Ειδησεογραφικό site

Μόνιμο σύστημα κινητικότητας στο Δημόσιο

43


Στη δημιουργία ενός μόνιμου συστήματος κινητικότητας στο Δημόσιο θα προχωρήσει το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, το οποίο θα είναι αποσυνδεδεμένο από διαθεσιμότητα και απολύσεις. Αποστολή ειδικής εγκυκλίου στους αρμόδιους φορείς.

Σε ανακοίνωση του υπουργείου τονίζεται ότι με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται «μία εσωτερική αγορά εργασίας, με αξιοκρατικά κριτήρια, που καταργεί το ισχύον σύστημα με τις αποσπάσεις, τις μετατάξεις και τις μεταθέσεις».

Παράλληλα ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Μητσοτάκης διευκρίνισε ότι στόχος αυτού του μόνιμου μηχανισμού είναι «η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού του Δημοσίου, με το «πάντρεμα» των προσόντων και των δεξιοτήτων των δημοσίων υπαλλήλων με τις ανάγκες της δημόσιας διοίκησης. Το υφιστάμενο χαοτικό σύστημα μετακινήσεων δημοσίων υπαλλήλων, με «θολά» κριτήρια, πρέπει να αντικατασταθεί από ένα σταθερό, διαφανή και αντικειμενικό μηχανισμό, προς όφελος της δημόσιας διοίκησης και των πολιτών».

Για το σκοπό αυτό – και δεδομένου ότι υπάρχει πληθώρα ειδικών διατάξεων αναφορικά με τη δυνατότητα μετακίνησης υπαλλήλων – το υπουργείο ξεκινά με τη συγκέντρωση και καταγραφή του συνολικού σχετικού θεσμικού πλαισίου.

Με σχετική εγκύκλιο που εστάλη σήμερα, επιχειρείται η καταγραφή όλων των ειδικών διατάξεων αναφορικά με τη διενέργεια υπηρεσιακών μεταβολών των υπαλλήλων δημοσίων υπηρεσιών, ΟΤΑ και ΝΠΔΔ.

Συγκεκριμένα, οι αρμόδιες υπηρεσίες καλούνται να ενημερώσουν το ΥΔΜΗΔ το αργότερο έως τις 27 Ιουνίου, για την ύπαρξη τυχόν ειδικών διατάξεων αρμοδιότητάς τους αναφορικά με τη δυνατότητα διενέργειας υπηρεσιακών μεταβολών και συγκεκριμένα απόσπασης, μετάθεσης και μετάταξης.

Τα σχόλια είναι κλειστά.