Ειδησεογραφικό site

Παράνομη η λειτουργία του Τμήματος Επειγόντων του νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης

23

Χωρίς γιατρούς «υποδέχεται» τα επείγοντα περιστατικά στην εφημερία το πανεπιστημιακό νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης. Την καταστρατήγηση του νόμου σε ό,τι αφορά τη διαλογή ασθενών στα Επείγοντα του πανεπιστημιακού νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, καταγγέλλουν η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας (ΕΝΕ) και η Πανελλήνια Συνομοσπονδία Νοσηλευτών ΕΣΥ (ΠΑΣΥΝΟ ΕΣΥ) προς τη διοίκηση του νοσοκομείου.

Σύμφωνα με τους θεσμικούς εκπροσώπους των νοσηλευτών, τους τελευταίους μήνες λόγω της έλλειψης ιατρικού προσωπικού το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του πανεπιστημιακού νοσοκομείου της Θράκης στελεχώνεται μόνον από νοσηλευτές, οι οποίοι αναλαμβάνουν να κάνουν τη διαλογή των περιστατικών και την προώθησή τους προς εξειδικευμένους ιατρούς εφόσον κρίνεται αναγκαίο.

Ωστόσο, η νομοθεσία ορίζει ότι η υποδοχή και η διαλογή ασθενών πρέπει να γίνεται και από νοσηλευτές και από ειδικευμένο ιατρό.

Η ΕΝΕ και η ΠΑΣΥΝΟ ΕΣΥ τονίζουν πως η συγκεκριμένη πρακτική αντίκειται στην κείμενη νομοθεσία και ελλοχεύει σοβαρούς κινδύνους για τους ασθενείς, καθώς οι νοσηλευτές είναι τμήμα της ομάδας διαλογής και όχι το άπαν της ομάδας αυτής, και ζητούν για τους λόγους αυτούς την εφαρμογή της νομοθεσίας.

Τα σχόλια είναι κλειστά.