Ειδησεογραφικό site

Μειώνονται 50% τα πρόστιμα σε συνταξιούχους που εργάζονται

36

Στο μισό πέφτουν τα πρόστιμα για συνταξιούχους που δουλεύουν είτε ως μισθωτοί είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες και δεν το έχουν δηλώσει, με τροπολογία που αναμένεται να καταθέσει σήμερα στη Βουλή ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Τα Νέα», με την απόφαση αυτή εκλογικεύονται οι ποινές που επιβάλλονται, ενώ σημειώνεται πως θα έχει αναδρομική ισχύ, καθώς αφορά και συνταξιούχους οι οποίοι εντοπίστηκαν μέσω διασταυρώσεων να εργάζονται τα τελευταία χρόνια.

«Η παράλειψη της δήλωσης συνεπάγεται καταλογισμό εις βάρος του συνταξιούχου του ποσού που έπρεπε να του παρακρατηθεί, συμφώνως με το παρόν άρθρο, κατά το χρονικό διάστημα της εργασίας του ή κατά το διάστημα της αυτοαπασχόλησης, που επιβαρύνεται με ετήσιο επιτόκιο 4,56%. Ο δε φορέας δικαιούται να συμψηφίζει το ποσό με μελλοντικές συντάξεις και μέχρι του ύψους του ενός τετάρτου της σύνταξης.

Για δηλώσεις που η υποχρέωση υποβολής τους ανάγεται μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, ο προβλεπόμενος καταλογισμός του προηγούμενου εδαφίου μειώνεται κατά 50%» επισημαίνεται, μεταξύ άλλων, στην τροπολογία.

Όπως επισημαίνεται στο δημοσίευμα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, όσοι συνταξιούχοι λόγω γήρατος ΙΚΑ ή άλλων Ταμείων συνέχιζαν να εργάζονται, έβλεπαν τόσο την επικουρική όσο και την κύρια σύνταξή τους να διακόπτεται μέχρι τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας τους. Μετά το συγκεκριμένο ηλικιακό όριο, στον τραπεζικό τους λογαριασμό έμπαινε το ποσό της μηνιαίας ακαθάριστης κύριας σύνταξης ή κύριων συντάξεων που αντιστοιχεί σε 30 ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη (έως 991,20 ευρώ) και το υπερβάλλον ποσό μειωμένο κατά 70%.

Την ίδια στιγμή, η επικουρική σύνταξη δεν λαμβάνεται υπ’ όψιν για τον προσδιορισμό του ποσού και καταβάλλεται χωρίς περικοπή, ενώ το όριο των 30 ημερομισθίων προσαυξάνεται κατά 6 ημερομίσθια για κάθε ανήλικο παιδί ή παιδί που σπουδάζει σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή και μέχρι τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας, καθώς και για κάθε παιδί το οποίο είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία.

Για τους συνταξιούχους που επιστρέφουν στον εργασιακό βίο ως ελεύθεροι επαγγελματίες, μετά τη συμπλήρωση του 55ου έτους ηλικίας, λαμβάνουν το ποσό της μηνιαίας ακαθάριστης κύριας σύνταξης ή κύριων συντάξεων που αντιστοιχεί σε 60 ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη (έως 1.982,40 ευρώ προσαυξανόμενα αντίστοιχα για κάθε ανήλικο παιδί) και το υπερβάλλον ποσό περικόπτεται. Εκτός της περικοπής της σύνταξης, οι συνταξιούχοι είναι υποχρεωμένοι να καταβάλουν τις προβλεπόμενες εισφορές προσαυξημένες κατά 50%.

Τα σχόλια είναι κλειστά.