Ειδησεογραφικό site

Στην αγορά 800 εκατ. ευρώ από χρέη του Δημοσίου

36

Στην αγορά πέφτουν άμεσα 800 εκατ. ευρώ με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα προκειμένου να εξοφληθούν οφειλές του ελληνικού Δημοσίου σε ιδιώτες.

Το ποσό αυτό προέρχεται από το περσινό πλεόνασμα και διατίθεται ώστε να εξοφληθούν χρέη που έχουν ασφαλιστικά ταμεία και νοσοκομεία έναντι ιδιωτών προμηθευτών.

Στην απόφαση του κ.Σταϊκούρα ορίζονται οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα εγκρίνονται τα αιτήματα των φορέων και των αρμόδιων υπουργείων που χρωστάνε στην αγορά, με κύρια αυτή της μη σώρευσης νέων οφειλών.

Το κάθε αίτημα θα πρέπει να συνοδεύεται από μηνιαίο πλάνο απορρόφησης της έκτακτης χρηματοδότησης.

Στην ίδια απόφαση το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ) ξεκαθαρίζει ότι η εξόφληση θα γίνεται με χρονολογική σειρά, από τις παλαιότερες προς τις νεότερες υποχρεώσεις χωρίς να μπορεί κάποιος να «προσπεράσει» τη σειρά.

Στον ΕΟΠΥΥ και στους φορείς που ενσωματώθηκαν σε αυτόν, η εξόφληση των υποχρεώσεων θα γίνεται με χρονολογική σειρά για κάθε φορέα ξεχωριστά.

Η προκαθορισμένη σειρά θα μπορεί να ανατρέπεται μόνον στις παρακάτω περιπτώσεις:

1. Οταν αφορούν την αντιμετώπιση επιτακτικών και επειγουσών αναγκών.

2. Οταν αφορούν οφειλές από παροχή υπηρεσιών Ύδρευσης και Αποχέτευσης, Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου.

3. Οταν προβλέπονται ποινές και πρόστιμα σε περίπτωση καθυστέρησης, όπως τόκοι υπερημερίας κ.λ.π. ή η παροχή εκπτώσεων.

4. Οταν υφίστανται προσφυγές εναντίον των υπηρεσιών που αυξάνουν το κόστος.

Το ΓΛΚ ξεκαθαρίζει ότι δεν θα εξοφληθούν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του 2013 πριν την εξόφληση των υποχρεώσεων του 2012, εκτός εάν υφίστανται κωλύματα νομιμότητας για την εξόφληση κάποιων υποχρεώσεων.

Τα σχόλια είναι κλειστά.