Ειδησεογραφικό site

Παραμένουν κλειστές οι στρόφιγγες χορήγησης δανείων προς τον ιδιωτικό τομέα – Νέα μείωση της χρηματοδότησης καταγράφηκε τον Ιούνιο

90

Μείωση των χορηγήσεων δανείων προς όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας καταγράφηκε τον Ιούνιο, ενώ ο γενικός ρυθμός πιστωτικής επέκτασης προς τον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας παρέμεινε για ένα ακόμη μήνα αρνητικός.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν από την Τράπεζα της Ελλάδος, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης του εγχώριου ιδιωτικού τομέα τον Ιούνιο διαμορφώθηκε στο -3,5%, αμετάβλητος σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Η καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης προς τον εγχώριο ιδιωτικό τομέα ήταν αρνητική κατά 324 εκατ. ευρώ, από αρνητική καθαρή ροή 212 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο του 2013.

Το υπόλοιπο των δανείων επιχειρήσεων και νοικοκυριών στο τέλος του Ιουνίου διαμορφώθηκε στο ποσό των 214.810 εκατ. ευρώ (από 223.817 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο του 2013), εκ των οποίων 101.665 εκατ. ευρώ είναι οι οφειλές των επιχειρήσεων, 99.842 εκατ. ευρώ είναι οι οφειλές των νοικοκυριών και 13.304 εκατ. ευρώ είναι οι οφειλές ελεύθερων επαγγελματιών, αγροτών κ.λπ.

Ο ρυθμός πιστωτικής επέκτασης παραμένει αρνητικός για 42 συνεχόμενους μήνες, από το Δεκέμβριο του 2010, εξέλιξη που αντανακλά το πρόβλημα ρευστότητας των τραπεζών, το υψηλό κόστος άντλησης κεφαλαίων από τις τράπεζες, τα υψηλά επιτόκια δανεισμού που αναγκάζονται να προσφέρουν οι τράπεζες.

Επίσης, μείζον πρόβλημα αποτελούν τα «κόκκινα» δάνεια, το ύψος των οποίων ανέρχεται σε 77 δισ. ευρώ. Από αυτά τα 42 δισ. ευρώ είναι επιχειρηματικά, εκ των οποίων ποσό 20 με 23 δισ. ευρώ θεωρούνται ανείσπρακτα σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος.

Είναι προφανές πως η μη εξυπηρέτηση δανείων ύψους 77 δισ. ευρώ στερεί κεφάλαια από τις τράπεζες για να παράσχουν ρευστότητα στην οικονομία.

Στον τομέα των επιχειρηματικών δανείων παρατηρείται πως η καθαρή ροή χρηματοδότησης ήταν αρνητική κατά 266 εκατ. ευρώ, από αρνητική καθαρή ροή 63 εκατ. ευρώ πέρυσι τον ίδιο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε σε -4,7%, από -4,5% το Μάιο του 2014.

Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων διαμορφώθηκε σε -4,7%, από -4,4% τον προηγούμενο μήνα και η καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν αρνητική κατά 319 εκατ. ευρώ, από αρνητική καθαρή ροή 42 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο του 2014.

Από τα αναλυτικά στοιχεία της ΤτΕ προκύπτει πως σε όλους σχεδόν τους κλάδους η χρηματοδότηση μειώθηκε, με εξαίρεση τον τομέα «διαχείρισης ακίνητης περιουσίας» όπου αυξήθηκε κατά 7,5% και στις «επαγγελματικές και λοιπές δραστηριότητες» όπου αυξήθηκε 13,8%.

Οι πιστώσεις προς τη βιομηχανία μειώθηκαν κατά 5,5%, προς το εμπόριο κατά 4,7%, προς τη ναυτιλία κατά 4,8%, στις κατασκευές κατά 2,2% και τα δάνεια προς τον τουρισμό μειώθηκαν κατά 1,5%.

Επίσης, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων διαμορφώθηκε σε -4,1%, τον Ιούνιο του 2014, από -5,2% τον προηγούμενο μήνα.

Νοικοκυριά

Λιγότερα ήταν τα δάνεια που χορηγήθηκαν τον Ιούνιο και προς τα νοικοκυριά. Ειδικότερα, αρνητική κατά 128 εκατ. ευρώ ήταν η καθαρή ροή χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα τον Ιούνιο του 2014, από αρνητική καθαρή ροή 161 εκατ. ευρώ πέρυσι τον ίδιο μήνα.

Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε στο -3,0% και αμετάβλητος σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Στα στεγαστικά δάνεια ο ρυθμός χρηματοδότησης διαμορφώθηκε στο -3,2%, στο ίδιο επίπεδο που ήταν και το Μάιο και το υπόλοιπό τους ανήλθε σε 70.613 εκατ. ευρώ.

Στα καταναλωτικά δάνεια το υπόλοιπό τους διαμορφώθηκε σε 27.744 εκατ. ευρώ και ο ρυθμός μεταβολής τους επιβραδύνθηκε στο -2,7% από -2,8% το Μάιο.

Στην Ευρωζώνη

Οι τράπεζες της Ευρωζώνης συνέχισαν να μειώνουν τις χορηγήσεις δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις τον Ιούνιο, με βραδύτερους, ωστόσο, ρυθμούς σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες. Επιπλέον η συνολική προσφορά χρήματος αυξήθηκε, σε μία ένδειξη ότι τα άνευ προηγουμένου μέτρα που αποφάσισε πριν από ένα μήνα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αρχίζουν να αποδίδουν.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΚΤ, τα δάνεια προς τον ιδιωτικό τομέα της Ευρωζώνης μειώθηκαν κατά 1,7% τον περασμένο μήνα, ύστερα από πτώση τους κατά 2% το Μάιο. Η εικόνα ήταν πιο θετική για τις χορηγήσεις δανείων προς τα νοικοκυριά, οι οποίες και κατέγραψαν πτώση μόλις 0,6%, ενώ σε προσαρμοσμένη (σε τιτλοποιήσεις και πωλήσεις) βάση παρουσίασαν μάλιστα ελαφρά αύξηση (0,5%).

Πιο «σφιχτή» παραμένει η ροή των πιστώσεων προς τις επιχειρήσεις, γεγονός που φορείς της αγοράς αποδίδουν όχι μόνο στην επιφυλακτικότητα των τραπεζών, αλλά και στην απροθυμία των ίδιων των εταιρειών να αυξήσουν τα χρέη τους σε περίοδο οικονομικής αβεβαιότητας. Οι χορηγήσεις προς επιχειρήσεις μειώθηκαν κατά 2,3%, ύστερα από πτώση 2,6% το Μάιο.

Ο ευρύτερος δείκτης για την προσφορά χρήματος, M3, ενισχύθηκε, ωστόσο, 1,5% σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα, υπερβαίνοντας τις προβλέψεις των αναλυτών για άνοδό του κατά 1,2%.

Θετική ροή

Η καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις τον Ιούνιο του 2014  ήταν θετική κατά 71 εκατ. ευρώ, από θετική  καθαρή ροή 12 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο του 2013.

Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της διαμορφώθηκε στο 1,5%, από 1,0% τον προηγούμενο μήνα.

Συνεχίζεται η αύξηση των καταθέσεων

Συνεχίστηκε τον Ιούνιο η αύξηση των καταθέσεων επιχειρήσεων και νοικοκυριών, που αποτελεί θετική εξέλιξη δεδομένου ότι καταγράφεται για τέταρτο συνεχόμενο μήνα.

Παράλληλα διαπιστώνεται σημαντική αύξηση των καταθέσεων των ασφαλιστικών ταμείων, όπως επίσης και των καταθέσεων του Δημοσίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, το σύνολο των καταθέσεων επιχειρήσεων και νοικοκυριών στο τέλος του περασμένου Ιουνίου ανήλθε σε 163.206 εκατ. ευρώ, από 162.103 εκατ. ευρώ το Μάιο, παρουσιάζοντας αύξηση 1.103 εκατ. ευρώ.

Οι καταθέσεις είχαν σημειώσει αύξηση 701 εκατ. ευρώ το Μάιο, 379 εκατ. ευρώ τον Απρίλιο και 484 εκατ. ευρώ το Μάρτιο. Συνολικά στο πρώτο εξάμηνο του έτους οι καταθέσεις επιχειρήσεων και νοικοκυριών (σε σύγκριση με Δεκέμβριο 2013) εμφανίζουν μείωση 45 εκατ. ευρώ, λόγω των απωλειών που είχαν σημειώσει στους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο.

Σε σύγκριση με το Δεκέμβριο του 2009, όταν είχε καταγραφεί το υψηλότερο επίπεδο καταθέσεων, καταγράφεται μείωση 74.325 εκατ. ευρώ. Από τα αναλυτικά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος προκύπτει πως οι καταθέσεις των νοικοκυριών ανήλθαν στο τέλος του Ιουνίου σε 134.956 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 253 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με το Μάιο.

Συνολικά στο πρώτο εξάμηνο οι καταθέσεις των νοικοκυριών μειώθηκαν κατά 38 εκατ. ευρώ, ενώ σε σύγκριση με το Δεκέμβριο του 2009 η μείωση φτάνει στο ποσό των 61.904 εκατ. ευρώ.

Σε ό,τι αφορά τις καταθέσεις των νοικοκυριών, θα δοκιμαστούν από τον Ιούλιο και μετά, καθώς ξεκινά η διαδικασία πληρωμής των εκκαθαριστικών σημειωμάτων φόρων εισοδήματος και ακινήτων.

Οι καταθέσεις των επιχειρήσεων διαμορφώθηκαν στο τέλος Ιουνίου σε 28.250 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 850 εκατ. ευρώ, ενώ αύξηση 466 εκατ. ευρώ είχαν σημειώσει το Μάιο. Στο εξάμηνο συνολικά εμφανίζουν μείωση 8 εκατ. ευρώ, ενώ σε σύγκριση με το Δεκέμβριο του 2009 μειώθηκαν κατά 12.421 εκατ. ευρώ.

Πηγή: Ναυτεμπορική

Τα σχόλια είναι κλειστά.