Ειδησεογραφικό site

Στο Taxis τα νέα εκκαθαριστικά ΕΝΦΙΑ με τις εκπτώσεις

34

Τα νέα διορθωμένα εκκαθαριστικά του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων, με υπολογισμένες τις φοροεκπτώσεις, θα ανεβάσει σήμερα στο Taxis η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.

Σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, από την υποχρέωση καταβολής του ΕΝΦΙΑ απαλλάσσονται πλήρως ή εν μέρει τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, οικονομικά ασθενέστεροι και άτομα με ειδικές ανάγκες.

Ποιοι απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ, ποιοι δικαιούνται έκπτωση 50%

α) Προβλέπεται η πλήρης απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για φορολογούμενους που οι ίδιοι ή μέλη της οικογένειάς τους έχουν αναπηρία σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 80%, με οικογενειακό εισόδημα μέχρι 12.000 ευρώ προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον/την σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος και συνολική επιφάνεια κτισμάτων μέχρι 150 τ.μ.

Η ίδια πλήρης απαλλαγή ισχύει με τις ίδιες προϋποθέσεις και για τους φορολογούμενους που έχουν τρία και άνω εξαρτώμενα τέκνα.

β) Επιπλέον, χορηγείται έκπτωση 50% από τον ΕΝΦΙΑ σε φορολογούμενους με οικογενειακό εισόδημα μέχρι 9.000 ευρώ προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον/την σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος και συνολική επιφάνεια κτισμάτων μέχρι 150 τ.μ. εφόσον η συνολική αξία ακίνητης περιουσίας δεν υπερβαίνει το ποσό των 85.000 ευρώ για τον άγαμο, 150.000 ευρώ για τον έγγαμο και τη σύζυγό του ή τη μονογονεϊκή οικογένεια με ένα εξαρτώμενο τέκνο και 200.000 ευρώ για τον έγγαμο τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα τέκνα τους ή τη μονογονεϊκή οικογένεια με δύο εξαρτώμενα τέκνα.

Τα σχόλια είναι κλειστά.