Ειδησεογραφικό site

Πάνω από 500.000 θέσεις εργασίας μένουν κενές λόγω έλλειψης δεξιοτήτων

29

Mιλώντας στην εφημερίδα Καθημερινή, ο πρόεδρος του συμβουλίου, Βύρων Νικολαΐδης, είπε ότι μέχρι τώρα στην Ευρώπη υφίστανται 500.000 θέσεις κενές λόγω απουσίας των σχετικών προσόντων και πρόσθεσε ότι μέχρι το 2020 αναμένεται να αυξηθούν, καθώς ο ρόλος των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) θα διευρύνεται.

Πρόσφατη έρευνα της CEPIS σε 28 χώρες της Ευρώπης έδειξε ότι μόνο το 23% των συμμετεχόντων στην έρευνα, είχε τα αντίστοιχα προσόντα για τη θέση που κατείχε.

Από την έρευνα προέκυψε ότι η πιο δημοφιλής ειδίκευση στους επαγγελματίες ήταν το project management, αλλά όπως κατέδειξε η έρευνα, μόλις το 7% των αποκριθέντων σ’ αυτή την ειδίκευση είχαν τα κατάλληλα εφόδια και τις ικανότητες προκειμένου να ανταποκριθούν σε τέτοιου είδους ρόλους.

Ενα άλλο σημαντικό εύρημα είναι ότι οι ειδικοί στις ΤΠΕ μόλις κατά τα 2/3 διαθέτουν επίσημη κατάρτιση από σχετικές σχολές/πανεπιστήμια. Το άλλο 1/3 διαθέτει σπουδές σε γνωστικό αντικείμενο που δεν είναι σχετικό με τις ΤΠΕ.

Επίσης, μια σοβαρή αδυναμία του σχετικού κλάδου αφορά το γεγονός ότι είναι ανδροκρατούμενος κατά 85%, με μόλις το υπόλοιπο 15% να είναι γυναίκες. Τέλος, η ίδια έρευνα έδειξε ότι τα στελέχη πληροφορικής είναι σχετικά γερασμένα, με μέσους όρους που κυμαίνονται από 37 έως 50 έτη, με τα πιο νέα στελέχη του κλάδου ΤΠΕ να βρίσκονται στο Βέλγιο και τα πιο γερασμένα στην Ολλανδία.

Ο κ. Νικολαΐδης τόνισε ότι θα πρέπει να αναληφθούν πρωτοβουλίες, έτσι ώστε να σχεδιαστεί μια αποτελεσματική στρατηγική, όχι μόνο στην ελληνική επικράτεια αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τα σχόλια είναι κλειστά.