Ειδησεογραφικό site

Ρήτρα αξιόμαχου για τα εφάπαξ των ενστόλων – Τι διαβεβαιώσεις έδωσε ο Βρούτσης

34

Αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού του εφάπαξ που θα λαμβάνουν οι ένστολοι έτσι ώστε να προστατεύεται το αξιόμαχο των ενόπλων δυνάμεων ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας.

Οι αλλαγές αυτές, ανακοινώνονται μετά την κατάθεση νομοθετικής ρύθμισης στο πολυνομοσχέδιο, σύμφωνα με την οποία τα ταμεία πρόνοιας των ένστολων θα αναπροσαρμόζουν τις παροχές (δηλαδή τα εφάπαξ) με τέτοιο τρόπο ώστε να μην δημιουργούνται ελλείμματα σε ταμειακή και δεδουλευμένη βάση.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση, στο πολυνομοσχέδιο ορίζεται ότι με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού, η οποία εκδίδεται μέχρι την 31-10-2014, μετά από σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, καθορίζονται οι τεχνικές παράμετροι από τις οποίες θα προκύπτει συντελεστής βιωσιμότητας ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία ετησίων ελλειμμάτων σε ταμειακή και δεδουλευμένη βάση, για το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ), τους ειδικούς Κλάδους και Λογαριασμούς των Μετοχικών Ταμείων Στρατού, Αεροπορίας και Ναυτικού (ΜΤΣ, ΜΤΑ, ΜΤΝ) και ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή τους.

Το αρμόδιο Διοικητικό Συμβούλιο εφαρμόζει την προσαρμογή των παροχών που απαιτούνται για να διασφαλιστεί ετησίως μηδενικό έλλειμμα στα ταμεία. Μέχρι την 30η Νοεμβρίου κάθε έτους το αρμόδιο Δ.Σ. αποφασίζει την εφαρμογή της προσαρμογής για το επόμενο οικονομικό έτος σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου και σε περίπτωση μη εφαρμογής το Διοικητικό Συμβούλιο παύεται αυτοδικαίως εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την έναρξη εκάστου έτους εφαρμογής.

Το απόγευμα, το υπουργείο Εργασίας, εξέδωσε ανακοίνωση αναφέροντας «ότι με δεδομένη την αρχή βιωσιμότητας στα ταμεία του ένστολου προσωπικού των ένοπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, θα υπάρχει πρόνοια που θα προφυλάσσει σε κάθε περίπτωση το αξιόμαχο αυτών των κρίσιμων πυλώνων της χώρας.

Αυτό, σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, σημαίνει ότι:

1.    Τα ταμεία διατηρούν στο ακέραιο την αυτονομία διαχείρισης της υφιστάμενης και μελλοντικής περιουσίας τους και παραμένουν υπό την εποπτεία των αντίστοιχων υπουργείων Εθνικής Άμυνας, Ναυτιλίας & Αιγαίου, Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη.

2.    Στην εφαρμογή του συντελεστή βιωσιμότητας, θα υπάρξει «ρήτρα αξιομάχου» δηλαδή ειδική πρόνοια που θα λαμβάνει υπόψη τη διασφάλιση του αξιομάχου των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, ώστε οι όποιες προσαρμογές να γίνουν σταδιακά και σε βάθος χρόνου.

3.    Διασφαλίζεται πλέον οριστικά η βιωσιμότητα των ταμείων έτσι ώστε οι νέες γενιές των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας να λαμβάνουν απρόσκοπτα αυτές τις παροχές.

Τα σχόλια είναι κλειστά.