Ε.Ι., όπως το άρθρο 16 του Συντάγματος του 1952, αλλά επιτάσσει την «πλήρη αυτοδιοίκηση» τους, που περιλαμβάνει και την επιλογή των μελών των οργάνων της διοίκησης τους μέσα από τα μέλη της οικείας πανεπιστημιακής κοινότητας».

Τελικά, η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας με τις υπ΄ αριθμ. 519-525/2015 αποφάσεις της απέρριψε ως αβάσιμους όλους τους ισχυρισμούς  των ΑΕΙ, Πανεπιστημιακών, κ.λ.π.

Τα σχόλια είναι κλειστά.