Ειδησεογραφικό site

Ο Γιάννης Μώραλης, εκπρόσωπος του δήμου Πειραιά στο Δ.Σ. του ΟΛΠ

73

Εκπρόσωπος του δήμου Πειραιά στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΠ ΑΕ ορίστηκε σήμερα  ο δήμαρχος Γιάννης Μώραλης, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της πόλης.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς στο Χρηματιστήριο Αθηνών, κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε ως εξής:

– Ανωμερίτης Γεώργιος, εκπρόσωπος των μετόχων, πρόεδρος ΔΣ & διευθύνων σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος, οικονομολόγος.

– Πετρουλής Παναγιώτης, εκπρόσωπος των μετόχων, αναπληρωτής δ/ντος συμβούλου, εκτελεστικό μέλος, σύμβουλος Επιχειρήσεων.

– Παπαδόπουλος Γεώργιος, εκπρόσωπος των μετόχων, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, νομικός- οικονομολόγος.

– Παπαηλίας Νικόλαος, εκπρόσωπος των μετόχων, μη εκτελεστικό μέλος, δικηγόρος.

– Ζησιμόπουλος Άγγελος, εκπρόσωπος των μετόχων, μη εκτελεστικό μέλος, οικονομολόγος.

– Νάκης Νικόλαος, εκπρόσωπος των μετόχων, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, δικηγόρος.

– Τσιρίδης Γεώργιος, εκπρόσωπος των μετόχων, μη εκτελεστικό μέλος, μηχανολόγος μηχανικός.

– Γεωργίου Βασίλειος, εκπρόσωπος των μετόχων, μη εκτελεστικό μέλος, φυσικός- ηλεκτρονικός.

– Μουστάκη Ειρήνη, εκπρόσωπος των μετόχων, μη εκτελεστικό μέλος, πολιτική επιστήμων.

– Λιάγκος Αθανάσιος, εκπρόσωπος των μετόχων, μη εκτελεστικό μέλος, οικονομολόγος.

– Γεωργακόπουλος Γεώργιος, εκπρόσωπος των υπαλλήλων, μη εκτελεστικό μέλος, οικονομολόγος.

– Γεωργίου Νικόλαος, εκπρόσωπος των λιμενεργατών, μη εκτελεστικό μέλος, λιμενεργάτης.

– Μώραλης Ιωάννης, εκπρόσωπος του δήμου Πειραιά, μη εκτελεστικό μέλος, δήμαρχος Πειραιά.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η τοποθέτηση θα υποβληθεί προς έγκριση στην επόμενη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

Σημειώνεται ότι η θητεία του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου λήγει στις 14-6-2019, εκτός των μελών Γεωργακόπουλου Γεώργιου και Γεωργίου Νικόλαου, των οποίων η θητεία λήγει στις 6-12-2014.

Τα σχόλια είναι κλειστά.