Ειδησεογραφικό site

Μειωμένη κατά 50% η κρατική χρηματοδότηση των κομμάτων

33

«Τσεκούρι» κατά 50% στο κρατικό χρήμα που λαμβάνουν τα πολιτικά κόμματα, τέλος στον ακατάσχετο δανεισμό με εγγύηση μελλοντικές επιχορηγήσεις, απαγόρευση παροχής δωρεάν μετακινήσεων ετεροδημοτών και «φρένο» στα ανώνυμα κουπόνια ψηφοφόρων βάζει το νομοσχέδιο «Έλεγχος Οικονομικών των Πολιτικών Κομμάτων και  των Αιρετών Αντιπροσώπων Βουλής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου», που κατέθεσαν τα υπουργεία Οικονομικών, Εσωτερικών και Δικαιοσύνης στη Βουλή.

Η ουσιαστική καινοτομία του νομοσχεδίου δεν αφορά τόσο το μικρότερο ποσοστό, βάσει του οποίου θα υπολογίζεται πλέον το κρατικό χρήμα που θα αναλογεί στα κόμματα, αλλά το ότι ο υπολογισμός των ποσών θα γίνεται στη βάση των καθαρών εσόδων (του απολογισμού) και όχι των εσόδων, που η εκάστοτε κυβέρνηση θα προϋπολογίζει.

Στην πράξη επιτυγχάνεται ένας εξορθολογισμός, καθώς για πρώτη φορά η χρηματοδότηση συνδέεται ευθέως με τη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας.

Το σχέδιο νόμου περιλαμβάνεται στη δέσμη των 12 προαπαιτούμενων που οι δανειστές ζητούν να ψηφιστούν εντός του καλοκαιριού, προκειμένου να εκταμιευτούν οι δύο δόσεις, συνολικού ύψους δύο δισ. ευρώ.

Ωστόσο, όπως επισημαίνουν κοινοβουλευτικοί παράγοντες, το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, βάσει Συντάγματος, δεν μπορεί να ψηφιστεί σε Θερινό Τμήμα.

Τα βασικά σημεία του νομοσχεδίου έχουν ως εξής:

– Η τακτική κρατική χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων, από 1,02 τοις χιλίοις των τακτικών εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού, διαμορφώνεται σε 0,05 τοις χιλίοις των πραγματοποιηθέντων καθαρών εσόδων του ετήσιου κρατικού απολογισμού του προηγούμενου οικονομικού έτους.

– Η εκλογική κρατική χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων μειώνεται από 0,022 τοις χιλίοις των τακτικών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού του αντίστοιχου οικονομικού έτους, σε 0,008 τοις χιλίοις των καθαρών εσόδων του προηγούμενου έτους.

– Στην παράγραφο που αφορά την κρατική χρηματοδότηση για ερευνητικούς και επιμορφωτικούς σκοπούς αναφέρεται ότι «μειώνεται από ποσοστό 0,1 τοις χιλίοις των τακτικών εσόδων του Κρατικού προϋπολογισμού σε ποσοστό 0,1 τοις χιλίοις των πραγματοποιηθέντων καθαρών εσόδων του ετήσιου κρατικού απολογισμού του προηγούμενου έτους»!

– Το χρηματικό ποσό που δίδεται στο κόμμα ή το συνασπισμό από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ως ιδιωτική χρηματοδότηση εκπίπτει ολόκληρο από το φορολογητέο εισόδημα στην δήλωση της περιουσιακής κατάστασης του χρηματοδότη, προκειμένου να δοθεί κίνητρο στους ιδιώτες να τηρήσουν τους κανόνες διαφάνειας και ελέγχου που εισάγει ο παρών νόμος

– Καταργούνται τα ανώνυμα κουπόνια που διατίθενται από τα κόμματα με τρόπο ανεξέλεγκτο που αφήνει υπόνοιες για παράνομο χρηματισμό και πελατειακές συναλλαγές ιδιωτών-χρηματοδοτών με τα πολιτικά κόμματα και τους συνασπισμούς κομμάτων… Καθίσταται υποχρεωτική στο εξής η αναγραφή στο σώμα του κουπονιού του ονοματεπωνύμου και του ΑΦΜ ή του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του αγοραστή-χρηματοδότη.

– Απαγορεύεται η χρηματοδότηση προς πολιτικά κόμματα από φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν την ελληνική ιθαγένεια και από νομικά πρόσωπα που δεν έχουν την έδρα τους στην ελληνική επικράτεια.

– Απαγορεύεται η χορήγηση δανείων από τις τράπεζες προς δικαιούχους κρατικής χρηματοδότησης με εγγύηση την κρατική χρηματοδότηση πέραν του τρέχοντος οικονομικού έτους. Με τη διάταξη επιδιώκεται να καταπολεμηθεί το φαινόμενο του σημερινού άκρατου δανεισμού των κομμάτων με εγγύηση την κρατική χρηματοδότηση. Το επιβαρυντικό στοιχείο της υπάρχουσας κατάστασης είναι ότι τα κεφάλαια για την αποπληρωμή αυτών των δανείων δεν είναι υπαρκτά, αλλά πιθανολογούμενα, με βάση τις επόμενες κρατικές χρηματοδοτήσεις στις οποίες προσβλέπουν.

– Το όριο χρηματοδότησης κόμματος από το ίδιο πρόσωπο κατά την διάρκεια του ίδιου έτους αυξάνεται από 15.000 ευρώ σε 20.000 ευρώ.

– Τα κόμματα υποχρεούνται να τηρούν λογιστικά βιβλία Γ’ και όχι Β’ κατηγορίας στην έδρα τους.

– Απαγορεύεται η χορήγηση εισιτηρίων μετακίνησης ετεροδημοτών από πολιτικά κόμματα κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, προκειμένου να εξαλειφθεί το φαινόμενο εξαγοράς ψήφων, κατά το οποίο μέρος του εκλογικού σώματος δωροδοκείται για να στηρίξει ένα συγκεκριμένο κόμμα.

– Τίθεται απαγόρευση της διαφοροποίησης στην τιμολόγηση των εξόδων και στην παροχή έκπτωσης από τις επιχειρήσεις Τύπου μεταξύ κομμάτων. Ειδικότερα, επιδιώκεται να αρθεί η οικονομική εξάρτηση μεταξύ κομμάτων και επιχειρήσεων Τύπου.

Τα σχόλια είναι κλειστά.