Ειδησεογραφικό site

Πέρασε η μείωση της χρηματοδότησης των κομμάτων – Αφορολόγητο για τους χρηματοδότες

43

Μείωση κατά 46% της κρατικής χρηματοδότησης στα κόμματα αλλά και αφορολόγητο για τις πηγές χρηματοδότησης προβλέπει το νομοσχέδιο που υπερψηφίστηκε από τα κόμματα της συγκυβέρνησης.

Με τις ψήφους της Ν.Δ. και του ΠΑΣΟΚ εγκρίθηκε από την Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης το νομοσχέδιο για την χρηματοδότηση των κομμάτων.

Το ν/σ καταψήφισαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης (ΣΥΡΙΖΑ, Ανεξάρτητοι Έλληνες, Χρυσή Αυγή, ΔΗΜΑΡ, ΚΚΕ, και οι Ανεξάρτητοι Δημοκρατικοί Βουλευτές).

Το νομοσχέδιο προβλέπει μείωση κατά 46% της κρατικής χρηματοδότησης στα κόμματα. Ωστόσο το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους επισημαίνει στην Έκθεσή του ότι με τα νέα κριτήρια που τίθενται μπορεί να υπάρξει αύξηση της χρηματοδότησης, ακόμη και της υφιστάμενης: «η διεύρυνση της βάσης υπολογισμού της κρατικής χρηματοδότησης, η οποία περιλαμβάνει, πλέον των τακτικών εσόδων, μη φορολογικά έσοδα καθώς και έσοδα από το ΠΔΕ, μπορεί στο μέλλον να προκαλέσει αύξηση των ποσών της χρηματοδότησης, ακόμη και έναντι της υφιστάμενης».

Οι σημαντικότερες μεταβολές είναι:

α) Επανακαθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού της κρατικής χρηματοδότησης και ειδικότερα:
– Η τακτική κρατική χρηματοδότηση καταβάλλεται κατ’ έτος και ανέρχεται σε ποσοστό 0,5‰ επί των πραγματοποιηθέντων καθαρών εσόδων του ετήσιου κρατικού απολογισμού του προηγούμενου οικονομικού έτους (σήμερα ανέρχεται σε ποσοστό 1,02‰ των τακτικών εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού του αντίστοιχου οικονομικού έτους).
– Η εκλογική κρατική χρηματοδότηση καταβάλλεται κάθε φορά που διεξάγονται βουλευτικές εκλογές ή εκλογές για την ανάδειξη των Ελλήνων αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ανέρχεται σε ποσοστό 0,8‰ των πραγματοποιηθέντων καθαρών εσόδων του ετήσιου κρατικού απολογισμού του προηγούμενου οικονομικού έτους, κατά τη διάρκεια του οποίου διεξάγονται οι εκλογές (σήμερα ανέρχεται σε ποσοστό 0,22‰ των τακτικών εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού του έτους κατά τη διάρκεια του οποίου διεξάγονται οι εκλογές). Αν διεξαχθούν περισσότερες της μίας εκλογές κατά τη διάρκεια του ίδιου έτους το ανωτέρω ποσοστό δεν μπορεί να υπερβεί αθροιστικά το 0,15‰ (σήμερα το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 0,35‰).
β) Εντάσσονται στους δικαιούχους της κρατικής χρηματοδότησης και οι συνασπισμοί κομμάτων.
γ) Το ποσό της ιδιωτικής χρηματοδότησης που δίδεται στους δικαιούχους χρηματοδότησης εκπίπτει ολόκληρο από το φορολογητέο εισόδημα του χρηματοδότη.
δ) Τίθενται νέες αυστηρότερες ρυθμίσεις όσον αφορά στη διακίνηση εσόδων και δαπανών πολιτικών κομμάτων, συνασπισμών κομμάτων, υποψηφίων ή/και αιρετών αντιπροσώπων της Βουλής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον τρόπο και τους περιορισμούς χρηματοδότησης των δικαιούχων, τις υποχρεώσεις των ελεγχόμενων προσώπων, τις επιβαλλόμενες κυρώσεις, σε περίπτωση μη εφαρμογής του υπό ψήφιση νόμου κ.λπ..
ε) Ως αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου για τον έλεγχο των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων και των αιρετών αντιπροσώπων της Βουλής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ορίζεται η Επιτροπή Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης του άρθρου 3Α του ν. 3213/2003.
στ) Με προεδρικό διάταγμα κωδικοποιείται σε ενιαίο κείμενο η νομοθεσία αναφορικά με τη χρηματοδότηση και τον έλεγχο των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων κ.λπ..

Πηγή: in.gr

Τα σχόλια είναι κλειστά.