Ειδησεογραφικό site

Συνταγματικοί οι περιορισμοί για τις συντάξεις των άγαμων θυγατέρων

28

Συνταγματικό είναι το νομοθετικό πλαίσιο του 2010 που έθεσε περιορισμούς στην χορήγηση  συντάξεων στις άγαμες ενήλικες θυγατέρες των ενστόλων.

Αυτό έκρινε το Ελεγκτικό Συνέδριο και απέρριψε την αίτηση 46χρόνη κόρης στρατιωτικού που ζητούσε να ακυρωθεί η άρνηση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ) να τις χορηγήσει σύνταξη λόγω θανάτου  του πατέρας της.

Ειδικότερα,  με το νόμο 3865/2010 θεσπίστηκαν πρόσθετοι περιορισμοί σε σχέση με το προγενέστερο καθεστώς και τέθηκαν αυστηρότερες προϋποθέσεις για τη θεμελίωση του δικαιώματος σύνταξης στις άγαμες θυγατέρες ενστόλων.

Ο επίμαχος νόμος  εισήγαγε νέες πρόσθετες προϋποθέσεις   για την χορήγηση της σύνταξης  των άγαμων θυγατέρων των στρατιωτικών, οι οποίες ανάγονται στην οικονομική κατάστασή τους (εισόδημα) και την προσωπική τους κατάσταση (ηλικία, ασφάλιση για σύνταξη σε οργανισμό κύριας ασφάλισης, κ.λπ.).

Μεταξύ των νέων ρυθμίσεων  περιλαμβάνεται και η συμπλήρωση του 50ού έτους της ηλικίας τους κατά την 31.12.2010 για την θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Η νομοθέτηση των νέων  κριτηρίων  συνταξιοδότησης  έγινε υπό το πρίσμα των νεότερων κοινωνικοοικονομικών καταστάσεων και δημοσιονομικών αναγκών (μνημόνια).

Το Ανώτατο Δημοσιονομικό Δικαστήριο έκρινε ότι η νομοθέτηση  των νέων  κριτήριών δεν παραβιάζει το άρθρο 4 παράγραφος 1 του Συντάγματος, το οποίο καθιερώνει την ισότητα των Ελλήνων ενώπιον του νόμου.

Τους δικαστές τους απασχόλησε περίπτωση 46χρόνης άγαμης κόρης στρατιωτικού της οποίας ο πατέρας απεβίωσε το 2011. Το ΓΛΚ δεν ενέκρινε την χορήγηση της σύνταξης με το επιχείρημα ότι δεν είχε συμπληρώσει το 50ο έτος της ηλικίας της κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014, όπως προέβλεπε ο νόμος 3865/2010.

Η άγαμη θυγατέρα υποστήριξε, μεταξύ των άλλων, ότι ο επίμαχος νόμος είναι αντίθετος στην συνταγματική αρχή της ισότητας, καθώς αντιμετωπίζει «αδικαιολόγητα δυσμενώς» τις άγαμες θυγατέρες που δεν είχαν συμπληρώσει το 50ο έτος της ηλικίας τους κατά την 31.12.2010 και οι οποίες για το λόγο αυτό και μόνο αποκλείστηκαν από την λήψη της σύνταξης.

Τα σχόλια είναι κλειστά.