Ειδησεογραφικό site

Οι πρώτοι πλειστηριασμοί του Δημοσίου στο Διαδίκτυο – Ξενοδοχείο στην Ζάκυνθο και αγροτεμάχια στη Χαλκίδα

158

Ένα ξενοδοχείο  14.000 τμ στη Ζάκυνθο και δύο αγροτεμάχια στη Χαλκίδα είναι τα πρώτα ακίνητα οφειλετών που αναρτήθηκαν ήδη -πριν καν στεγνώσει η μελάνη στην απόφαση την οποία υπέγραψε χθες η κυρία Κατερίνα Σαββαΐδου-  στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για τους πλειστηριασμούς.

Πρόκειται για την νέα διαδικασία για τα «e-πωλητήρια», την οποία το ΘΕΜΑ είχε αποκαλύψει  πριν δύο μήνες (http://www.protothema.gr/greece/article/395097/1500-viles-sto-sfuri-apo-tin-eforia)  πως μελετούσε το υπουργείο Οικονομικών, για ακίνητα και βίλλες που κατάσχει για χρέη η εφορία.

Παρότι το μέτρο ξεκινά μάλλον διστακτικά (γίνεται ηλεκτρονική δημοσιοποίηση αλλά όχι ηλεκτρονικός πλειστηριασμός όπως ήταν το σχέδιο), φαίνεται πως κρίθηκε σαν λύση ανάγκης αφού, και έτσι ακόμα, οι υπηρεσίες της ΓΓΔΕ δεν μπόρεσαν να αποφευχθούν τεχνικά προβλήματα. Για παράδειγμα, η τιμή 1ης προσφοράς που ορίστηκε είναι διπλάσια ή τετραπλάσια της αξίας του ακινήτου!

Μέσω της διαδικασίας που τελικώς επελέγη, κοινοποιούνται τα στοιχεία του οφειλέτη (επωνυμία, ΑΦΜ), τα στοιχεία του ακινήτου και η τιμή πώλησης.

Τα πρώτα ακίνητα που βγαίνουν μέσα στον επόμενο μήνα (έως τέλος Οκτωβρίου) στο σφυρί είναι:

–          ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ΜΕ ΚΤΗΡΙΟ 41 στρέμματα στο Βαθύ Χαλκίδος. Αν και η αξία του εκτιμάται  στα 3.750.000 ευρώ, ως 1η τιμή προσφορά εμφανίζεται τιμή  στα 6.260.000 ευρώ!

–          ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ΜΗ ΑΡΤΙΟ ΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΟ 2.391,50 τ.μ. του ιδίου οφειλέτη, με αναγραφόμενη αξία 7500  ευρώ, η πρώτη προσφορά ορίστηκε  στα 38.000 ευρώ!

–          ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 14.623 ΤΜ στις Ρίζες Ζακύνθου με 7 τριώροφα κτίρια. Η αξία του αποτιμάται στα 55 εκατομμύρια και βγαίνει σε πλειστηριασμό στα 44.000.000 ευρώ.

 Εν τω μεταξύ, πριν λίγη ώρα είχε γίνει γνωστό, ότι απόφαση της γ.γ. Δημοσίων Εσόδων Κατερίνας Σαββαΐδου προβλέπει την ηλεκτρονική δημοσίευση, στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του υπουργείου Οικονομικών, όλων των στοιχείων που αφορούν σε περιλήψεις προγραμμάτων πλειστηριασμού κινητών και ακινήτων που εκδίδονται από το Δημόσιο.
Η απόφαση, που τέθηκε άμεσα σε ισχύ, περιγράφει τις προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούνται προκειμένου να δημοσιευτεί ο πλειστηριασμός.Συγκεκριμένα το 2ο άρθρο της απόφασης αναφέρει ότι «περιλήψεις προγραμμάτων πλειστηριασμού που επισπεύδονται σε βάρος οφειλετών με συνολική ληξιπρόθεσμη οφειλή (συμπεριλαμβανομένων κάθε είδους επιβαρύνσεων) άνω των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ, δύναται να αναρτώνται σε δικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων από την αρμόδια για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής υπηρεσία».Στα στοιχεία της δημοσίευσης περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα:

1) τα στοιχεία της επισπεύδουσας, αρμόδιας για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής υπηρεσίας καθώς και το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία του καθ’ ου η εκτέλεση,

2) συνοπτική περιγραφή του προς πλειστηριασμό περιουσιακού στοιχείου,

3) φωτογραφίες του προς πλειστηριασμό περιουσιακού στοιχείου, εφόσον υφίστανται,

4) η τιμή της πρώτης προσφοράς,

5) το όνομα και η ακριβής διεύθυνση του υπαλλήλου του πλειστηριασμού,

6) ο τόπος, η ημέρα και η ώρα του πλειστηριασμού.

Τα σχόλια είναι κλειστά.