Ειδησεογραφικό site

Πώς θα γίνεται η αξιολόγηση στο Δημόσιο σύμφωνα με το νέο σύστημα

27

Σε συνέντευξή του σε Κυριακάτικη εφημερίδα, ο κ. Μητσοτάκης, αναφερόμενος στα χαρακτηριστικά του νέου συστήματος, που αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή στις αρχές του 2015, τόνισε ότι ο στόχος του είναι η καλύτερη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, η ανάπτυξη των ικανοτήτων των υπαλλήλων, η επιβράβευση της καλής απόδοσης των δημοσίων υπαλλήλων, η καλύτερη επικοινωνία και ο διάλογος μεταξύ υπαλλήλων και προϊσταμένων αλλά και η ευχρηστία.

“Μέχρι τώρα οι προαγωγές γίνονταν ουσιαστικά αυτόματα και χωρίς καμία σύνδεση με την απόδοση του υπαλλήλου διότι δεν εφαρμόστηκε ποτέ το ενιαίο μισθολόγιο το οποίο προέβλεπε μια έστω υποτυπώδη αξιολόγηση”, ανέφερε.

“Παράλληλα, το νέο σύστημα θα είναι συνδεδεμένο με την υπηρεσιακή εξέλιξη και τις αμοιβές των υπαλλήλων. Οι αποφάσεις θα στηρίζονται στις αξιολογήσεις της απόδοσης χωρίς, όμως, να παραβλέπεται ο χρόνος προϋπηρεσίας που παραμένει σημαντικός παράγοντας” πρόσθεσε.

Μάλιστα, όπως ανακοίνωσε η καινοτομία του νέου συστήματος περιλαμβάνει και την ενεργή συμμετοχή του αξιολογούμενου, ο οποίος μαζί με τον  αξιολογητή θα καθορίζει το  το πλάνο με τους στόχους του επόμενου έτους.

“’Όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι αξιολογούνται. Σε αυτή τη διαδικασία συμμετέχουν ο αξιολογούμενος, ο αξιολογητής (άμεσος προϊστάμενος) και ο έμμεσος αξιολογητής (άμεσος προϊστάμενος του αξιολογητή). Ο αξιολογούμενος συμμετέχει πλέον ουσιαστικά στη διαδικασία και έχει την ευθύνη για την προσωπική του ανάπτυξη και εξέλιξη. Μέσω δομημένου διαλόγου προτείνει, συμφωνεί και δεσμεύεται για τα αποτελέσματα του έτους, ενώ παράλληλα συζητά και συμφωνεί με τον αξιολογητή του ένα ρεαλιστικό και επιτεύξιμο Ατομικό Πλάνο Ανάπτυξης” δήλωσε.

Με ποια κριτήρια θα αξιολογούνται οι υπάλληλοι

Τα κριτήρια μέτρησης της απόδοσης έχουν καθοριστεί λαμβάνοντας υπόψη τη στρατηγική και τους επιχειρησιακούς στόχους κάθε φορέα, καθώς και την κουλτούρα και τις αξίες του δημόσιου τομέα γενικά. Τα τρία κριτήρια που αφορούν το σύνολο των υπαλλήλων είναι:

• Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα (γνώση, αποδοτικότητα, συνέπεια, υπευθυνότητα).
• Προσανατολισμός στην εξυπηρέτηση του πολίτη.
• Συνεργασία (ομαδικότητα, επικοινωνία).

Οι προϊστάμενοι αξιολογούνται σε τρία επιπλέον κριτήρια. Στη διαχείριση ανθρώπων, στη στρατηγική σκέψη και στη διαχείριση αλλαγών.

Ποια είναι η κλίμακα βαθμολογίας

Κάθε κριτήριο βαθμολογείται σύμφωνα με την παρακάτω πεντάβαθμη κλίμακα:

• Υπερβαίνει σταθερά τις απαιτήσεις της θέσης.
• Καλύπτει πλήρως, ενίοτε υπερβαίνει τις απαιτήσεις της θέσης.
• Καλύπτει τις απαιτήσεις της θέσης.
• Χρειάζεται βελτίωση για να ικανοποιεί τις απαιτήσεις τη

Τα σχόλια είναι κλειστά.