Ειδησεογραφικό site

Παπαδημούλης σε Κομισιόν: Θα διακοπεί η χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ αν βγει ο ΣΥΡΙΖΑ;

34

Ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τις αναφορές περί διακοπής της κοινοτικής χρηματοδότησης μέσω του ΈΣΠΑ και των Γεωργικών Ταμείων, σε περίπτωση εκλογικής νίκης του ΣΥΡΙΖΑ, απηύθυνε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Παπαδημούλης.

Ο κ. Παπαδημούλης μνημονεύει τις «απερίγραπτες δηλώσεις» στελεχών της ελληνικής κυβέρνησης που κάνουν λόγο για διακοπή των χρηματοδοτήσεων από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία και υποστηρίζει ότι σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Συνθήκες και συγκεκριμένα τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτυπώνεται με ξεκάθαρο τρόπο η υποχρέωση της Ένωσης στην προαγωγή της «οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής και αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών-μελών», καθώς επίσης, στον καθορισμό και εφαρμογή «κοινής γεωργικής και αλιευτικής πολιτικής».

Καταλήγοντας στην ερώτησή του, αφού ρωτά την Κομισιόν εάν έχει προβεί σε δηλώσεις που να συνδέουν την «άσκηση του δημοκρατικού δικαιώματος ενός λαού να ψηφίζει την κυβέρνησή του», με τη διακοπή της κοινοτικής χρηματοδότησης, τής ζητά να ξεκαθαρίσει κατά πόσο η ίδια ή άλλο όργανο της ΕΕ, έχει παραιτηθεί «από τις υποχρεώσεις τους αναφορικά με την Οικονομική, Κοινωνική και Εδαφική Συνοχή της Ένωσης, όπως αυτές αποτυπώνονται στις Συνθήκες».

Ακολουθεί η πλήρης ερώτηση:

Σε πρόσφατες δηλώσεις τους, στελέχη της ελληνική κυβέρνησης, αλλά και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, κ.Σαμαράς, υποστήριξαν ότι ενδεχόμενη κυβερνητική αλλαγή στην Ελλάδα, θα οδηγούσε σε διακοπή της χρηματοδότησής της από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία.

Με δεδομένο:

1) το άρθρο 3 της ΣΕΕ, που τονίζει ότι «η Ένωση προάγει την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή και την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών-μελών»,

2) το άρθρο 38 της ΣΛΕΕ που αναφέρεται στο ότι «η Ένωση καθορίζει και εφαρμόζει κοινή γεωργική και αλιευτική πολιτική», και,

3) τα άρθρα 174-178, που ορίζουν την υποχρέωση της Ένωσης «προκειμένου να προαχθεί η αρμονική ανάπτυξη του συνόλου της, να αναπτύσσει και εξακολουθεί τη δράση της με σκοπό την ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής της συνοχής» και «…στη μείωση των διαφορών μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης των διαφόρων περιοχών και στη μείωση της καθυστέρησης των πλέον μειονεκτικών περιοχών», ερωτάται η Επιτροπή:

-Έχει δηλώσει η Κομισιόν ή άλλο όργανο της ΕΕ ότι «παραιτούνται” από τις υποχρεώσεις τους αναφορικά με την Οικονομική, Κοινωνική και Εδαφική Συνοχή της Ένωσης, όπως αυτές αποτυπώνονται στις Συνθήκες;

-Έχει δηλώσει ποτέ η Κομισιόν ότι η άσκηση του δημοκρατικού δικαιώματος ενός λαού να ψηφίζει την κυβέρνησή του οδηγεί σε διακοπή της κοινοτικής χρηματοδότησης;

Τα σχόλια είναι κλειστά.