Ειδησεογραφικό site

Μώραλης: Επανασχεδιασμός της διαχείρισης απορριμμάτων από τον δήμο Πειραιά

40

Σε επανασχεδιασμό της  διαχείρισης στερεών αποβλήτων στον Πειραιά προχωράει η δημοτική αρχή της πόλης, όπως αποκάλυψε ο Δήμαρχος Γιάννης Μώραλης μιλώντας στο πλαίσιο του  τριήμερο Διεθνούς Συνεδρίου  με θέμα: »Βιώσιμη Οικολογική, Οικονομική Διαχείριση Απορριμμάτων στην Αττική» που διοργανώνει η Περιφέρεια Αττικής και ο Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.). Επίσης  τόνισε μελετώνται  δράσεις που να στηρίζονται στην αρχή »ο ρυπαίνων πληρώνει» ενώ προσέθεσε ότι ο Δήμος θα προτείνει τη δημιουργία  Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων στο Σχιστό.

«Εμείς ως Δήμος Πειραιά και παρά τη δυσοίωνη συγκυρία που περνάμε και ως χώρα αλλά και ως πόλη, είναι πλέον αναγκαίο να καθορίσουμε τους βασικούς άξονες και προτεραιότητες για το φλέγον αυτό θέμα. Δηλαδή, την πλήρη εναρμόνιση με την ισχύουσα νομοθεσία όπως αυτή ορίστηκε από την Ευρωπαϊκή οδηγία 2008/98 και η οποία εντάχθηκε στην ελληνική νομοθεσία με το 4042/2012 που σε γενικές γραμμές συνοψίζεται στην πρόληψη και μείωση, στην προετοιμασία και επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση και τέλος την ανάκτηση και ασφαλή διάθεση. Την ευαισθητοποίηση και την ενεργή συμμετοχή των φορέων και των κατοίκων της πόλης, που αποτελεί κατά την άποψή μου τον σημαντικότερο παράγοντα επιτυχίας. Και την ελαχιστοποίηση των απορριμμάτων με εκμηδένιση του σύμμεικτου απορρίμματος και την επένδυση των πόρων από τη διαχείριση τους άμεσα και κύρια στους κατοίκους της πόλης μας» τόνισε ο Γιάννης Μώραλης:

«Στο πλαίσιο αυτό, ως νέα Δημοτική Αρχή στον Πειραιά που αντιμετωπίζουμε μεγάλο και ουσιαστικό πρόβλημα, δουλεύουμε ήδη για να επανασχεδιάσουμε τη διαχείριση στερεών αποβλήτων στον Δήμο τα επόμενα χρόνια προς την κατεύθυνση της αειφορίας όπως αυτή περιγράφεται στην Ευρωπαϊκή  και εθνική πολιτική. Πρόληψη, εκτεταμένη ανακύκλωση πολλών ρευμάτων αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της κομποστοποίησης των βιοαποβλήτων και ελαχιστοποίηση της ποσότητας που οδηγείται σε ταφή. Προς την κατεύθυνση αυτή επεξεργαζόμαστε  μια πολιτική έξι σημείων που συνοψίζονται ως εξής: Επιδιώκουμε την άμεση βελτιστοποίηση του υπάρχοντος συστήματος αποκομιδής καθώς και στην ουσιαστική υποστήριξη και ενίσχυση των πρωτοβουλιών άλλων εναλλακτικών μεθόδων διαχείρισης όπως η κομποστοποίηση, οικιακή ή μη που σκοπεύει να αναλάβει ο Δήμος Πειραιά καθώς αυτό είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσει σε μείωση του κόστους διαχείρισης».

Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων στο Σχιστό

Ο Γιάννης Μώραλης στη συνέχεια της ομιλίας τους επισήμανε ότι  « ο Πειραιάς, ως Μητροπολιτικός Δήμος, αφού συζητήσει και συνεργαστεί με την Περιφέρεια θα προτείνει τη δημιουργία Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων στο Σχιστό η οποία μπορεί  και κατά την άποψή μου πρέπει να αφορά και τους άλλους όμορους Δήμους. Σχεδιάζουμε δράσεις για τη μείωση της ποσότητας των βιοαποβλήτων, των σκουπιδιών από τις κουζίνες και τους κήπους που συλλέγονται από τον Δήμο ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της Ευρωπαϊκής οδηγίας 99/31.

Η μείωση της ποσότητας των ζυμώσιμων πέρα από το αδιαμφισβήτητο περιβαλλοντικό όφελος θα μπορούσε να συνεισφέρει στη μείωση του συνολικού κόστους  διαχείρισης για τον Δήμο, αφού θα μειωθεί η ποσότητα των αποβλήτων προς επεξεργασία και διάθεση. Μελετούμε και επεξεργαζόμαστε ευρύτερες λύσεις για τη μείωση και τον εξορθολογισμό του κόστους διαχείρισης και ιδίως του κόστους διάθεσης. Αν θέλουμε να κάνουμε ένα άλμα προς τα εμπρός πρέπει να τολμήσουμε την αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου και την υιοθέτηση ενός δίκαιου συστήματος υπολογισμού των τελών με βάση τις παραγόμενες ποσότητες, γεγονός που ίσως αποτελέσει ένα ισχυρό κίνητρο για την ενεργή συμμετοχή των πολιτών στην ανακύκλωση».

Τα σχόλια είναι κλειστά.