Ειδησεογραφικό site

Σκάνδαλο στον ΕΟΤ: Για απιστία διώκεται ο προϊστάμενος του Γραφείου στη Ρουμανία

42

Επειτα από πολύμηνη οικονομική, αλλά και αστυνομική έρευνα, στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης, που αφορούσε στον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης του Γραφείου Ε.Ο.Τ. Ρουμανίας, κατά τη χρονική περίοδο 2008-2011, σχηματίστηκε ποινική δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, για το αδίκημα της απιστίας σε βάρος του 57χρονου τότε προϊσταμένου του συγκεκριμένου Γραφείου, ενώ η υπόθεση παραπέμφθηκε σε κύρια ανάκριση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, «η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε με σκοπό την εξακρίβωση πρόκλησης οικονομικής ζημίας σε βάρος του Δημοσίου και την αναζήτηση τυχόν ποινικής ευθύνης, του τότε προϊσταμένου του Γραφείου.

»Αποτέλεσμα της εμπεριστατωμένης έρευνας ήταν να σχηματιστεί σχετική ποινική δικογραφία, σε βάρος 57χρονου ημεδαπού, ο οποίος είχε διατελέσει Προϊστάμενος του Γραφείου τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, ενώ κατηγορείται για κακουργηματική απιστία, η συνολική ζημία της οποίας υπερβαίνει το χρηματικό ποσό των 30.000 ευρώ.

»Πιο αναλυτικά, από την επεξεργασία, αλλά και ανάλυση του προανακριτικού υλικού, που συγκεντρώθηκε από εξειδικευμένα στελέχη της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, προέκυψαν τα παρακάτω:

Στις 22/01/2009, το Γραφείο Ε.Ο.Τ. Ρουμανίας σύναψε παράνομα, με χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της χώρας, δάνειο ύψους 40.000 ευρώ, με εγγυητή τον 57χρονο (τότε προϊστάμενο) του Γραφείου.
Σκοπός του δανείου ήταν η κάλυψη δαπανών για την παραγωγή έντυπου και προωθητικού υλικού, στο πλαίσιο δράσεων για τα έτη 2008-2009, ωστόσο, όπως διαπιστώθηκε, το ποσό αυτό διατέθηκε για την κάλυψη δαπανών διοίκησης και λειτουργίας.
Με την παράνομη σύναψη του δανείου αυτού, ο 57χρονος δέσμευσε τον Οργανισμό, θέτοντας σε κίνδυνο τα συμφέροντά του, χωρίς να έχει λάβει την προαπαιτούμενη έγκριση της αρμόδιας Υπηρεσίας και χωρίς να έχει γνωστοποιήσει σε αυτή τους όρους και τις υποχρεώσεις της σύμβασης, ενέργεια στην οποία προέβη με την παρέλευση δεκαμήνου.
Σύμφωνα με σχετικές Εκθέσεις Ελέγχου Οικονομικής Διαχείρισης, διαπιστώθηκε ότι για τα παραστατικά των λογαριασμών Διοίκησης – Λειτουργίας και Δημοσίων Σχέσεων των ετών 2008-2011, δεν είχε υποβληθεί απόφαση έγκρισης προϋπολογισμού των επιμέρους κονδυλίων και τελικής κατανομής.
Σε άλλη περίπτωση, και πάλι χωρίς τη σχετική έγκριση από την Κεντρική Υπηρεσία του Ε.Ο.Τ., διαπιστώθηκαν παρατυπίες στις πιστωτικές συμβάσεις και συγκεκριμένα προέκυψε ανεξόφλητο ποσό ύψους 20.438,27 ευρώ, που αφορούσε στην πιστωτική διευκόλυνση του Γραφείου, μαζί με όλα τα σχετικά έξοδα (προμήθειες, τόκοι κ.ά.).
Την ίδια χρονική περίοδο παρατηρείται «εσωτερικός δανεισμός», ο οποίος είχε ως κύριο στόχο την κάλυψη οικονομικών ατασθαλιών. Παρατηρείται δηλαδή μετακίνηση χρηματικών ποσών ανάμεσα στους λογαριασμούς, που τηρούνταν από το Γραφείο. Ενδεικτικά, από τον λογαριασμό Διοίκησης και Λειτουργίας μεταφέρθηκε στο λογαριασμό Δημοσίων Σχέσεων το ποσό των 18.150,88 ευρώ και από τον λογαριασμό Δημοσίων Σχέσεων μεταφέρθηκε στον λογαριασμό Εκθέσεων το ποσό των 29.082,04 ευρώ.
Επίσης, ο λογαριασμός, ο οποίος υφίστατο για την διοργάνωση και παρουσίαση εκθέσεων, εμφάνιζε έλλειμμα με χρονικό σημείο έναρξης το 2008 και την 30.04.2011 ανήλθε στο ποσό των 68.378,76 ευρώ.
Για το δίμηνο Ιούνιος – Αύγουστος 2008, δεν καταβλήθηκαν εργασιακές εισφορές και κρατήσεις του προσωπικού που υπηρετούσε στο εν λόγω Γραφείο, ύψους 9.300 ευρώ.
Κατά το οικονομικό έτος 2009, η εγκεκριμένη συνολική δαπάνη για μισθοδοσία ήταν 89.040 ευρώ, ενώ οι καταβληθείσες αποδοχές ανέρχονταν στο ποσό των 100.170 ευρώ.
Παράλληλα, στη διαχείριση του έτους 2009 καταχωρούνται αμοιβές, ύψους 13.700 ευρώ, στον 57χρονο, οι οποίες αφορούν το έτος 2008 και δεν αιτιολογούνται, ενώ ταυτόχρονα για τις παραπάνω αμοιβές δεν έχει αποδοθεί και ο αναλογούν φόρος.
Κατά το οικονομικό έτος 2011 είχε εγκριθεί δαπάνη για την παροχή φοροτεχνικών υπηρεσιών από συγκεκριμένη εταιρεία, πλην όμως τα σχετικά υποβληθέντα παραστατικά προέρχονται από διαφορετική εταιρεία.
Τέλος, η πληρωμή όλων των δαπανών πραγματοποιούνταν με μετρητά, ενώ σύμφωνα με τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στη σχετική εγκύκλιο, προβλέπεται ότι, οι πληρωμές πρέπει να πραγματοποιούνται με επιταγές και τραπεζικά εμβάσματα.

»Επιπρόσθετα, από τον οικονομικό έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι ο 57χρονος τότε προϊστάμενος, πραγματοποίησε δαπάνες συνολικού ποσού 53.683,92 ευρώ, χωρίς την έγκριση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ε.Ο.Τ.

»Συγκεκριμένα, προέκυψε ότι:

Στο λογαριασμό Δημοσίων Σχέσεων, για το έτος 2009, διαπιστώθηκε ότι, ένα σύνολο εξόδων της τάξεως των 27.621,01 ευρώ δεν έχει εγκριθεί από την Κεντρική Υπηρεσία.
Στο λογαριασμό εκθέσεων για την περίοδο 2009 έως 30.04.2011, αναφέρονται δαπάνες ύψους 8.599,42 ευρώ, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν χωρίς την έγκριση της Κεντρικής Υπηρεσίας.
Παρατηρούνται δαπάνες για τις οποίες δεν έχει ζητηθεί έγκριση από την Κεντρική Υπηρεσία, όπως δαπάνες εμφιαλωμένου νερού που για το διάστημα 2009-2010 ανέρχονται στο ποσό των 2.489,82 ευρώ, καθώς και δαπάνες για τηλεφωνικές συνδιαλέξεις που για το ίδιο διάστημα είναι 14.973,67 ευρώ.

»Η ποινική δικογραφία που σχηματίσθηκε, μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, υποβλήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και στη συνέχεια διαβιβάσθηκε σε τακτικό Ανακριτή για διενέργεια κύριας ανάκρισης».

Τα σχόλια είναι κλειστά.