Ειδησεογραφικό site

Ξεπερνούν τα 70 δισ. ευρώ τα ληξιπρόθεσμα στην εφορία – Πρωτογενές πλεόνασμα 2,532 δισ. ευρώ στο εννεάμηνο

44

Το φράγμα των 70 δισ. ευρώ έσπασαν τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία κατά τον μήνα Σεπτέμβριο.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Π.Σ., οι λεγόμενες παλαιές οφειλές (δηλαδή αυτές που σχηματίστηκαν μέχρι το τέλος του 2013) ανήλθαν στα 60,48 δισ. ευρώ έναντι 60,585 δισ. ευρώ τον Αύγουστο.

Από την άλλη, τα «φρέσκα» χρέη, δηλαδή αυτά που σχηματίστηκαν μέσα στο 2014, αυξήθηκαν κατά 1 δισ. ευρώ μέσα σε έναν μήνα και ανήλθαν στο τέλος Σεπτεμβρίου στα 9,683 δισ. ευρώ από 8,654 δισ. ευρώ τον Αύγουστο.

Η Γ.Γ.Δ.Ε. απέχει από τους εισπρακτικούς στόχους που έχουν προσδιοριστεί από τις αρχές του χρόνου, καθώς από τις νέες οφειλές έχει εισπραχθεί κατά τη διάρκεια του 9μηνου το 14,16%, τη στιγμή που ο ετήσιος στόχος διαμορφώνεται στο 25%.

Από την άλλη, από τις λεγόμενες παλαιές οφειλές έχουν εισπραχθεί 1,336 δισ. ευρώ με τον στόχο να διαμορφώνεται στα 2 δισ. ευρώ.

Πρωτογενές πλεόνασμα 2,532 δισ. ευρώ στο εννεάμηνο

Πρωτογενές πλεόνασμα 2,532 δισ. ευρώ, παρουσίασε ο προϋπολογισμός σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία του εννεαμήνου έναντι πλεονάσματος 2,632 δισ. ευρώ την ίδια περίοδο το 2013 και στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 1,551 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, το 9μηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2014, το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης ανήλθε σε 2,285 δισ. ευρώ έναντι ελλείμματος 2,657 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2013 και επικαιροποιημένου στόχου για έλλειμμα 3,661 δισ. ευρώ.

Ειδικότερα από τα στοιχεία που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα προκύπτει ότι:

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 37,277 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 403 εκατ. ευρώ ή 1,1 % έναντι του στόχου.
Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 33,869 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 327 εκατ. ευρώ ή 1% χαμηλότερα έναντι του στόχου.
Το σύνολο των φορολογικών εσόδων διαμορφώθηκε σε 32,112 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 567 εκατ. ευρώ ή κατά 1,7% έναντι του στόχου.

Πιο συγκεκριμένα, κατηγορίες εσόδων που υπερέβησαν τον στόχο του εννεαμήνου Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2014 είναι οι εξής:

1. Ο φόρος εισοδήματος Φυσικών προσώπων κατά 416 εκατ. ευρώ ή 7,6%
2. Ο ΦΠΑ λοιπών κατά 145 εκατ. ευρώ ή 1,8%
3. Οι λοιποί φόροι συναλλαγών κατά 96 εκατ. ευρώ ή 26,5%
4. Τα λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 451 εκατ. ευρώ ή 19,6%

Αντίθετα, υστέρησαν έναντι του στόχου:

1. Ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων κατά 479 εκατ. ευρώ ή κατά 19,9%
2. Οι άμεσοι φόροι ειδικών κατηγοριών κατά 126 εκατ. ευρώ ή 8,6%
3. Οι φόροι στην περιουσία κατά 368 εκατ. ευρώ ή κατά 14,4%
4. Ο ΦΠΑ πετρελαιοειδών κατά 100 εκατ. ή 6,1%
5. Οι έμμεσοι φόροι ΠΟΕ ( Παρελθόντων Οικονομικών Ετών) κατά 72 εκατ. ευρώ ή 15,3%
Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 2,6 δις ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 304 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (2.296 εκατ. ευρώ).

Τα έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 3,408 δισ. ευρώ μειωμένα κατά 76 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 39,562 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1,779 δισ. ευρώ.

Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 35,914 δισ. ευρώ και είναι μειωμένες έναντι του στόχου κατά 1,960 δισ. ευρώ, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 1,242 δισ. ευρώ έναντι του στόχου, αλλά και των ταμειακών δαπανών για εξοπλιστικά προγράμματα κατά 247 εκατ. ευρώ και των δαπανών τόκων κατά 395 εκατ. Ευρώ.

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013 κατά 2,705 δισ. ευρώ (7%). Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση του συνόλου των πρωτογενών δαπανών κατά 1,852 δισ. ευρώ ή ποσοστό 5,7% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013, παρά το γεγονός ότι πραγματοποιήθηκαν αυξημένες δαπάνες ύψους 483 εκατ. ευρώ για τη διάθεση κοινωνικού μερίσματος, 37 εκατ. ευρώ για τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης και 68 εκατ. ευρώ για δαπάνες διενέργειας εκλογών.

Οι δαπάνες του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν σε 3,648 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 180 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου και κατά 882 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Τα σχόλια είναι κλειστά.