Ειδησεογραφικό site

Στην «καθολική» απελευθέρωση των επαγγελμάτων προχωρά η κυβέρνηση

36

Στην εφαρμογή των μνημονιακών δεσμεύσεων για την απελευθέρωση των επαγγελμάτων στην Ελλάδα προχωρεί η κυβέρνηση λαμβάνοντας πρόσθετες πρωτοβουλίες ώστε να διασφαλίσει ότι θα επιτευχθούν οι στόχοι.

Με απόφαση του υπουργού Οικονομικών Γκίκα Χαρδούβελη συστήνεται 40μελής Διυπουργική Ομάδα Εργασίας που μέχρι τις 28 Νοεμβρίου θα πρέπει να αξιολογήσει τις μέχρι σήμερα νομοθετικές και διοικητικές ενέργειες για την απελευθέρωση των επαγγελμάτων, να καταγράψει τους υπάρχοντες περιορισμούς, αλλά και να διατυπώσει προτάσεις για περαιτέρω απελευθέρωση όπου αυτό κριθεί επ΄ ωφελεία του δημοσίου συμφέροντος.

Συγκεκριμένα η Διυπουργική θα πρέπει -υιοθετώντας τη νομοθεσία της ΕΕ, τις βέλτιστες πρακτικές σε χώρες της ΕΕ, καθώς και την προστασία του δημοσίου συμφέροντος- να λάβει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες στη κατεύθυνση της πλήρους απελευθέρωσης των επαγγελμάτων.

Στη βάση αυτή, η Ομάδα που αποτελείται από στελέχη τουλάχιστον έξι υπουργείων θα προχωρήσει στην σύνταξη πλήρους επικαιροποιημένου καταλόγου όλων των επαγγελμάτων-οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας κάθε υπουργείου και Γενικής Γραμματείας καθώς και στην καταγραφή της υφιστάμενης νομοθεσίας.

Θα ακολουθήσει η καταγραφή και αξιολόγηση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών και προϋποθέσεων για την έναρξη και άσκηση των νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων και δραστηριοτήτων. Η αξιολόγηση αυτή θα λάβει υπόψη τις αρχές της αναγκαιότητας, της αναλογικότητας και της μη εισαγωγής διακρίσεων.

Τέλος, η 40μελής Διυπουργική Ομάδα θα πρέπει να προχωρήσει στην υποβολή προτάσεων προς την κυβέρνηση σχετικά με τις νομοθετικές ή διοικητικές ενέργειες που είναι απαραίτητες για την άρση των «δυσανάλογων» περιορισμών και τη μείωση του διοικητικού φόρτου.

Σημειώνεται πως ΔΝΤ, ΕΕ και ΕΚΤ θεωρούν πως η απελευθέρωση των «κλειστών» επαγγελμάτων, αλλά και ευρύτερα κάποιων οικονομικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα εξελίσσεται με ρυθμούς σημαντικά βραδύτερους του αναμενόμενου και θα πρέπει να επιταχυνθεί σημαντικά.

Στη βάση αυτή έχει επιβάλει στα συναρμόδια υπουργεία να προχωρήσουν σε αξιολόγησης των ήδη υφιστάμενων νομοθετικών ρυθμίσεων και στον εντοπισμό τυχόν εμποδίων.

Πηγή: in.gr

Τα σχόλια είναι κλειστά.