Ειδησεογραφικό site

Μπλόκο στις μεταβιβάσεις ακινήτων -Πρώτα πληρώνεις φόρο και μετά πουλάς

42

Αλλάζουν όλα στις μεταβιβάσεις ακινήτων με το υπουργείο Οικονομικών να βάζει φρένο σε πωλήσεις κληρονομιές και γονικές παροχές. Θα πρέπει τα ακίνητα να είναι καθαρά από φόρους την τελευταία πενταετία ώστε ο ιδιοκτήτης τους να εξασφαλίσει πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ, με οποίο θα αποδεικνύεται ότι έχει πληρώσει τους φόρους και στη συνέχεια να μπορέσει να προχωρήσει σε όποια διαδικασία μεταβίβασης επιθυμεί.

Απαράβατος όρος για να προχωρήσουν οι μεταβιβάσεις ακινήτων είναι να έχουν καταβληθεί από τους ιδιοκτήτες τους οι φόροι ακινήτων των τελευταίων πέντε ετών, κάτι που θα αποδεικνύεται με το πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ. Το υποχρεωτικό έγγραφο θα χορηγείται από τις εφορίες αφού έχει ελεγχθεί ο Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων, το ΕΕΤΗΔΕ και ο ΦΑΠ κατά την τελευταία πενταετία πριν από τη μεταβίβαση.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών, οι συμβολαιογράφοι θα πρέπει να μνημονεύουν
στα συμβόλαια και να επισυνάπτουν το πιστοποιητικό, αλλιώς θα είναι «αυτοδικαίως άκυρη κάθε υποσχετική ή εκποιητική δικαιοπραξία με την οποία συστήνονται, μεταβάλλονται, αλλοιώνονται ή μεταβιβάζονται από οποιαδήποτε αιτία δικαιώματα επί ακινήτου ή παρέχεται δικαίωμα προσημείωσης ή υποθήκης σε αυτό». Επίσης, οι φύλακες μετεγγραφών και οι προϊστάμενοι των κτηματολογικών γραφείων υποχρεούνται να αρνηθούν τη μετεγγραφή ή την καταχώριση στα κτηματολογικά βιβλία συμβολαιογραφικού εγγράφου, αν δεν μνημονεύεται και δεν επισυνάπτεται πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ.

«Είναι αυτοδικαίως άκυρη κάθε υποσχετική ή εκποιητική δικαιοπραξία με την οποία συστήνονται, μεταβάλλονται, αλλοιώνονται ή μεταβιβάζονται από οποιαδήποτε αιτία δικαιώματα επί ακινήτου ή παρέχεται δικαίωμα προσημείωσης ή υποθήκης σε αυτό, αν δεν μνημονεύεται και δεν επισυνάπτεται από τον συμβολαιογράφο στο συμβόλαιο που συντάσσει, πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ για το συγκεκριμένο ακίνητο με τις ειδικότερες προϋποθέσεις που ο νόμος ορίζει. Το αυτό ισχύει και για τη σύνταξη κατακυρωτικής έκθεσης επί εκούσιου πλειστηριασμού» αναφέρεται σε εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών.

Το ακίνητο δεν μπορεί να εγγραφεί στο κτηματολόγιο

Μάλιστα επισημαίνεται ότι οι φύλακες μετεγγραφών και οι προϊστάμενοι των κτηματολογικών γραφείων υποχρεούνται να αρνηθούν τη μετεγγραφή ή την καταχώριση στα κτηματολογικά βιβλία συμβολαιογραφικού εγγράφου, αν δεν μνημονεύεται και δεν επισυνάπτεται πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ. Το αυτό ισχύει και για τη μετεγγραφή ή καταχώριση της κατακυρωτικής έκθεσης επί εκούσιου πλειστηριασμού, καθώς και για τη μετεγγραφή ή καταχώριση της αποδοχής κληρονομιάς. Παράλληλα τονίζεται ότι είναι απαράδεκτη η συζήτηση ενώπιον δικαστηρίου εμπράγματης αγωγής επί ακινήτου, πλην της μονομερούς εγγραφής υποθήκης ή προσημείωσης υποθήκης ή της άρσης κατάσχεσης, αν δεν προσκομισθεί από τον υπόχρεο σε ΕΝΦΙΑ, το σχετικό πιστοποιητικό.

Το πιστοποιητικό εξόφλησης εκδίδεται μέσω του taxisnet με τον προσωπικό κωδικό κάθε φορολογούμενου, ενώ για φέτος δίδεται πιστοποιητικό για τα έτη από το 2010 ως το 2013.

Τα σχόλια είναι κλειστά.