Ειδησεογραφικό site

Προσλήψεις 40 εκπαιδευτικών ανακοίνωσε το υπ. Παιδείας

32

Στην ανακοίνωση των ονομάτων 40 εκπαιδευτικών που προσλαμβάνονται σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Παιδείας.

Συγκεκριμένα  ανακοινώνεται ότι, για το σχολικό έτος 2014-2015, προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές πλήρους και μειωμένου ωραρίου 26 εκπαιδευτικοί, κλάδων/ομαδοποιημένων ειδικοτήτων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ09, ΠΕ14.04, ΠΕ17.04, ΠΕ18.23 και ΠΕ19-20, για την κάλυψη λειτουργικών κενών σε δημόσια σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Πληρωμή ωρομισθίων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» με ενάριθμο 2014ΣΕ04700000 της Συλλογικής Απόφασης Έργων (ΣΑΕ) 047 (ΑΔΑ:7ΧΜΡΦ-ΨΩΧ) του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας, από τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2014 έως και την Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2014, όπου και θα τοποθετηθούν, με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, σε κενές θέσεις των σχολείων της περιοχής, στην οποία προσλήφθηκαν, μέχρι και τη λήξη του διδακτικού έτους.

Ακόμα ανακοίνωσε  ότι για το σχολικό έτος 2014-2015 προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές, 3 εκπαιδευτικοί πλήρους ωραρίου του κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων, 4 εκπαιδευτικοί πλήρους ωραρίου του κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών, 1 εκπαιδευτικός πλήρους ωραρίου του κλάδου ΠΕ16.01-Μουσικής, 2 εκπαιδευτικοί πλήρους ωραρίου του κλάδουΠΕ19-Πληροφορικής και 2 εκπαιδευτικοί πλήρους & 2 μειωμένου ωραρίου του κλάδου ΠΕ32-Θεατρικής Αγωγής.

Οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί θα απασχοληθούν, για το διδακτικό έτος 2014-2015, σε Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας τωνΔημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων που ορίστηκαν με την Φ. 1ΤΥ/809/101455/Γ1/30-9-2011 (ΦΕΚ 2197/2011 τ.Β΄) Y.A., όπως ισχύει, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας – Άξονας Προτεραιότητας 2» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2014 έως την Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2014.

Τα σχόλια είναι κλειστά.