Ειδησεογραφικό site

Με απόφαση Σαμαρά περνά στον Μαυραγάνη η Διεύθυνση Φορολογικής Πολιτικής – Αφαιρείται η εποπτεία από τον Χαρδούβελη

30

Την εποπτεία της Διεύθυνσης Φορολογικής Πολιτικής που μέχρι σήμερα ανήκε στον υπουργό Οικονομικών Γκίκα Χαρδούβελη αναλαμβάνει ο υφυπουργός Οικονομικών Γιώργος Μαυραγάνης με απόφαση του πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Σύμφωνα με την ίδια απόφαση του κ. Σαμαρά, εξαιρείται και παραμένει στον υπουργό Οικονομικών η αρμοδιότητα να προσδιορίζει την πολιτική του υπουργείου, στο πλαίσιο των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου και των λοιπών συλλογικών κυβερνητικών οργάνων, να συντονίζει την εφαρμογή της πολιτικής αυτής και να εποπτεύει την εφαρμογή της από τις υπηρεσίες του υπουργείου.

Η ανάληψη της εποπτείας της Διεύθυνσης Φορολογικής Πολιτικής από τον κ. Μαυραγάνη ερμηνεύεται ως κίνηση που αφαιρεί από τον κ. Χαρδούβελη την εποπτεία της φορολογικής πολιτικής και συνδέθηκε με την υπόθεση της υπαγωγής των μη ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΕΝΦΙΑ στην ρύθμιση των 100 δόσεων.

Η Διεύθυνση Φορολογικής Πολιτικής διαρθρώνεται σε α) Τμήμα Α’ – Φορολογικής Πολιτικής και Νομοθεσίας, β) Τμήμα Β’ – Ανάλυσης Οικονομικών και Δημοσιονομικών Επιπτώσεων Φορολογικής Πολιτικής και γ) Τμήμα Γ’ – Διεθνών Πρακτικών και Σχέσεων Φορολογικής Πολιτικής

Σημειώνεται πως βάσει του νέου οργανισμού του υπουργείου Οικονομικών οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Φορολογικής Πολιτικής είναι οι ακόλουθοι:

Η ανάλυση και επεξεργασία δεδομένων που αφορούν στο σχεδίασμά και την υλοποίηση της φορολογικής πολιτικής, η παρακολούθηση και αξιολόγηση των διεθνών εξελίξεων στον τομέα αυτό, και ιδίως η αξιολόγηση των εξελίξεων σε επίπεδο ΟΟΣΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης και η διενέργεια προβλέψεων για τα έσοδα από την εφαρμογή της φορολογικής πολιτικής.

Η υποβολή τεκμηριωμένων εισηγήσεων για τροποποιήσεις στη φορολογική νομοθεσία, ώστε να διασφαλίζεται η εναρμόνιση με τις βέλτιστες πρακτικές, με τις δεσμεύσεις μας ως μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διεθνών οργανισμών και με το υφιστάμενο γενικότερο πλαίσιο φορολογικής πολιτικής, οι οποίες συνοδεύονται υποχρεωτικά με εκτίμηση για την προσδοκώμενη ωφέλεια ως προς τα έσοδα αλλά και τη δυνατότητα συμμόρφωσης των φορολογουμένων.

Ο αποτελεσματικός συντονισμός και συνεργασία με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπ.Οικ. και ιδίως με τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων & Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Οικονομικών για την επίτευξη των στόχων των προηγούμενων εδαφίων καθώς και η συνεργασία με τις υπηρεσίες του δημοσίου τομέα, των οποίων οι πολιτικές σχετίζονται με τη φορολογική πολιτική.

Ο σχεδιασμός, ο συντονισμός και η ανάπτυξη των διεθνών οικονομικών σχέσεων σε θέματα φορολογικής πολιτικής που συνοδεύεται και από εισηγήσεις για την υιοθέτηση του κατάλληλου κανονιστικού πλαισίου.

Η αξιολόγηση των επιπτώσεων της φορολογικής νομοθεσίας στη δημοσιονομική πολιτική της χώρας, και των επιπτώσεων κοινωνικών, οικονομικών, διοικητικών και δημοσιονομικών παραγόντων στο σχεδίασμά και την εφαρμογή της φορολογικής πολιτικής.

 

Τα σχόλια είναι κλειστά.