Ειδησεογραφικό site

Σήμερα οι αποφάσεις της ΕΚΤ για τη χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής-Αναμένεται νέα μείωση επιτοκίου

28

Λίγες ώρες μας χωρίζουν από τη συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΚΤ, όπου αναμένονται σημαντικές αποφάσεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης και την αντιμετώπιση των αποπληθωριστικών τάσεων. Τα στοιχεία της Eurostat, επιβεβαίωσαν ότι οι αποπληθωριστικές πιέσεις (Μάιος: 0,5%) στην ευρωζώνη εντείνονται, ασκώντας πίεση προς την ΕΚΤ στην κατεύθυνση της χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής.

Για να τονώσει την εγχώρια ζήτηση στις 18 οικονομίες της ζώνης του ευρώ η ΕΚΤ αναμένεται να αποφασίσει σήμερα Πέμπτη την περαιτέρω μείωση του βασικού επιτοκίου, που σήμερα ανέρχεται στο 0,25%, στο 0,15% ή 0,10%, ενώ για τις τράπεζες εκείνες που καταθέτουν τα χρήματα τους στην ΕΚΤ, το επιτόκιο θα διαμορφωθεί με αρνητικό πρόσημο.

Στους σχεδιασμούς της ΕΚΤ περιλαμβάνεται και η εκπόνηση ενός ειδικού προγράμματος για την ενίσχυση των επιχειρήσεων σε χώρες της νότιας Ευρώπης. Σύμφωνα με το σχέδιο, οι νοτιοευρωπαϊκές τράπεζες θα διασφαλίσουν ρευστότητα από την ΕΚΤ, με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους. Το εύρος του προγράμματος θα κινείται στα 40 δισ. ευρώ.

Ενδεχόμενη μείωση των επιτοκίων του ευρώ θα ευνοήσει τους Έλληνες δανειολήπτες, καθώς θα μειωθούν αυτόματα τα επιτόκια χορηγήσεων προς επιχειρήσεις και ιδιώτες, τα οποία έχουν ως επιτόκιο βάσης το βασικό επιτόκιο της EΚΤ ή τα διατραπεζικά επιτόκια, Euribor και Libor. Ακόμη, η μείωση των επιτοκίων του ευρώ από το 0,25% στο 0,15% θα οδηγήσει σε μείωση των επιτοκίων καταθέσεων των ελληνικών τραπεζών, καθώς και του ελάχιστου δανειστικό επιτοκίου και του βασικό επιτοκίου χορηγήσεων.

Πάντως, πριν ακόμη ανακοινωθούν οι αποφάσεις νομισματικής πολιτικής υπάρχουν φωνές που ασκούν κριτική. Σύμφωνα με αυτές, τα μηδενικά ή αρνητικά επιτόκια που σχεδιάζει η ΕΚΤ, προσφέρουν πιο επικίνδυνα κίνητρα να προχωρήσει κανείς σε επενδύσεις υψηλού ρίσκου.

Τα σχόλια είναι κλειστά.