Ειδησεογραφικό site

Τον πήρε η μπάλα… τον κ. Κοντονή – Με 15 αλλαγές της τελευταίας στιγμής «εξευμενίζει» την ΟΥΕΦΑ

34

Άλλο ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα πολιτικού, ο οποίος, αφού σήκωσε ψηλά την παντιέρα, της ανένδοτης στάσης του, τώρα που υποχώρησε ατάκτως, υποχρεούμενος σε αναδίπλωση, επιχειρεί να δικαιολογήσει την στάση του, λέγοντας ότι «ακούσαμε την φωνή της λογικής και του συμφέροντος του ελληνικού αθλητισμού». Και αφού αυτό που κάνατε σήμερα είναι η φωνή της λογικής, προς τι όλες αυτές οι φανφάρες του προηγούμενου 15νθημέρου, ότι δεν θα υποχωρήσουμε σε καμία ΟΥΕΦΑ και ΦΙΦΑ και θα κάνουμε αυτό που πρέπει για το καλό του ελληνικού λαού. Πότε, άραγε, έλεγε ψέματα ο κύριος Κοντονής; Όταν παρουσιαζόταν ως ανυποχώρητος επαναστάτης ή σήμερα που ακολουθεί τα κελεύσματα του Πλατινί και του Μπλάτερ. Αυτό, δηλαδή, που έπρεπε να ακολουθήσει, παίρνοντας υπόψιν αυτά που συμβαίνουν σε ολόκληρη την υφήλιο. Κύριε Κοντονή, καλώς ήρθατε στον κόσμο της λογικής. Αναλυτικά το ρεπορτάζ:

Σε 15 αλλαγές της τελευταίας στιγμής προχώρησε ο υφυπουργός Αθλητισμού κ. Σταύρος Κοντονής στο αθλητικό νομοσχέδιο, το οποίο συζητείται στη Βουλή.

Σύμφωνα με τις νομοτεχνικές παρεμβάσεις στο σχέδιο νόμου, σημαντική είναι η αλλαγή που ζητούσε η UEFA και η οποία έχει να κάνει με το άρθρο 15.

Αυτή αναφέρει ότι τα «θέματα του ποδοσφαίρου και της οργάνωσης και λειτουργίας της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, ρυθμίζονται από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (Ε.Π.Ο.) στο πλαίσιο της αυτοδιοικητικής λειτουργίας της σύμφωνα με το καταστατικό και τους κανονισμούς της, τα οποία πρέπει να είναι εναρμονισμένα με το Σύνταγμα, την κείμενη νομοθεσία -λαμβανομένου υπόψη πως η ΕΠΟ διαχειρίζεται τις εσωτερικές της υποθέσεις ανεξάρτητα και χωρίς επιρροή από τρίτους- και σύμφωνα με τους κανονισμούς της Παγκόσμιας και Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, μέλος των οποίων αποτελεί η ΕΠΟ».

Ειδικότερα, στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 1, μετά τις λέξεις «φαινομένων βίας», προστίθεται η φράση «που σχετίζονται με τον αθλητισμό».

Στο πτώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 1 διαγράφεται η φράση: «ακόμη δε και να απαγορεύει με αιτιολογημένη απόφασή του τη συμμετοχή, κατά την επόμενη της τέλεσης των ανωτέρω γεγονότων αγωνιστική περίοδο, ελληνικών ομάδων σε διεθνείς διοργανώσεις ύστερα από τη διαβούλευση με τις διεθνείς ομοσπονδίες και γνώμη αυτών».

Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 1, μετά τις λέξεις «μπορεί να επιβάλλει», προστίθεται η φράση «στα νομικά ή φυσικά πρόσωπα της παραγράφου 1».

Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 1 διαγράφεται η φράση: «ειδικότερα δε για την περίπτωση παράβασης της απαγόρευσης συμμετοχής ελληνικής ομάδας σε διεθνείς διοργανώσεις από είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000,00) έως είκοσι πέντε εκατομμύρια (25.000.000,00) ευρώ».

Στην παράγραφο 4 του άρθρου 1 αντικαθίσταται η λέξη «διευκρινήσεων» από την ορθή ορθρογραφικά: «διευκρινίσεων».

Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής: «Σε περιπτώσεις στις οποίες οι παραπάνω πράξεις ή ενέργειες λαμβάνουν χώρα μέσω τηλεοπτικών ή ραδιοφωνικών σταθμών, ο αρμόδιος για τον αθλητισμό Υπουργός, ενημερώνει το αρμόδιο Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο, ώστε αυτό, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και πέρα των λοιπών προβλεπόμενων κυρώσεων, να επιβάλλει τα ανωτέρω πρόστιμα».

Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής: «Μέσα σε προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος και κατόπιν απόφασης του αρμόδιου οργάνου της ΕΠΟ, η οποία πρέπει να ληφθεί εντός της ίδιας προθεσμίας, ανασυγκροτούνται τα πειθαρχικά και δικαιοδοτικά όργανα του ποδοσφαίρου, αποτελούμενα εφεξής από τακτικούς δικαστές με βαθμό Πρωτοδίκη στα πρωτοβάθμια όργανα και Προέδρου Πρωτοδικών στα δευτεροβάθμια όργανα, με τριετή θητεία η οποία δεν ανανεώνεται. Αμφότεροι επιλέγονται και διορίζονται από την ΕΠΟ από κατάλογο που συγκροτεί και αποστέλλει σ’ αυτών ο Προϊστάμενος του Πρωτοδικείου Αθηνών».

Η παράγραφος 5 του άρθρου 5 διαγράφεται, ενώ η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής: «Μέσα σε προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος και κατόπιν απόφασης του αρμόδιου οργάνου της ΕΠΟ, η οποία πρέπει να ληφθεί εντός της ίδιας προθεσμίας, υπεύθυνος άσκησης δίωξης πειθαρχικών ποδοσφαιρικών αδικημάτων αναλαμβάνει εν ενεργεία εισαγγελικός λειτουργός με βαθμό εισαγγελέα πρωτοδικών, ο οποίος αναπληρώνεται από εν ενεργεία εισαγγελικό λειτουργό με βαθμό αντιεισαγγελέα πρωτοδικών, με τριετή θητεία, η οποία δεν ανανεώνεται. Αμφότεροι επιλέγονται και διορίζονται από την ΕΠΟ, από κατάλογο που συγκροτεί και αποστέλλει σ’ αυτών ο Προϊστάμενος του Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών».

Η σημαντική αλλαγή που ζητούσε η UEFA, επαναλαμβάνεται, έχει να κάνει με το άρθρο 15 και συγκεκριμένα την παράγραφο 2 που αντικαθίσταται ως εξής: «Θέματα του ποδοσφαίρου και της οργάνωσης και λειτουργίας της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, ρυθμίζονται από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (Ε.Π.Ο.) στο πλαίσιο της αυτοδιοικητικής λειτουργίας της σύμφωνα με το καταστατικό και τους κανονισμούς της, τα οποία πρέπει να είναι εναρμονισμένα με το Σύνταγμα, την κείμενη νομοθεσία -λαμβανομένου υπόψη πως η ΕΠΟ διαχειρίζεται τις εσωτερικές της υποθέσεις ανεξάρτητα και χωρίς επιρροή από τρίτους- και σύμφωνα με τους κανονισμούς της Παγκόσμιας και Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, μέλος των οποίων αποτελεί η ΕΠΟ».

Τα σχόλια είναι κλειστά.