Ειδησεογραφικό site

«Μαϊμού» ένας στους τρεις ψυχικά ασθενείς

49


«Μαϊμού» αποδεικνύεται ο ένας στους τρεις ψυχικά ασθενείς που δηλωναν ως φιλοξενουμενους οι ιδιωτικές μονάδες ψυχικής υγείας που χρηματοδοτούνται από το υπουργείο Υγείας.

Οπως ανακοίνωσε την Τετάρτη η αρμόδια υφυπουργός κυρία Ζέττα Μακρή, ο έλεγχος της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας στα αρχεία ασθενών 272 μονάδων (οικοτροφείων, διαμερισμάτων, Κέντρων Ψυχικής Υγειας κ.α.) και η διασταύρωση των στοιχείων έφερε στο φως 12.000 ανύπαρκτα ή άκυρα ΑΜΚΑ ή ΑΜΚΑ που ανήκαν σε νεκρούς.

Το σχετικό πόρισμα έχει ήδη αποσταλεί στο Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ) καθώς και στον εισαγγελέα.

Υπήρχαν ύποπτες ενδείξεις

«Ο ελεγχος ήταν επιβεβλημένος. Υπήρχαν ενδείξεις σοβαρών παρατυπιών σε Μονάδες ψυχικής Υγείας, για αυτό άλλωστε οι επιχορηγήσεις δίδονταν με επιφύλαξη» ανέφερε η κυρία Μακρή, παρουσιάζοντας το πόρισμα. Το υπουργείο Υγείας γνώριζε την προβληματική κατάσταση που επικρατούσε σε πολλές δομές, έπρεπε ωστόσο να παρακάμψει τον σκόπελο της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των ασθενών, κάτι που έγινε με τη λήψη της σχετικής άδειας απο την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Τα αποτελέσματα του Ελέγχου

Ο έλεγχος  αφορούσε την περίοδο από τον Ιούλιο 2013 έως και τον Απρίλιο 2014 και διενεργήθηκε στο σύνολο των Φορέων δηλ. σε εξήντα οκτώ (68) Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι οποίοι λειτουργούν διακόσιες εβδομήντα δύο (272) μονάδες για ψυχικά πάσχοντες.

Τα στοιχεία που ελέχθησαν  αφορούσαν τους ασθενείς που επισκέπτονται ή διαμένουν σε μονάδες ψυχικής υγείας και υποβάλλονται, μηνιαίως, στο Υπουργείο, προκειμένου να καλύπτονται οι δαπάνες ανά ασθενή, με βάση τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ).

Συγκεκριμένα, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, διενήργησε έλεγχο σε συνολικά 37.154 δηλωθέντες ως ψυχικά πάσχοντες, οι οποίοι εξυπηρετήθηκαν από τις επιχορηγούμενες Μονάδες Ψυχικής Υγείας των ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Τον Μάιο του 2014, ζητήθηκαν από τις Μονάδες, τα πλήρη στοιχεία των ασθενών που επισκέφτηκαν ή διέμειναν στις Μονάδες, κατά τη διάρκεια του δεκαμήνου (Ιούλιος 2013 – Απρίλιο 2014). Με την υποβολή των νέων αποκωδικοποιημένων ΑΜΚΑ διαπιστώθηκε ότι αυτομάτως, ο αριθμός των ασθενών μειώθηκε κατά 7.577, δηλαδή από 37.154 ΑΜΚΑ, οι ασθενείς περιορίστηκαν σε 29.577 ΑΜΚΑ.

Η Διεύθυνση επεξεργάστηκε τα αποκωδικοποιημένα ΑΜΚΑ, από τα οποία 3.481 ήταν άκυρα. Ο αριθμός των ασθενών μετά τον πρώτο έλεγχο περιορίστηκε κατά 11.058 ασθενείς, δηλαδή ποσοστό περίπου 30%.

Ακολούθησε δεύτερος έλεγχος σε συνεργασία με την ΗΔΙΚΑ Α.Ε., ώστε να γίνει διασταύρωση για το υπόλοιπο 70% των ΑΜΚΑ που παρέμειναν.

Ο έλεγχος της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. αφαίρεσε άλλους 1.285 ΑΜΚΑ ως άκυρους, δηλαδή το συνολικό ποσοστό των ασθενών που δεν υπήρχαν μειώθηκε κατά 12.000 άτομα (37.154 αρχικά, 24.283 ΑΜΚΑ μετά τους δύο ελέγχους), ποσοστό άκυρων ΑΜΚΑ 33, 35 τοις εκατο.

Εμπλοκή και στα έγκυρα ΑΜΚΑ

Ο περαιτέρω έλεγχος απέδειξε ότι και εκεί, το 12% (τμήμα του 66,36%), των στοιχείων που πέρασαν τους προηγούμενους ελέγχους είναι, επίσης, άκυρο.
Ενδεικτικά,
– 30,54% των ΑΜΚΑ που δηλώθηκαν, δεν ανήκουν στους ασθενείς στους οποίους φαίνεται να τους παρέχονται υπηρεσίες από τις Μονάδες
– 18,85% των ασθενών λαμβάνουν υπηρεσίες από περισσότερες της μίας μονάδες ίδιου ή διαφορετικού τύπου, το μήνα αναφοράς, γεγονός για το οποίο έχει δοθεί εντολή διενέργειας επιτόπιων ελέγχων.
– 7,86% των ασθενών που διαμένουν σε μονάδες ψυχικής υγείας στεγαστικού τύπου επισκέπτονται και λαμβάνουν υπηρεσίες και από μονάδες ανοικτού τύπου, όπως Κέντρα Ημέρας, Κινητές Μονάδες. Συνεπώς καταβάλλονται χρήματα για τον ίδιο ασθενή σε πολλές μονάδες. Ελέγχεται περαιτέρω το είδος των παρεχομένων υπηρεσιών, ώστε να διαπιστωθεί η ποικιλότητα τους.
– 1,31% των ασθενών διαμένουν ταυτόχρονα σε δύο μονάδες στεγαστικού τύπου (οικοτροφεία, ξενώνες, προστατευμένα διαμερίσματα)
– 1,01% των ΑΜΚΑ αντιστοιχίζονται με μη έγκυρα βάσει των στοιχείων της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. ενώ ένα
– 40,42 % των ΑΜΚΑ δεν εμφανίζουν προβλημα.

Τα σχόλια είναι κλειστά.