Ειδησεογραφικό site

Στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ οι τελικοί πίνακες για τους δημοτικούς αστυνομικούς

34

Στην ανακοίνωση των οριστικών πινάκων τοποθέτησης των δημοτικών αστυνομικών προχώρησε την Πέμπτη το ΑΣΕΠ μετά την εξέταση από τα αρμόδια Τριμελή Ειδικά Υπηρεσιακά Συμβούλια των αιτήσεων θεραπείας και την υλοποίηση των απαιτούμενων μεταβολών.

Οι πίνακες έχουν αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ενώ διαβιβάζονται και στους φορείς υποδοχής.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του ΑΣΕΠ «οι υπάλληλοι που περιλαμβάνονται στον οριστικό πίνακα διάθεσης της Ανακοίνωσης 5/2013 τοποθετούνται υποχρεωτικά στους φορείς υποδοχής αυτής και παραιτούνται των δικαιωμάτων που απορρέουν από τυχόν συμμετοχή τους στην Ανακοίνωση 15/2014 (αρ. 48 Ν. 4262/2014)».

Τα σχόλια είναι κλειστά.