Ειδησεογραφικό site

Οι 10 αλλαγές στον φόρο υπεραξίας ακινήτων – Όλη η απόφαση

37

Με την απόφαση, διευκρινίζεται ο τρόπος με τον οποίο θα υπολογίζεται η τιμή κτήσης του περιουσιακού στοιχείου σε 10 ειδικές περιπτώσεις. Ο υπολογισμός της τιμής κτήσης είναι απαραίτητη διαδικασία για να προκύψει ο φόρος υπεραξίας ο οποίος επιβάλλεται επί της διαφοράς «τιμή πώλησης μείον τιμή αγοράς». Οι 10 περιπτώσεις για τις οποίες δίδονται διευκρινήσεις, είναι οι εξής:

  1.     Ανακατανομή χιλιοστών
  2.     Κατεδάφιση κτίσματος
  3.     Πολεοδομική τακτοποίηση εξ ολοκλήρου αυθαίρετης κατασκευής
  4.     Πολεοδομική τακτοποίηση μερικώς αυθαίρετης Κατασκευής
  5.     Αποπεράτωση ημιτελούς κτίσματος
  6.     Ενιαίο δηλωθέν τίμημα/αξία κτήσης
  7.     Μεταβίβαση ενιαίας οικοδομής
  8.     Νόμιμη Προσθήκη κτίσματος
  9.     Μεταβίβαση ακίνητου που προήλθε μερικώς από ανέγερση
  10.    Έγκριση πολεοδομικής μελέτης ή κύρωση πράξης εφαρμογής που αφορά μερική επιφάνεια του μεταβιβαζόμενου ακινήτου.

Το τι ακριβώς πρέπει να γίνει σε καθεμιά από τις 10 περιπτώσεις, περιγράφεται στο πλήρες κείμενο της απόφασης Μαυραγάνη την οποία μπορείτε να δείτε κάνοντας κλικ εδώ

Τα σχόλια είναι κλειστά.