Ειδησεογραφικό site

Μ. Σάλλας: Ρευστότητα 1,7 δισ. ευρώ «ρίχνει» στην αγορά η Τράπεζα Πειραιώς

72

Στις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει η Τράπεζα Πειραιώς για την ενίσχυση της ρευστότητας στην αγορά και την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας αναφέρθηκε ο πρόεδρός της, Μιχάλης Σάλλας, μιλώντας στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, κατά τη σημερινή εκδήλωση απονομής επιχειρηματικών βραβείων.

Όπως είπε, η τράπεζα προχωρά σε μείωση επιτοκίων για επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις που είναι ενήμεροι προς τις τραπεζικές τους υποχρεώσεις, εξετάζει τη δημιουργία ενός ιδιωτικού επενδυτικού ταμείου, εφαρμόζει ένα πρόγραμμα χρηματοδοτήσεων επιχειρήσεων ύψους 700 εκατ. ευρώ για το επόμενο 12μηνο, εκταμιεύει 500 εκατ. ευρώ για συμμετοχή σε επίσημα προγράμματα χρηματοδότησης της οικονομίας (ΕΤΕΑΝ, ΕΤΕπ, EIF, ΕΣΠΑ), εγκρίνει στεγαστικά δάνεια συνολικού ύψους 500 εκατ. ευρώ για το επόμενο δεκαπεντάμηνο και δημιουργεί Κέντρο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας.

Ο κ. Σάλλας ανέλυσε τις πρωτοβουλίες αυτές λέγοντας τα εξής:

• Πρώτον για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, αλλά και την επιβράβευση 100.000 και πλέον πελατών μας, επαγγελματιών, μικρών επιχειρήσεων και αγροτών, με υπόλοιπα δανείων μέχρι €200 χιλ, που παρά τις δυσκολίες των τελευταίων χρόνων είναι ενήμεροι προς τις τραπεζικές τους υποχρεώσεις, προχωρούμε από την 1 Νοεμβρίου σε μείωση όλων των περιθωρίων επιτοκίου κατά ένα τοις εκατό (100 πόντους).

• Δεύτερον, εξετάζουμε τη δημιουργία ενός Ιδιωτικού Επενδυτικού Ταμείου – το πρώτο του είδους του στη χώρα – με αντικείμενο τη μεσομακροπρόθεσμη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων και είμαστε για το σκοπό αυτό σε επαφή με διεθνείς επενδυτικούς οίκους και ξένους θεσμικούς επενδυτές. Το Ταμείο θα στοχεύσει αρχικά στην άντληση €500 εκατ. από τις διεθνείς αγορές με συμμετοχή της Τράπεζας Πειραιώς και εκτιμούμε ότι, αν όλα πάνε καλά, η όλη διαδικασία θα έχει ολοκληρωθεί στη διάρκεια του Α’ τριμήνου του 2015. Το Ταμείο θα λειτουργεί ως ανεξάρτητη οντότητα και υπολογίζουμε να καλύψει με δανειοδότηση μέχρι 7 χρόνια τα επενδυτικά και αναπτυξιακά σχέδια 200 περίπου μικρού και μεσαίου μεγέθους εταιρειών – από ένα σύνολο 2.000 περίπου – με τζίρο €5 – €75 εκατ. και με επικέντρωση στις δυναμικές εξαγωγικές επιχειρήσεις, τις επιχειρήσεις προστιθέμενης εγχώριας αξίας και υποκατάστασης εισαγωγών, τις επιχειρήσεις με καινοτόμα προϊόντα, ικανή διοίκηση και, ασφαλώς, ενδιαφέρον επιχειρηματικό σχέδιο.

• Τρίτον, διαμορφώνουμε ένα δυναμικό πρόγραμμα χρηματοδοτήσεων ύψους €700 εκατ. για το επόμενο 12μηνο για την υποστήριξη υγιών, συνεπών και δυναμικών επιχειρήσεων με προτεραιότητα στις μικρομεσαίες, εξαγωγικές και μεταποιητικές, με καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες. Με το πρόγραμμα αυτό επιδιώκουμε να ενισχύσουμε την προχρηματοδότηση των εξαγωγικών επιχειρήσεων και με προεξόφληση παραγγελιών σε ενήμερους πελάτες της Τράπεζας ή σε νέους πελάτες με επαρκή πιστοληπτική ικανότητα. Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος θέτουμε ως προτεραιότητα την ενίσχυση του εξαγωγικού factoring με πρόσθετη χρηματοδότηση.

• Τέταρτον, στον προϋπολογισμό της Τράπεζας του 2015, προβλέπεται να εκταμιεύσουμε ποσό ύψους €500 εκατ. για συμμετοχή σε επίσημα προγράμματα χρηματοδότησης της οικονομίας, όπως του ΕΤΕΑΝ, της ΕΤΕπ, του EIF (Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο) και του ΕΣΠΑ.

• Πέμπτον, για την υποστήριξη του κατασκευαστικού κλάδου και την τόνωση της αγοράς ακινήτων, η Τράπεζα έχει εγκρίνει πρόγραμμα στεγαστικών δανείων συνολικού ύψους €500 εκατ. για το επόμενο δεκαπεντάμηνο, για δάνεια μέχρι €300 χιλ με περιθώριο 3% και περίοδο χάριτος 1 χρόνο. Ιδιαίτερα για τα νέα ζευγάρια η περίοδος χάριτος θα είναι 2 χρόνια.

• Τέλος, δημιουργούμε Κέντρο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, με γνώμονα τα διεθνή πρότυπα και με κύριο σκοπό την υποστήριξη επιχειρηματικών σχεδίων των οποίων η αποδοτικότητα να βασίζεται στην εκτεταμένη εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών, την υλοποίηση νέων ιδεών και τη χρήση προηγμένης τεχνολογίας. Στις σκέψεις μας είναι το κέντρο να παρέχει ολοκληρωμένη υποστήριξη σε σχέδια που θα επιλέγονται με βάση συγκεκριμένα κριτήρια: από την ένταξη τους σε ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης, μέχρι την παροχή πιστώσεων ή την εξασφάλιση κεφαλαίων συμμετοχής. Στην επιτροπή για την αξιολόγηση και επιλογή των σχεδίων προβλέπουμε τη συμμετοχή εκπροσώπων των μεγάλων Επιμελητηρίων και των παραγωγικών φορέων.

Να αποτελέσει η καινοτομία τη βάση της νέας ελληνικής επιχειρηματικότητας

Το νέο μοντέλο ανάπτυξης της οικονομίας θα πρέπει να προσανατολισθεί στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας με βάση την ποιότητα, ουσιαστική συνισταμένη της οποίας είναι και η καινοτομία, δήλωσε ο κ. Σάλλας.

Η καινοτομία σε όλες τις μορφές της μπορεί να αποτελέσει τη βάση της νέας ελληνικής επιχειρηματικότητας, το μέσο για να ξεπεράσουμε το εμπόδιο της ανταγωνιστικότητας που εξαρτάται σχεδόν αποκλειστικά από το κόστος παραγωγής, είπε.

Και τόνισε πως βασική προϋπόθεση για να προσλάβει η προσπάθεια αυτή ευρύτερο και μονιμότερο χαρακτήρα, είναι η αναμόρφωση της παιδείας καθώς και η ανάπτυξη της έρευνας και της τεχνολογίας.

Το κράτος οφείλει να επενδύσει σοβαρά στη δημιουργική παιδεία και τη θεσμική θωράκιση της ποιότητας και ο ιδιωτικός τομέας, από τη μεριά του, στην ανάπτυξη της έρευνας, της τεχνολογίας και της πρωτοτυπίας.

Όπως πρόσθεσε ο κ. Σάλλας, η καινοτομία είναι ποιότητα, με την έννοια ότι δεν μπορούμε πάντα να «ανακαλύπτουμε» νέα προϊόντα, νέα υλικά, νέες τεχνικές ή διαδικασίες παραγωγής, νέες υπηρεσίες, συσκευασίες ή τρόπο διάθεσης. Καινοτομία είναι και η εφαρμογή υψηλών προτύπων στην παροχή παραδοσιακών υπηρεσιών ή στην παραγωγή υλικών αγαθών.

Μακροχρόνια, βέβαια, η καινοτομία θα αναδειχθεί μέσα από την αναμόρφωση και αναβάθμιση της παιδείας. Στο πεδίο αυτό χρειάζεται να είμαστε ανοικτοί σε ιδέες και προτάσεις, αλλά και γενναιόδωροι παρά τη στενότητα πόρων. Ας ενισχύσουμε την πανεπιστημιακή έρευνα, ας ενθαρρύνουμε τη συνεργασία των τεχνολογικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων, τόνισε.

Το μέλλον είναι στην τεχνολογία, άλλη έκφραση της καινοτομίας, την οποία μπορούμε σε σημαντικό βαθμό να κατακτήσουμε, να προάγουμε και να αξιοποιήσουμε δημιουργικά, συμπλήρωσε ο πρόεδρος της Πειραιώς, λέγοντας ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος για την οικονομία μας. Θα έχουμε πάντα μπροστά μας να αντιμετωπίσουμε χώρες – και εταίρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση – άλλες με πολύ χαμηλότερο κόστος εργασίας, άλλες με χαμηλότερο κόστος δανεισμού, με χαμηλότερη φορολόγηση ή λιγότερη γραφειοκρατία. Αλλά αναποφασίσουμε να ακολουθήσουμε το δρόμο της καινοτομίας και της ποιότητας τα οφέλη θα είναι πολλαπλά.

Ο κ. Σάλλας αναφέρθηκε και στην πρόσφατη καινοτομία της Τράπεζας Πειραιώς, που βελτιώνει την παραγωγικότητα και την αποδοτικότητα της, αναφερόμενος στην ανάπτυξη της συμβολαιακής τραπεζικής. “Η εφαρμογή συνδυαστικών μορφών δανειοδότησης με τη σύναψη συμβολαίων τριγωνικής χρηματοδότησης πελατών μας, την οποία αναπτύσσουμε ήδη με ταχείς ρυθμούς στον αγροτικό χώρο, διασφαλίζουν σταθερή ρευστότητα μεταξύ της μεταποιητικής ή εμπορικής επιχείρησης και ενός σημαντικού αριθμού αγροτών”, εξήγησε.

Όμως, τόνισε ότι το νέο πρότυπο ανάπτυξης, που βασίζεται στην ποιότητα και την καινοτομία, δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο στον ιδιωτικό τομέα. Αφορά εξίσου και, σε κάποιες περιπτώσεις, πολύ περισσότερο το δημόσιο. Τη δημόσια διοίκηση και φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα καθώς και της αυτοδιοίκησης.

“Όταν λέμε να στηρίξει την καινοτομία η πολιτεία, δεν εννοούμε να παρεμβαίνει στο ρόλο του παραγωγού, του προμηθευτή ή του πελάτη, αλλά στη διαμόρφωση του πλαισίου για την άρση των γραφειοκρατικών εμποδίων, την θέσπιση ή προάσπιση των όρων του υγιούς ανταγωνισμού, την προτεραιότητα στα αντίστοιχα προγράμματα ευρωπαϊκής χρηματοδότησης και στη δημιουργία τεχνολογικών υποδομών”.

Ποιότητα είναι ακόμη η μείωση της πολυνομοθεσίας, η απλούστευση των νόμων, ο εκσυγχρονισμός του πτωχευτικού δικαίου, η επιτάχυνση των διαδικασιών στην απονομή δικαιοσύνης για οικονομικές και διοικητικές υποθέσεις.

Πηγή:newmoney.gr

Τα σχόλια είναι κλειστά.