Ειδησεογραφικό site

Δραματική προειδοποίηση Στουρνάρα: Αποτυχία στις διαπραγματεύσεις οδηγεί σε έξοδο από το ευρώ

60

Απαραίτητη χαρακτηρίζει ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος τη σύναψη µιας νέας συµφωνίας µε τους εταίρους προκειμένου, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στην έκθεση της νομισματικής πολιτικής για το 20140-2015, «να αποσοβηθούν οι άµεσοι κίνδυνοι που υπάρχουν σήµερα για την οικονοµία, να περιοριστεί η αβεβαιότητα και να δοθεί µια διατηρήσιµη αναπτυξιακή προοπτική στη χώρα».

Σύμφωνα με το κείμενο της έκθεσης σε αντίθετη περίπτωση «η αποτυχία στις διαπραγµατεύσεις θα είναι η αρχή µιας επώδυνης πορείας που θα οδηγήσει αρχικά σε πτώχευση και τελικά στην έξοδο της χώρας από τη ζώνη του ευρώ και ―πιθανότατα― από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια ελεγχόµενη κρίση χρέους, όπως αυτή που διαχειριζόµαστε σήµερα µε τη βοήθεια των εταίρων, θα µετατραπεί σε ανεξέλεγκτη κρίση, µε µεγάλους κινδύνους για το τραπεζικό σύστηµα και τη χρηµατοπιστωτική σταθερότητα. Η έξοδος από το ευρώ θα προ σθέσει στο ήδη βεβαρηµένο περιβάλλον µια νέα οξύτατη συναλλαγµατική κρίση που θα εκτινάξει τον πληθωρισμό.

Περιγράφοντας δε την επόμενη ημέρα μετά μια τέτοια εξέλιξη αναφέρει ότι «όλα αυτά σηµαίνουν βαθιά ύφεση, δραµατική µείωση των εισοδηµάτων, πολλαπλασιασµό της ανεργίας και κατάρρευση όσων έχει πετύχει η ελληνική οικονοµία στα χρόνια της ένταξης στην ΕΕ και κυρίως την περίοδο του ευρώ. Η Ελλάδα, από ισότιµο µέλος στον πυρήνα των ευρωπαϊκών χωρών, θα µετατραπεί σε µια φτωχή χώρα της Νότιας Ευρώπης».

Η Τράπεζα της Ελλάδος χαρακτηρίζει, μάλίστα, «ιστορική επιταγή» τη συμφωνία με τους εταίρους.

Όσον αφορά, δε, τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις εκτιμά ότι «υπάρχει σοβαρή προσέγγιση στους όρους και η απόσταση που αποµένει να διανυθεί για την ολο κλήρωση της συµφωνίας είναι σχετικά µικρή».

Κατά την Τράπεζα της Ελλάδος «οι δυσμενείς εξελίξεις που περιγράφονται παραπάνω οφείλονται κυρίως στην αβεβαιότητα που επικράτησε από τους τελευταίους μήνες του 2014 μέχρι σήμερα». Χωρίζει, δε, τους μήνες αυτούς σε δύο περιόδους:

– στην πρώτη περίοδο με τις έντονες, προεκλογικού χαρακτήρα, αντιπαραθέσεις πού κατέληξαν τελικά σε πρόωρες εκλογές υπενθυμίζοντας ότι ο Γιάννης Στουρνάρας στις 15 Δεκεμβρίου 2014, είχε προειδοποιήσει για τους σοβαρούς κινδύνους για την οικονομία και τη ρευστότητα.

– στη δεύτερη περίοδο η αβεβαιότητα εντάθηκε από την παράταση των διαπραγματεύσεων για την εξείδικευση του πλαισίου που συμφωνήθηκε στο Eurogroup της 20ής Φεβρουαρίου.

Η εκτίμηση της Τράπεζας της Ελλάδος όσον αφορά την οικονομία είναι ότι «η επιβράδυνση του ρυθµού ανάπτυξης της οικονοµίας θα γίνει εντονότερη το β’ τρίµηνο του 2015, µε κίνδυνο η οικονοµία να µπει σε µια νέα φάση ύφεσης».

Επαναλαμβάνει, ακόμα, ότι προϋπόθεση για τη διασφάλιση της βιωσιµότητας της ανάπτυξης είναι η πλήρης εφαρµογή των διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που έχουν ήδη δροµολογηθεί, καθώς και η επέκταση και εµβάθυνσή τους στις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών.

Παράλληλα σύμφωνα με την ΤτΕ οι εκροές καταθέσεων στο διάστημα Οκτωβρίου 2014-Απριλίου 2015 ανήλθαν στα 30 δισ. ευρώ.

Στην έκθεση σκιαγραφούνται, τέλος, τα μέτρα που θα πρέπει να περιλαμβάνει η αναπτυξιακή πολιτικής «που θα διασφαλίζει οριστική έξοδο από την κρίση».

Αυτή η πολιτική κατά την ΤτΕ θα πρέπει να περιλαμβάνει:

(α) Συνέχιση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς διευκολύνουν την είσοδο νέων επιχειρήσεων, ενισχύουν τον ανταγωνισμό και ενθαρρύνουν την καινοτομία.

(β) Ενίσχυση των ενεργητικών πολιτικών στην αγορά εργασίας, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το υψηλό ποσοστό ανεργίας.

(γ) Διαμόρφωση και εφαρμογή ενός συνεκτικού και στοχευμένου δικτύου κοινωνικής προστασίας, που θα εξασφαλίζει μόνιμη και όχι αποσπασματική βοήθεια σε όσους έχουν πραγματικά ανάγκη.

(δ) Εξορθολογισμό της λειτουργίας του κράτους, βελτίωση του θεσμικού και νομοθετικού πλαισίου, υιοθέτηση ενός σταθερού φορολογικού πλαισίου και γενικότερα ενός φιλικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

(ε) Διασφάλιση της δημοσιονομικής πειθαρχίας και επίτευξη πρωτογενών πλεονασμάτων μέσα από παρεμβάσεις κυρίως διαρθρωτικού και λιγότερο φοροεισπρακτικού χαρακτήρα. Έμφαση θα πρέπει να δοθεί στη διασφάλιση της βιωσιμότητας των ασφαλιστικών ταμείων, μέσω περιορισμού των ποικίλων εξαιρέσεων από τις γενικές διατάξεις. Επανεξέταση των διαφόρων εξαιρέσεων που υπάρχουν στους άμεσους και έμμεσους φόρους και διατήρηση μόνο αυτών που δικαιολογούνται από αναπτυξιακά και κοινωνικά κριτήρια.

(στ) Αντιμετώπιση των προκλήσεων της διαχείρισης των δανείων σε καθυστέρηση, προκειμένου να ενδυναμωθεί η δυνατότητα του τραπεζικού συστήματος να σταθεί αρωγός στην προσπάθεια ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας. Παράλληλα απαιτούνται αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο, όπως για παράδειγμα στο (προ)πτωχευτικό δίκαιο, τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και τον εξωδικαστικό συμβιβασμό, προκειμένου να υποβοηθηθεί η προσπάθεια των τραπεζών για την καλύτερη διαχείριση των δανείων σε καθυστέρηση.

ΕΔΩ μπορείται να διαβάσετε όλη την έκθεση

Τα σχόλια είναι κλειστά.